Yhtiötiedote 5.3.2021

Gofore Oyj: Gofore Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020: Gofore jatkoi vahvaa kasvuaan – kannattavuus parani

GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 5.3.2021 KLO 9.00

Gofore Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020
Gofore jatkoi vahvaa kasvuaan – kannattavuus parani

Tammi-joulukuu 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 21,7 prosenttia ja oli 78,0 (64,1) miljoonaa euroa.
 • Oikaistu EBITA1 oli 10,8 (7,7) miljoonaa euroa eli 13,8 (12,0) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketulos (EBIT) oli 8,8 (6,6) miljoonaa euroa eli 11,2 (10,3) prosenttia liikevaihdosta.
 • Henkilöstömäärä kasvoi noin 24 prosenttia yhteensä 724 (582) henkilöön.
 • Digitaaliseen laadunvarmistukseen ja testiautomaatioon erikoistuneen Qentinel Finland Oy:n hankinta syyskuussa 2020.

Heinä-joulukuu 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 32,5 prosenttia ja oli 40,6 (30,6) miljoonaa euroa.
 • Oikaistu EBITA1 oli 5,1 (2,9) miljoonaa euroa eli 12,7 (9,4) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketulos (EBIT) oli 4,3 (2,4) miljoonaa euroa eli 10,5 (7,9) prosenttia liikevaihdosta.

Tiedotteen luvut perustuvat tilintarkastettuun konsernitilinpäätökseen, joka on laadittu IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti. Gofore siirtyi IFRS-standardien mukaiseen raportointiin 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta. Vuosineljännesten ja vuosipuoliskon lukuja ei ole tilintarkastettu. Tässä katsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon vuonna 2019, ellei toisin ilmoiteta.

1 Yhtiö käyttää operatiivisen kannattavuuden mittarina oikaistua EBITAa. Oikaistu EBITA on määritelty taulukko-osion tunnuslukutaulukossa. Osion lopussa on esitetty myös täsmäytyslaskelma.

Hallituksen esitys osingoksi
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 maksetaan osinkoa 0,24 (0,20) euroa osakkeelta.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2021
Gofore arvioi, että tilikauden 2021 liikevaihto kasvaa verrattuna vuoteen 2020, ja että oikaistu EBITA tilikaudella 2021 kasvaa verrattuna vuoteen 2020.

Yhtiö raportoi ja kommentoi liikevaihdon kehittymistä kuukausittain liiketoimintakatsauksissaan kasvustrategian seuraamisen helpottamiseksi.

Avainluvut (IFRS)

1 000 euroa, ellei toisin ilmoiteta 7–12/2020 7–12/2019 1–12/20202 1–12/20191
Liikevaihto 40 577 30 613 77 953 64 066
Liikevaihdon kasvu, % 32,5 % 18,2 % 21,7 % 26,7 %
Käyttökate (EBITDA) 6 227 3 818 12 329 9 223
Käyttökate-% (EBITDA) 15,3 % 12,5 % 15,8 % 14,4 %
EBITA, oikaistu 5 149 2 875 10 778 7 710
EBITA-%, oikaistu 12,7 % 9,4 % 13,8 % 12,0 %
EBITA 4 998 2 830 9 908 7 296
EBITA-% 12,3 % 9,2 % 12,7 % 11,4 %
Liiketulos (EBIT) 4 255 2 414 8 750 6 620
Liiketulos -% (EBIT) 10,5 % 7,9 % 11,2 % 10,3 %
Raportointikauden tulos 3 669 1 879 6 903 5 096
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, euroa 3 0,26 0,13 0,49 0,37
Oman pääoman tuotto (ROE), % 20,4 % 12,0 % 20,2 % 18,7 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 17,4 % 11,0 % 17,6 % 17,2 %
Omavaraisuusaste, % 47,0 % 58,1 % 47,0 % 58,1 %
Nettovelkaantumisaste, % -15,4 % -31,9 % -15,4 % -31,9 %
Kokonaiskapasiteetti keskimäärin, FTE 636 534 597 517
Alihankinta keskimäärin, FTE 94 49 83 54
Henkilöstömäärä tilikauden lopussa 724 582 724 582


1
Silver Planet Oy:n luvut ovat yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 15.2.2019 lähtien ja mangodesign
Finke-Anlauff & Anlauff GbR:n luvut 1.7.2019 lähtien.
2 Qentinel Finland Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.9.2020 lähtien.
3 Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) vastaa laimentamatonta osakekohtaista tulosta.

Kehitys neljännesvuosittain (IFRS)

Konserni (yhdistelty) Q1/2020 Q2/2020 Q3/20201 Q4/2020
Liikevaihto, milj. euroa 18,8 18,6 16,3 24,3
EBITA, milj. euroa, oikaistu 3,2 2,5 1,9 3,3
EBITA, %, oikaistu 16,8 % 13,3 % 11,5 % 13,5 %
Konserni (yhdistelty) Q1/20192 Q2/2019 Q3/20192 Q4/2019
Liikevaihto, milj. euroa 16,7 16,8 13,3 17,3
EBITA, milj. euroa, oikaistu 2,8 2,0 1,1 1,7
EBITA, %, oikaistu 16,9 % 12,0 % 8,5 % 10,1 %
Kasvu, % Q1/2020 Q2/2020 Q3/20201 Q4/2020
Liikevaihto, kasvu, % 12,8 % 10,6 % 22,1 % 40,6 %
EBITA, oikaistu, kasvu, % 12,1 % 22,5 % 66,0 % 87,5 %

1 Qentinel Finland Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.9.2020 lähtien.
2 Silver Planet Oy:n luvut ovat yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 15.2.2019 lähtien ja mangodesign Finke-Anlauff & Anlauff GbR:n luvut 1.7.2019 lähtien.

Toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi vuotta 2020:
Vuosi 2020 ei päästänyt meitä ja asiakkaitamme kovin helpolla, mutta selvisimme koronaviruspandemian aiheuttamasta vuoristoradasta hyvin ja matkalla edelleen vahvistuen. Jatkuva muutos ja ketteryys ovat Goforen kulttuurin ytimessä olevia vahvuuksia, joita pääsimme hyödyntämään uudessa tilanteessa. Siirtyminen etätyöhön onnistui erinomaisesti, mikä syvensi edelleen vahvuuksiamme: yhteisöllisyyttämme, läpinäkyvyyttämme ja avoimuuttamme.

Vaikka yleinen epävarmuus liiketoimintaympäristössä lisääntyi, onnistui vuosi 2020 liiketoiminnallisesti hyvin. Edellisvuoteen verrattuna liikevaihtomme kasvoi noin 22 prosenttia 78 miljoonaan euroon ja oikaistu EBITA noin 40 prosenttia 10,8 miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvu on jatkunut keskeytyksettä nyt 16 tilikautta. Asiakasprojektit toteutuivat pääosin suunnitellusti, ja kysyntä eri liiketoiminta-alueilla kehittyi vahvasti. Arvioimme, että koronaviruspandemia vauhdittaa yhteiskuntien ja yritysten digitalisaatiota lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä.

Vuoden viimeinen neljännes oli erityisen vahva. Liikevaihtomme kasvoi noin 40 prosenttia vuoden takaiseen nähden ja liikevaihdon imussa oikaistu EBITA kasvoi 87,5 prosenttia. Orgaanisen kasvun osuus kasvusta oli noin puolet, Qentinel Finlandin tuodessa toisen puolen. Erinomainen viimeinen vuosineljännes antaa loistavat lähtökohdat jatkaa kasvuamme myös alkaneena vuonna.

Etenkin Suomessa vahvistimme vuoden aikana asemaamme asiakkaidemme ketteränä, kestävää arvoa synnyttävänä asiantuntijakumppanina. Olemme erityisesti julkisen sektorin luotettu kumppani – sen osuus liikevaihdostamme oli viime vuonna peräti 74 prosenttia. Myös kansainvälinen liiketoimintamme kasvoi ja kehittyi erityisesti suurten asiakkaidemme siivittämänä.

Kasvumme myötä monet asiakassuhteemme ovat edelleen syventyneet. Pyrimmekin olemaan kumppani, jonka kanssa asiakkaamme onnistuvat kehittämään entistä kestävämpiä ratkaisuja teknologiaa hyödyntäen. Kestävyyden mittareinamme ovat erityisesti kehittämisen yhteiskunnalliset, ihmisten arkeen ja ympäristöön kohdistuvat positiiviset vaikutukset. Digitaaliset ratkaisut ovat selvästi nousemassa tärkeään asemaan ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Gofore Good Growth -konseptilla pyrimme integroimaan kestävän kehityksen näkökulman tärkeäksi osaksi asiakasprojektejamme.

Laajensimme syyskuussa toteutuneella Qentinel Finland Oy:n yrityskaupalla palvelutarjontaamme tietojärjestelmien ja digitaalisten palveluiden testaukseen ja laadunvarmistukseen. Tämä parantaa oleellisesti kykyämme palvella asiakkaitamme läpi projektien koko arvoketjun kattavasti sekä toimia päävastuullisena toimittajana vaativissakin kokonaistoimituksissa.

Ihmiset ovat digitalisaation ytimessä, ja myös Goforen onnistuminen on kiinni parhaista osaajista. Teemme joka hetki parhaamme, jotta vetovoimamme ja työntekijäkokemuksemme ovat kunnossa. Vuonna 2020 saimme ennätysmäärän, noin 2 800, huippuhyvää hakemusta ja palkkasimme yli 100 uutta goforelaista. Lisäksi rivimme vahvistuivat 104:lla Qentinel Finlandin asiantuntijalla. Pandemian aiheuttama laajamittainen etätyökokeilu osoittaa, että aikaisempaa paikkariippumattomampi toimintamalli on mahdollinen. Kaikkea työtä ei jatkossakaan voida tehdä etänä ja virtuaalisesti läsnä, mutta osaajapulan vaivaamalla toimialalla meille avautuu uusia mahdollisuuksia löytää sopivaa osaamista asiakkaidemme tarpeisiin.

Julkaisimme joulukuussa päivitykset strategiaamme kaudelle 2021–2023 sekä pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiimme. Strategiapäivityksessä vahvistimme visiomme olla yksi merkittävistä digitaalisen muutoksen asiantuntijayrityksistä Euroopassa.

Tavoittelemme IT-palvelumarkkinoiden yleistä markkinakehitystä nopeampaa kasvua. Kasvun osa-alueet ovat: kasvu Suomessa, kasvu kansainvälisillä markkinoilla sekä kasvu yritysjärjestelyiden kautta. Päivitetyn strategiamme tukemana pyrimme jatkamaan kannattavaa kasvuamme ja vahvistamaan asemaamme ketteränä ja kulttuurillisesti vahvana, jatkuvasti kehittyvänä huippuasiantuntijaorganisaationa, joka auttaa asiakkaitamme digitaalisessa muutoksessa.

Tarkensimme joulukuussa myös suunnitelmiamme siirtyä Nasdaq Helsingin päämarkkinapaikalle, mikä tapahtuu maaliskuun aikana. Siirtyminen lisää näkyvyyttämme ja tunnettuuttamme ja nostaa meidät sekä kotimaassa että kansainvälisesti uuteen viiteryhmään niin asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden kuin sijoittajien silmissä.

Gofore kohtasi vuonna 2020 merkittäviä muutoksia, jotka pyrimme hyödyntämään ja hallitsemaan mahdollisimman hyvin. Vuosi oli vaativa meille goforelaisille ja asiakkaillemme, mutta yhteistyö ja luottamus tulevaan vei meitä eteenpäin. Jatkamme yhdessä paremman maailman rakentamista, jonka motoksi sopii hyvin uusi brändilupauksemme ”Pioneering  an  ethical  digital  world”.

Haluan kiittää kaikkia sidosryhmiämme ja aivan erityisesti goforelaisia ja asiakkaitamme vuodesta 2020 – uusi vuosi on käynnistynyt ja uskon, että vuodesta 2021 tulee menestyksekäs!

Strategia
Gofore julkaisi päivitetyn strategian ajanjaksolle 20212023 ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet 16.12.2020, ja niitä esiteltiin tarkemmin pääomamarkkinapäivässä 14.1.2021.

Goforen visio on olla yksi merkittävistä digitaalisen muutoksen asiantuntijayrityksistä Euroopassa.

Gofore haluaa vankistaa asemaansa ketteränä ja kulttuurillisesti vahvana, jatkuvasti kehittyvänä huippuasiantuntijaorganisaationa. Yhtiö on ylpeä positiivisesta vaikutuksestaan yhteiskuntaan ja henkilöstön kesken jaetun arvopohjaisen vastuullisuuden uskotaan auttavan kestävän menestyksen tavoittelussa.

Gofore tavoittelee kasvua kaikilla toiminta-alueillaan ja asiakassegmenteissään. Digitalisaation eteneminen yhteiskunnassa ja yrityksissä tarkoittaa, että eturintaman teknologian hyödyntämisen lisäksi asiakkailla on oltava kykyä toteuttaa muutosta liiketoiminnassaan, organisaatiossaan ja toimintatavoissaan. Gofore pyrkii erottumaan kilpailijoistaan palvelemalla asiakkaitaan laaja-alaisesti ketterän digitaalisen muutoksen kumppanina.

Yhtiö tarjoaa asiantuntijapalveluita kokonaisvaltaiseen digitaaliseen muutokseen, mukaan lukien digitaalisen muutoksen neuvonantoa ja digitaalisten palveluiden toteutusta sekä digitaalista laadunvarmistusta ja testisautomaatiota.

Liiketoiminnan kasvua tavoitellaan kolmella osa-alueella: kasvun jatkaminen Suomessa, kasvu kansainvälisillä markkinoilla ja kasvu yritysostoilla.

1. Kasvun jatkaminen Suomessa
Suomen julkisella sektorilla Goforen tavoitteena on jatkaa kehittymistä digitaalisen muutoksen johtavaksi asiantuntijapalveluiden toimittajaksi ja vahvistaa jo entisestään vahvaa asemaansa. Suomi on yksi maailman kärkimaista julkisissa sähköisissä palveluissa, ja merkittävien panostusten digitaalisten palveluiden kehittämiseen arvioidaan jatkuvan. Gofore pyrkii olemaan julkisen sektorin asiakkaidensa tukena laajalla ja jatkuvasti kehittyvällä osaamisellaan sekä palvelutarjoomallaan. Yhtiö pyrkii kehittämään palvelukykyänsä siten, että se olisi kaikkein houkuttelevin toimittaja julkisen sektorin suurissa kehittämishankkeissa, tarjoten poikkeuksellista asiakaskokemusta ja onnistumisia.

Yksityisellä sektorilla Gofore pyrkii vahvistamaan asemaansa digitalisaatiopalveluiden toimittajana. Tavoitteena on kasvaa ja kehittyä merkittäväksi kumppaniksi yrityksille, jotka kehittävät liiketoimintaansa digitaalisten palveluiden ja tiedon paremman hyödyntämisen keinoin. Goforen vahvuuksia ovat monipuolinen, julkisen sektorin laajoissa ja vaativissa muutosprojekteissa saatu laaja-alainen kokemus, yhdistettynä ketterään, tehokkaaseen toimintamalliin sekä vahvaan asiantuntijakulttuuriin. Yhtiö pyrkii osaamisensa ja omistautumisensa avulla tuottamaan asiakkailleen menestystä ja siten kasvamaan yhdeksi merkittävimmistä yksityistä sektoria palvelevista digitaalisen muutoksen palveluita tarjoavista yhtiöistä.

Gofore arvioi kotimaisen digitaalisen muutoksen asiantuntijapalveluiden kysynnän jatkuvan hyvänä julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaiden piirissä. Tämä tukee Goforen liiketoiminnan kasvun jatkumisen IT-palvelumarkkinoiden yleistä kasvuvauhtia nopeampana.

2. Kasvu kansainvälisillä markkinoilla
Goforen tavoitteena on jatkaa kansainvälistä kasvuaan hyödyntämällä joustavaa, skaalautuvaa ja paikkariippumatonta palvelualustaansa sekä erottumalla digitaalisen muutoksen ketteränä, teknologiariippumattomana asiantuntijakumppanina.

Tulevaisuuden Gofore on kansainvälinen ja monimuotoinen yhtiö, jolla on kykyä palvella kansainvälisiä suurasiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kansainvälinen liiketoiminta suuntautuu sekä julkiseen että yksityiseen sektoriin.

Gofore pyrkii aktiivisesti etsimään mahdollisuuksia hankkia kansainvälisesti toimivia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita, joita yhtiö pystyy palvelemaan nykyisillä vahvuuksillaan sekä olemassa olevilla resursseillaan paikkariippumattomasti.

Yhtiö on tunnistanut Saksan markkinan houkuttelevaksi kasvumarkkinaksi, jossa se haluaa kasvattaa nykyistä läsnäoloaan sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Saksassa on suuri teollisen tuotannon sektori, jonka palvelemiseen yhtiö voi käyttää olemassa olevaa toimialakokemustaan. Goforella on Saksassa vakiintunut liiketoiminta ja toimistot Münchenissä ja Braunschweigissa. Saksankielisen markkinan asiakashankinta ja asiakkuuksien kehittämistä hoitaa paikallinen organisaatio.

Kansainvälisen kasvun tavoitellaan etenevän samaa tahtia konsernin muun liikevaihdon kasvun kanssa.

3. Kasvu yritysostoilla
Osana kasvuaan Gofore pyrkii tekemään strategiaansa tukevia yritysostoja. Gofore on onnistunut erinomaisesti yritysostoissaan vuosina 2017–2020: yhtiö on parantanut osaamistaan ja kykyään palvella asiakkaitaan sekä kasvattanut omistaja-arvoaan. Gofore pyrkii edelleen vahvistamaan kykyään tehdä onnistuneita yritysostoja.

Tulevina vuosina tavoitteena on, että noin puolet kasvusta tulee Goforen liiketoimintamalliin ja kulttuuriin hyvin soveltuvien liiketoimintojen ja yritysten ostoista. Yritysostoilla tavoitellaan strategiaa tukevaa osaamista, asiakaskunnan laajentamista tai maantieteellisen aseman vahvistamista synergiaedut varmistaen.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
Gofore tavoittelee yli 20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua, josta orgaanisen kasvun osuus on noin puolet. Kannattavuuden osalta Goforen tavoite on 15 prosentin oikaistu EBITA-marginaali.

Markkinanäkymät ja toimintaympäristö
Gofore arvioi IT-palvelumarkkinan jakautuvan Suomessa noin miljardin euron kokoiseen julkisen sektorin markkinaan ja noin 3,2 miljardin euron kokoiseen yksityisen sektorin markkinaan. Goforen markkinaosuuden julkisella sektorilla arvioidaan olevan noin 4 prosenttia ja yksityisellä sektorilla vastaavasti noin prosentin.

Suomen julkisen sektorin digitalisaatioinvestointien arvioidaan jatkavan aikaisempaa kasvuaan. Julkisen sektorin IT-investoinneille ominainen pitkä aikajänne ja pitkät yhteistyösopimukset toimittajien kanssa tekevät kysynnästä verrattain ennustettavaa. Tulevat julkisen sektorin rakenneuudistukset synnyttävät uusia mahdollisuuksia investoida digitaalisiin palveluihin. Vuosille 2021–2023 kohdistuva EU:n elvytysvälineen mahdollistama panostus (Suomen kestävän kasvun ohjelma) vihreään siirtymään ja digitalisaatioon synnyttää arvion mukaan lisää kysyntää Goforen palveluille julkisten investointien muodossa. Suomessa julkisen sektorin asiakkaista kilpailevat pääasiassa perinteiset suuret suomalaiset ja globaalit IT-talot sekä toimintatavoiltaan ketterät, uusien digitaalisten palveluiden kotimaiset toimittajat.

Suomen yksityisellä sektorilla digitalisaatio on noussut yhdeksi tämän hetken tärkeimmistä strategisista prioriteeteista. Toimialasta riippuen, korona-ajan aiheuttama liiketoiminnan notkahdus on oikenemassa. IT-kehitys on edelleen osittain yritysten ja organisaatioiden sisäistä toimintaa, ja yritykset ja organisaatiot palkkaavat alan erityisosaajia erilaisiin IT-tehtäviin. Ulkoista huippuasiantuntijuutta Suomen yksityisen sektorin toimijoille tarjoavat sekä kotimaiset että kansainväliset IT-palvelutuottajat.

Goforelle relevanttien Suomen ulkopuolisten markkinoiden kehitys noudattaa pääpiirteissään Suomen markkinoiden kehitystä. Suomen ulkopuolella Goforen asiakkaat ovat pääasiassa yksityisellä sektorilla. Koronaviruspandemia on vaikuttanut kielteisesti kysyntään, mutta pitkällä aikavälillä yhtiö arvioi palveluidensa kysynnän kasvavan niiden suuren markkinapotentiaalin vuoksi.

Koronaviruspandemia
Koronaviruspandemia on tuonut epävarmuutta toimintaympäristöön. Goforelle tärkeässä julkisen sektorin asiakassegmentissä välittömät koronaviruspandemian vaikutukset ovat olleet pieniä. Valtionhallinnon toimijat ovat pyrkineet pitämään kehityshankkeensa käynnissä. Siirtyminen etätyöhön on vaikuttanut asiakkaiden kykyyn jatkaa kehitystyötä, mutta ennakoitua vähemmän. Kunnissa ja kuntayhtymissä vaikutus on ollut suurempi, mutta etenkin isoimmat asiakkaat ovat pitäneet suuret kehitystyöt käynnissä. Yhtiö arvioi, että julkisen sektorin osalta tilanne vuonna 2021 jatkuu samankaltaisena ja pandemian vaikutus kysyntään vaihtelee suuresti. Pitkällä aikavälillä kysyntään vaikuttavat julkisen talouden tila ja poliittiset ratkaisut digitalisaatioon panostamisessa.

Yksityisellä sektorilla pandemialla on ollut suurempi välitön vaikutus, mikä on näkynyt kehitystyön viivästymisinä ja yksittäisten kehityshankkeiden peruuttamisina. Asiakkaiden oman liiketoiminnan häiriöt ovat myös vaikuttaneet palveluiden hintaan.

Työntekijämarkkinoiden odotetaan normalisoituvan koronaviruspandemian aiheuttamasta alhaisemmasta aktiivisuudesta. Osaavan työvoiman kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana. Kilpailu osaajista jatkuu ja siihen osallistuvat niin perinteiset IT-talot kuin keskisuuret ja pienet ketterät toimijat.

Yhtiö uskoo, että pitkällä aikavälillä koronaviruspandemia kiihdyttää digitalisaatiota. Organisaatioiden etätyöhön liittyvät haasteet ja loppuasiakkaiden käyttäytymisen muutos pandemian takia ovat osoittaneet, että digitaaliset ratkaisut korvaavat perinteisiä ratkaisuja yhä laajemmin. Asiakkaiden halukkuus investoida digitaaliseen muutokseen riippuu kuitenkin talouden kehityksestä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Taloudellinen katsaus 1.1.–31.12.2020

Liikevaihdon kehitys

Tammi–joulukuu 2020
Vuoden 2020 tammi–joulukuun liikevaihto kasvoi vuodesta 2019 21,7 prosenttia ja oli 78,0 (64,1) miljoonaa euroa. Kasvu johtui pääasiassa palveluiden kysynnän kasvusta, sekä Qentinel Finland Oy:n hankinnan liikevaihtovaikutuksesta syyskuusta alkaen.

Goforen liikevaihdosta 74 (70) prosenttia eli 57,8 (44,8) miljoonaa euroa tuli julkisen sektorin asiakkailta ja 26 (30) prosenttia eli 20,1 (19,3) miljoonaa euroa yksityisen sektorin asiakkailta. Maantieteellisesti yhdistetystä liikevaihdosta 90 (91) prosenttia eli 69,9 (58,6) miljoonaa euroa tuli Suomesta ja yhteensä 10 (9) prosenttia eli 8,1 (5,5) miljoonaa euroa muista maista. Alihankinnan osuus liikevaihdosta oli 19 (16) prosenttia ollen 14,6 (9,9) miljoonaa euroa.

Liikevaihdon kuukausittainen kehitys tammi–joulukuussa 2020:

Kuukausi
(2020)
Liikevaihto,
miljoonaa euroa
(liikevaihto 2019)1
Henkilöstö-
määrä2
Työpäivien
lukumäärä
Suomessa (työpäivien lukumäärä 2019)
Kokonais-
kapasiteetti,
FTE3
Alihankinta,
FTE4
Tammikuu 6,1 (5,2) 587 21 (22) 548 60
Helmikuu 5,9 (5,3) 578 20 (20) 539 68
Maaliskuu 6,8 (6,1) 585 22 (21) 549 73
Huhtikuu 6,4 (5,5) 596 20 (20) 559 80
Toukokuu 6,0 (6,2) 606 19 (21) 572 75
Kesäkuu 6,1 (5,1) 610 21(19) 579 71
Heinäkuu 2,4 (2,2) 609 23 (23) 569 33
Elokuu 5,6 (5,3) 612 21 (22) 579 64
Syyskuu 8,3 (5,9) 716 22 (21) 666 107
Lokakuu 8,7 (6,6) 718 22 (23) 663 127
Marraskuu 8,5 (6,0) 727 21 (21) 670 128
Joulukuu 7,1 (4,6) 724 21(18) 669 105

1 Liikevaihto, miljoonaa euroa (liikevaihto vuonna 2019) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.
2 Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.
3 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Yrityshankintojen henkilöstön kapasiteetti on huomioitu hankintahetkestä alkaen.
4 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on laskettu mukaan hankintapäivästä alkaen.

Heinä–joulukuu 2020
Vuoden 2020 heinä–joulukuun liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 32,5 prosenttia ja oli 40,6 (30,6) miljoonaa euroa. Kasvuun vaikutti Qentinel Finland Oy:n hankinta.

Kannattavuus

Tammi–joulukuu 2020
Yhtiön oikaistu EBITA tammi–joulukuussa 2020 oli 10,8 (7,7) miljoonaa euroa eli 13,8 (12,0) prosenttia liikevaihdosta. EBITA tammi–joulukuussa 2020 oli 9,9 (7,3) miljoonaa euroa eli 12,7 (11,4) prosenttia liikevaihdosta.

Liiketulos (EBIT) tammi-joulukuussa 2020 oli 8,8 (6,6) miljoonaa euroa eli 11,2 (10,3) prosenttia liikevaihdosta.

Kauden tulos oli 6,9 (5,1) miljoonaa euroa.

Henkilöstömäärän kasvu nosti konsernin henkilöstökuluja tammi–joulukuussa 2020 44,4 (37,1) miljoonaan euroon, ja niiden osuus liikevaihdosta oli 57,0 (57,8) prosenttia.

Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä 9,8 (9,4) miljoonaa euroa. Suurimmat kuluerät olivat henkilöstöön liittyvät muut kulut, toimitilakulut sekä kone- ja kalustokulut. Raportointikauden liiketoiminnan muut kulut sisältävät 0,6 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja Iso-Britannian tytäryhtiön liiketoiminnan päättämisestä.

Heinä-joulukuu 2020
Yhtiön oikaistu EBITA heinä–joulukuussa 2020 oli 5,1 (2,9) miljoonaa euroa eli 12,7 (9,4) prosenttia liikevaihdosta. EBITA heinä-joulukuussa 2020 oli 5,0 (2,8) miljoonaa euroa eli 12,3 (9,2) prosenttia liikevaihdosta.

Liiketulos (EBIT) heinä-joulukuussa 2020 oli 4,3 (2,4) miljoonaa euroa eli 10,5 (7,9) prosenttia liikevaihdosta.

Tase, rahoitus ja rahavirta
Gofore-konsernin taseen loppusumma joulukuun 2020 lopussa oli 78,4 (57,5) miljoonaa euroa, josta omaa pääomaa oli 36,1 (32,4) miljoonaa euroa. Nettovelka katsauskauden päättyessä oli -3,8 (-12,7) miljoonaa euroa.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 47,0 (58,1) prosenttia ja nettovelkaantumisaste -15,4 (-31,9) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta tammi–joulukuussa 2020 oli 9,0 (12,3) miljoonaan euroa. Investointien rahavirta katsauskaudella oli -7,1 (-4,3) miljoonaa euroa.

Rahoituksen rahavirta kaudella oli -1,8 (-2,0) miljoonaa euroa sisältäen maksetut osingot -2,8 miljoonaa euroa, vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -2,2 miljoonaa euroa, lainojen nostot 10,0 miljoonaa euroa, lainojen lyhennykset -6,4 miljoonaa euroa sekä omien osakkeiden hankinnan -0,5 miljoonaa euroa.

Konsernirakenne
Katsauskauden lopussa Gofore-konserniin kuului emoyhtiö Gofore Oyj ja 100 %:sti omistetut tytäryhtiöt Gofore Germany GmbH, Gofore Spain SL, Gofore Estonia Oü, Silver Planet Oy, Gofore Vantaa Oy, Gofore UK Ltd. ja 1.9.2020 toteutuneella yrityskaupalla konserniin siirtynyt Qentinel Finland Oy. Lisäksi konserniin kuului katsauskauden aikana perustettu emoyhtiön 70 %:sti omistama Rebase Consulting Oy. Gofore UK Ltd.:n toiminta lakkautettiin vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Silver Planet Oy:n nimi on muuttunut 1.1.2021 alkaen Gofore Lead Oy:ksi.

Yrityskaupat
Gofore sai 1.9.2020 päätökseen 10.8.2020 tiedotetun digitaaliseen laadunvarmistukseen ja testiautomaatioon erikoistuneen Qentinel Finland Oy:n yrityskaupan. Velaton kauppahinta 8,9 miljoonaa euroa maksettiin rahana. Kauppaan sisältyi lisäksi tilikauden 2020 käyttökatteeseen perustuva lisäkauppahinta, jonka toteutunut arvo on 3,4 miljoonaa euroa sekä käyttöpääomaan ja nettovelkaan liittyvä korjaus, jonka summa oli 0,7 miljoonaa euroa. Lisäkauppahinta maksetaan maaliskuun 2021 aikana. Qentinel Finland Oy toimii itsenäisenä yhtiönä osana Gofore-konsernia ja sen liiketoiminta on raportoitu osana Gofore-konsernia 1.9.2020 alkaen.

Henkilöstö ja toimipaikat
Konsernin palveluksessa oli joulukuun 2020 lopussa 724 (582) henkilöä. Henkilöstömäärä kasvoi liiketoiminnan orgaanisen kasvun ja Qentinel Finland Oy:n yrityskaupan myötä. Suomessa työskenteli 692 (540) ja muissa toimintamaissa yhteensä 32 (42) henkilöä. Suomessa yhtiöllä on toimistot Helsingissä, Espoossa, Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa. Ulkomailla sijaitsevat toimistot ovat Saksassa Braunschweigissa ja Münchenissä, Espanjassa Madridissa ja Virossa Tallinnassa.

Muutokset johtoryhmässä
Teppo Talvinko nimitettiin talousjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 17.4.2020. Hän aloitti tehtävässään ja johtoryhmän jäsenenä 1.5.2020. Samalla talousjohtajan tehtävää aiemmin hoitanut Petteri Venola jätti tehtävänsä ja johtoryhmän.

Elja Kirjavainen nimitettiin digitaalisen muutoksen neuvonantopalveluiden johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 17.4.2020. Hän aloitti tehtävässään ja johtoryhmän jäsenenä 1.5.2020.

Tutkimus ja kehitys
Vuonna 2020 Goforella oli käynnissä Business Finlandin rahoittama tutkimushanke Robins. Hankekonsortioon kuuluu Tampereen korkeakouluyhteisön ja Goforen lisäksi viisi muuta asiantuntijayritystä Suomessa. Goforen Robins-hanke koostuu strategisista kehittämisprojekteista Capability Accelerator ja Digital Gofore. Capability Accelerator -projektissa tutkitaan keinoja yhtiön kyvykkyyksien ja sitä kautta palvelutarjonnan jatkuvalle uudistamiselle. Digital Gofore -projektissa tutkitaan yhtiön muuntautumista kansainvälisesti toimivaksi alustamaisemmaksi toimijaksi. Hankkeen kustannukset olivat ajalla 1.1.–31.12.2020 noin 1,0 miljoonaa euroa. Business Finlandin avustus on enintään 40 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, joiden arvioidaan olevan projektiaikana 1.4.2019–30.4.2021 noin 1,6 miljoonaa euroa.

Lisäksi käynnissä oli Business Finlandin rahoittama hanke, jonka tarkoituksena oli tukea liiketoiminnan jatkuvuutta koronaviruspandemian yli ja löytää uusia asiakasarvon tuottamisen keinoja muuttuneessa tilanteessa. Hankkeessa on kehitetty muun muassa uusia etätyön menetelmiä. Business Finlandin avustus on enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, joiden arvioidaan olevan projektiaikana 24.3.2020–31.3.2021 noin 0,13 miljoonaa euroa.
Vuonna 2020 yhtiössä saatiin päätökseen vuoden 2019 loppupuolella käynnistynyt tietoturvan hallintajärjestelmän kehittämisprojekti, jonka tuloksena Gofore-konsernin tietojärjestelmille ja tiedonkäsittelyyn liittyville prosesseille myönnettiin ISO/IEC 27001 -sertifikaatti joulukuun 2020 lopussa.

Investoinnit
Katsauskaudella yhtiön suurimmat investointierät ovat olleet ostetut tytäryhtiöosakkeet sekä investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin. Investoinnit olivat päättyneellä tilikaudella 15,1 miljoonaa euroa eli 19,4 prosenttia liikevaihdosta.

Merkittävin yksittäinen investointi oli vuonna 2019 käynnistynyt toiminnanohjauksen (ERP) kehittämiseen tähtäävä hanke, joka saatettiin päätökseen vuonna 2020. Hankkeessa pyrittiin parantamaan konsernin talousraportointia ja jatkuvan tilannekuvan muodostamista. Hankkeen kuluja on aktivoitu konsernitaseen aineettomiin hyödykkeisiin noin 0,7 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Gofore Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Tampereella 29.4.2020. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2019. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset koskien hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous hyväksyi lisäksi yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan.

Yhtiökokous päätti yhtiön nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 2 500 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 500 euroa kuukaudessa siinä tapauksessa, että hän ei toimi samalla hallituksen puheenjohtajana.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi: Timur Kärki, Sami Somero ja Stefan Baggström valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja uusiksi jäseniksi valittiin Mammu Kaario ja Juha Eteläniemi. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan, ja puheenjohtajana jatkaa Timur Kärki. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valittiin Goforen tilintarkastajaksi, jonka toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lotta Nurminen.

Yhtiökokous päätti lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksestä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella osinkoa 2 800 973 euroa eli 0,20 euroa osaketta kohden, joka maksettiin 11.5.2020.

Hallituksen valtuutukset koskien omien osakkeiden hankintaa,
osakeantia, optioita ja muita erityisiä oikeuksia

Gofore Oyj:n yhtiökokous 29.4.2020 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä voi olla enintään 1 401 280, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsupäivän tilanteen mukaan.

Lisäksi Gofore Oyj:n yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optioiden ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien optioiden ja muiden erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1 401 280 osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsupäivän tilanteen mukaan.

Molemmat valtuutukset ovat voimassa 30.6.2021 saakka ja ovat kumonneet aikaisemmat vastaavat valtuutukset.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Joulukuun 2020 lopussa Gofore Oyj:n rekisteröity osakepääoma oli 80 000,00 (80 000,00) euroa, jota vastaava yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 14 036 927 (14 012 802). Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä hallussaan 0 (174) omaa osaketta.

Yhtiöllä oli joulukuun 2020 lopussa yhteensä 5 101 (2 771) rekisteröityä osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 298 497 (54 753), ja niiden osuus osakekannasta oli noin 2,1 (0,4) prosenttia.

Gofore Oyj:n osake noteerattiin tammi-joulukuussa 2020 Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella GOFORE.

Kurssikehitys ja kaupankäynti osakkeella
Yhtiön osakkeita vaihdettiin vuoden 2020 aikana 2,95 (1,22) miljoonaa kappaletta, mikä on noin 21 (9) prosenttia ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 30,0 (9,8) miljoonaa euroa.

Joulukuun 2020 lopussa yhtiön markkina-arvo oli 240,7 (105,1) miljoonaa euroa. Goforen osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä (31.12.2020) oli 17,15 (7,50) euroa. Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettu keskihinta katsauskaudella oli 10,16 (8,01) euroa. Korkein kaupantekokurssi oli 17,80 (9,28) euroa ja alin 4,80 (7,00) euroa.

Omien osakkeiden hankinta
Katsauskauden aikana Gofore toteutti omien osakkeiden hankintaohjelman vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen (26.3.2019) antaman valtuutuksen nojalla. Hankintaohjelma käynnistyi 26.3.2020 ja päättyi 30.6.2020. Tänä aikana 29.4.2020 pidetyn yhtiökokouksen hyväksymät valtuudet kumosivat yhtiökokouksen 26.3.2019 antamat valtuutukset omien osakkeiden hankkimisesta.

Hankintaohjelman aikana yhtiö hankki 57 839 omaa osakettaan keskihintaan 7,08 euroa osakkeelta. Osakkeet hankittiin Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankinnan tarkoituksena on käyttää osakkeita vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa, osana yhtiön osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Osakepohjaiset sitouttamis- ja kannustinjärjestelmät
Syksyn 2017 First North Growth Finland -markkinapaikalle listautumisen yhteydessä henkilöstöannissa henkilöstölle suunnattiin Matching Share -lisäosakeohjelma, jonka mukaisesti henkilöstöannissa osakkeita merkinneet henkilöt saivat yhden lisäosakkeen kutakin kolmea merkitsemäänsä osaketta kohden. Ehtona oli, että henkilöt ovat konsernin palveluksessa kolmen vuoden kuluttua kaupankäynnin aloituksesta ja ovat omistaneet yhtäjaksoisesti koko tämän ajan henkilöstöannissa merkitsemänsä osakkeet.

Matching Share Plan 2017 -osakepalkkiojärjestelmän päättymishetkellä 30.11.2020 siihen kuului 172 henkilöä, jotka olivat ohjelman mukaisesti oikeutettuja yhteensä 78 156 lisäosakkeeseen. Ohjelman ehtojen mukaisesti arviolta puolet määrästä luovutetaan osakkeina ja puolet maksetaan rahana käytettäväksi ennakonpidätyksiin. Osakepalkkio maksettiin 30.11.2020 ja se koostui yhteensä 33 859 osakkeesta.

Goforen hallitus päätti syksyllä 2018 konsernin koko henkilöstön CrewShare-osakesäästöohjelman käyttöönottamisesta. Goforen hallitus päättää vuosittain mahdollisista ohjelman puitteissa käynnistettävistä säästökausista. Gofore tarjoaa ohjelmaan osallistuneille kannustimena bruttona yhden lisäosakkeen kolmea säästöillä hankittua osaketta kohti kahden vuoden mittaisen osakkeiden omistusjakson jälkeen. Säästöillä hankituille osakkeille maksettavat osingot käytetään automaattisesti osakkeiden hankkimiseen seuraavana mahdollisena osakkeiden hankintapäivänä.

CrewShare-osakesäästöohjelman säästökausia oli kolme tilikauden lopussa 31.12.2020. Ensimmäisen säästöaika oli 1.11.2018–28.2.2019. Yhtiössä oli 31.12.2020 128 työntekijää, joilla oli oikeus yhteensä 5 109 lisäosakkeeseen. Toisella säästökaudella 1.3.2019–29.2.2020 mukana oli 152 työntekijää, joilla oli oikeus 14 743 lisäosakkeeseen 31.12.2020.

Goforen hallitus päätti 12.2.2020 kolmannesta osakesäästöohjelman nojalla käynnistettävästä säästökaudesta vuosina 2020–2021. Kolmas säästökausi oli 1.3.2020–28.2.2021.

Goforen hallitus päätti 11.9.2020 laskea liikkeelle yhteensä 24 125 uutta osaketta osana CrewShare-osakesäästöohjelmaa. Uudet osakkeet ovat säästökaudella 1.3.–31.8.2020 kertyneillä osallistujien säästöillä heille hankittavia lisäosakkeita. Osakkeet merkittiin hintaan 7,9466 euroa/osake, joka perustuu osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsinki Oy:n First North Growth Finland -markkinapaikalla ajanjaksolla 1.–31.8.2020 ja siitä laskettuun 10 prosentin alennukseen. 31.12.2020 osakesäästöohjelmaan osallistuu 171 konsernin työntekijää, joilla on oikeus 7 914 lisäosakkeeseen.

Lisäksi Silver Planet Oy:n henkilöstölle suunnatun osakepohjaisen kannustinohjelman myötä heille luovutettiin 28.4.2020 vastikkeetta yhteensä 24 154 Goforen osaketta.

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat
Osana 16.12.2020 julkaistua yhtiön päivitettyä strategiaa, Gofore ilmoitti myös uusista konsernin johtoryhmänimityksistä. Konsernin johtoryhmään on nimitetty 1.1.2021 alkaen: Kalle Mäki, lakiasiainjohtaja; Sanna Hilden, henkilöstöjohtaja sekä Miika Nurminen, johtaja, digitaalinen laadunvarmistus ja Qentinel Finland Oy:n toimitusjohtaja.

Gofore tiedotti 21.1.2021, että Verohallinto on valinnut Gofore-konserniin kuuluvan Qentinel Finlandin tietojärjestelmien kehittämistä ja ylläpitoa tukevien teknisten projektipäällikköpalveluiden ensisijaiseksi toimittajaksi. Puitesopimuksen kesto on kuusi vuotta, ja puitesopimuskautena tehdyt toimeksiannot voivat jatkua neljä vuotta puitesopimuksen päättymisen jälkeen. Sopimuksen arvioitu kokonaisarvo on noin 10–12 miljoonaa euroa. Sopimus on jatkoa aiemmalle sopimukselle Verohallinnon ja Goforen välillä.

Gofore tiedotti 16.2.2021, että Goforen hallitus on päättänyt konsernin henkilöstölle suunnatun CrewShare-osakesäästöohjelman neljännestä kaudesta. Uuden säästökauden yksityiskohdat ovat pääosin edellisen säästökauden mukaiset. Uusi säästökausi alkoi 1.3.2021 ja päättyy 28.2.2022.

Gofore tiedotti 18.2.2021, että yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen, jolla se hankki 95 prosenttia digitaalisen muutoksen neuvonantopalveluita tarjoavan CCEA Oy:n osakekannasta 6,4 miljoonan euron kauppahintaan. Kauppahinta muodostui liiketoiminnan velattomasta hinnasta 6,175 miljoonaa euroa ja nettokassasta maksettavasta korvauksesta, arviolta 0,255 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan 6,4 miljoonan euron käteisvastikkeena. Yhtiö arvioi kaupan liikevaihtovaikutuksen olevan konsernin vuoden 2021 tilinpäätökseen noin 6 miljoonaa euroa. Kauppa saatettiin päätökseen 1.3.2021.

Gofore Oyj:n digitaalisen muutoksen neuvonantoon erikoistunut liiketoiminta siirrettiin Gofore Lead Oy:n alle 1.1.2021 suoritetussa liiketoimintasiirrossa.

Gofore-konsernin liikevaihto oli tammikuussa 2021 7,5 (6,1) miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä oli katsauskauden lopussa 727. Työpäiviä Suomessa oli kaudella 19. Kokonaiskapasiteetti Full Time Equivalent (FTE) oli 679 ja alihankinnan FTE 109.

Kuukausi
(2021)
Liikevaihto,
miljoonaa euroa
(liikevaihto 2020) 1
Henkilöstö-
määrä2
Työpäivien
lukumäärä
Suomessa (työpäivien määrä 2020)
Kokonais-
kapasiteetti,
FTE 3
Alihankinta, FTE 4
Tammikuu 7,5 (6,1) 727 19 (21) 679 109

1 Liikevaihto, miljoonaa euroa (liikevaihto vuonna 2020) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.
2 Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.
3 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku vastaa konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrää täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään.
4 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät koronaviruspandemian aiheuttamiin muutoksiin yhtiön toimintaympäristössä. Pitkittynyt pandemiatilanne luo epävarmuutta asiakaskysynnän kehittymisen sekä henkilöstön hyvinvoinnin suhteen. Pandemiatilannetta lukuun ottamatta yhtiön lähiajan riskit ovat samankaltaisia suhteessa aiempiin vuosiin.

Yhtiö näkee, että negatiiviset muutokset julkisen sektorin IT-kehityksen panostuksissa aiheuttaisi haasteita yhtiön kasvustrategian toteuttamiselle. Vastaavasti kilpailutilanteen kiristyminen yhtiön liiketoiminta-alueilla saattaisi vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen ja kasvuun. Osaavan henkilöstön rekrytoinnin onnistuminen ja henkilöstötyytyväisyydestä huolehtiminen ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita, joissa epäonnistuminen vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen. Yhtiön strategian tärkeänä osana ovat yritysostot sekä kansainvälisen liiketoiminnan kasvattaminen. Nämä molemmat kasvuun tähtäävät toimet pitävät sisällään riskejä, jotka realisoituessaan aiheuttaisi haasteita henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyden ylläpitämisessä sekä luonnollisesti yhtiön taloudellisiin tavoitteisiin pääsemisessä.

Yhtiö julkaisee kuukausittain liiketoimintakatsauksen, joka sisältää myös johdon arvion liiketoiminnan kehittymisestä katsauskauden aikana. Tämä tarkoittaa riskien mahdollisen realisoitumisen kuukausittaista seurantaa.

Hallituksen esitys voitonjaosta
Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 36,3 miljoonaa euroa, johon sisältyy tilikauden tulos 6,3 miljoonaa euroa.

Hallitus esittää 26.3.2021 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,24 euroa osakkeelta. Esityksen mukaisesti osinkoina jaetaan yhteensä 3,37 miljoonaa euroa ja omaan pääomaan jätetään loput tilikauden tuloksesta 2,89 miljoonaa euroa. Esitetty osinko on 49 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta jakokelpoisten varojen määrään.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 30.3.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Maksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Ehdotuksen mukaan osingot maksetaan 8.4.2021.

Vuosikertomuksen julkaiseminen ja varsinainen yhtiökokous
Vuoden 2020 vuosikertomus julkaistaan 5.3.2021, ja se sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja tilinpäätöksen. Lisäksi julkaistaan erillinen palkitsemisraportti.

Gofore Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 26.3.2021.

Taloudelliset katsaukset vuonna 2021
Gofore julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2021 seuraavasti:

 • Liiketoimintakatsaus Q1/2021
 • Puolivuosikatsaus H1/2021
 • Liiketoimintakatsaus Q3/2021
ma 19.4.2021
pe 13.8.2021
to 14.10.2021

Lisäksi Gofore julkaisee kuukausittain liiketoimintakatsauksen, joka sisältää henkilöstömäärän ja kuukausiliikevaihdon vertailutietoineen, johdon arvion liiketoiminnan kehittymisestä katsauskauden aikana sekä muita yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista helpottavia tunnuslukuja.

Taulukko-osa (IFRS)
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin samaan aikaan julkaistussa vuoden 2020 tilintarkastetussa tilinpäätöksessä. Tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti. Gofore siirtyi IFRS-standardien mukaiseen raportointiin 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta. Esitetyt luvut vuosipuoliskolta eivät ole tilintarkastettuja.

Konsernin laaja tuloslaskelma
Tuhatta euroa 712/2020 712/2019 1.1.31.12.2020 1.1.31.12.2019
Liikevaihto 40 577 30 613 77 953 64 066
Valmistus omaan käyttöön 407 121 738 139
Liiketoiminnan muut tuotot 353 138 599 175
Materiaalit ja palvelut
Ostot -170 -123 -225 -178
Ulkopuoliset palvelut -7 241 -3 883 -12 519 -8 493
Materiaalit ja palvelut yhteensä -7 411 -4 006 -12 744 -8 671
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -19 144 -15 273 -37 344 -30 811
Eläkemenot -2 914 -2 459 -5 587 -5 034
Muut henkilösivukulut -748 -614 -1 502 -1 210
Henkilöstökulut yhteensä -22 806 -18 345 -44 433 -37 056
Poistot ja arvonalentumiset -1 971 -1 403 -3 579 -2 603
Liiketoiminnan muut kulut -4 894 -4 703 -9 785 -9 430
Liikevoitto (EBIT) 4 255 2 414 8 750 6 620
Rahoituskulut -76 -62 -202 -135
Rahoitustuotot 33 27 67 42
Tulos ennen veroja 4 212 2 380 8 615 6 526
Tuloverot -543 -501 -1 712 -1 430
Tilikauden tulos 3 669 1 879 6 903 5 096
Muut laajan tuloksen erät
Erät verojen jälkeen, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -3 41 -33 21
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -3 41 -33 21
Tilikauden laaja tulos 3 666 1 920 6 870 5 116
Tuhatta euroa 7-12/2020 7-12/2019 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019
Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 3 659 1 879 6 895 5 096
Määräysvallattomille omistajille 10 0 8 0
3 669 1 879 6 903 5 096
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 3 656 1 920 6 862 5 116
Määräysvallattomille omistajille 10 0 8 0
3 666 1 920 6 870 5 116
Osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,26 0,13 0,49 0,37
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,26 0,13 0,49 0,37

Konsernitase
Tuhatta euroa 31.12.2020 31.12.2019 1.1.2019
Varat
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 23 311 16 180 8 626
Muut aineettomat hyödykkeet 10 506 3 812 17
Aineelliset hyödykkeet 461 585 541
Käyttöoikeusomaisuuserät 6 835 5 309 4 560
Sijoitukset 0 51 51
Muut saamiset 772 0 0
Laskennalliset verosaamiset 14 35 7
Pitkäaikaiset varat yhteensä 41 899 25 971 13 802
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset 11 478 8 011 8 544
Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät 434 190 179
Muut lyhytaikaiset varat 2 441 1 343 1 104
Tuloverosaamiset 174 20 0
Rahoitusarvopaperit 544 631 0
Rahat ja pankkisaamiset 21 394 21 358 15 424
Lyhytaikaiset varat yhteensä 36 465 31 553 25 252
Varat yhteensä 78 363 57 524 39 054
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma 80 80 80
Muuntoerot -12 21 0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 20 515 20 323 12 859
Kertyneet voittovarat 15 476 12 008 9 037
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 36 059 32 432 21 976
Määräysvallattomien omistajien osuus 23 0 0
Oma pääoma yhteensä 36 082 32 432 21 976
Pitkäaikaiset velat
Korolliset rahoitusvelat 7 500 4 472 2 614
Muut korolliset velat 0 0 516
Muut velat 767 154 0
Vuokrasopimusvelat 4 495 3 305 2 952
Laskennalliset verovelat 1 971 782 0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 14 733 8 712 6 082
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 12 113 4 646 4 261
Sopimuksiin perustuvat velat 1 685 1 734 36
Korolliset rahoitusvelat 2 000 1 390 1 069
Muut korolliset velat 0 497 0
Vuokrasopimusvelat 2 375 2 025 1 608
Siirtovelat 9 137 5 927 4 020
Tuloverovelat 239 161 2
Lyhytaikaiset velat yhteensä 27 549 16 380 10 996
Velat yhteensä 42 282 25 092 17 078
Oma pääoma ja velat yhteensä 78 363 57 524 39 054

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
2020 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Tuhatta euroa Osakepääoma Sijoitetun vapaan omanpääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 80 20 323 21 12 008 32 432 0 32 432
Tilikauden tulos 6 895 6 895 8 6 903
Muut laajan tuloslaskelman erät -33 -33 0 -33
Tilikauden laaja tulos 0 0 -33 6 895 6 862 8 6 870
Osakeperusteiset maksut 192 -189 2 2
Osingot -2 801 -2 801 -2 801
Omien osakkeiden hankinta -468 -468 -468
Osakkeina maksettu osuus yrityshankinnoista 0 0
Määräysvallattomat omistajat 0 15 15
Muut erät 31 31 31
Oma pääoma 31.12.2020 80 20 515 -12 15 476 36 059 23 36 082
2019 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Tuhatta euroa Osakepääoma Sijoitetun vapaan omanpääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019 ennen IFRS-oikaisuita 80 12 859 11 9 055 22 006 0 22 006
IFRS 9 odotettavissa olevat luottotappiot, siirtymähetken vaikutus -30 -30 -30
IFRS 1 muuntoerot, siirtymähetken vaikutus -11 11 0 0
Oikaistu oma pääoma 1.1.2019 80 12 859 0 9 037 21 976 0 21 976
Tilikauden tulos 5 096 5 096 5 095
Tilikauden muu laaja tulos 21 21 21
Tilikauden laaja tulos 0 0 21 5 096 5 116 0 5 116
Osakeperusteiset maksut 314 360 674 674
Osingot -2 496 -2 496 -2 496
Omien osakkeiden hankinta 0 0
Osakkeina maksettu osuus yrityshankinnoista 7 150 7 150 7 150
Määräysvallattomat omistajat 0 0
Muut erät 12 12 12
Oma pääoma 31.12.2019 80 20 323 21 12 008 32 432 0 32 432

Konsernin rahavirtalaskelma
Tuhatta euroa 2020 2019
Liiketoiminnan nettorahavirta
Tulos ennen veroja 8 615 6 526
Tulos ennen veroja, rahavirtaoikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 3 579 2 603
Rahoitustuotot ja -kulut 149 73
Muut oikaisut -21 751
Käyttöpääoman muutokset -1 203 4 155
Saadut ja maksetut korot -161 -137
Maksetut tuloverot -2 003 -1 708
Liiketoiminnan nettorahavirta 8 955 12 263
Investointien nettorahavirta
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 31 16
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -698 -139
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -75 -192
Rahoitusinstrumenttien myynnit 139 0
Yrityshankinnat vähennettynä ostohetken rahavaroilla -6 492 -3 986
Investointien nettorahavirta -7 095 -4 301
Rahoituksen nettorahavirta
Omien osakkeiden hankinta -468 0
Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -2 192 -1 711
Lainojen nostot 10 000 3 500
Lainojen takaisinmaksut -6 362 -1 321
Emoyhtiön osakkeenomistajille maksetut osingot -2 801 -2 496
Rahoituksen nettorahavirta -1 823 -2 028
Rahavarojen muutos 36 5 934
Rahavarat 1.1. 21 358 15 424
Rahavarat 31.12 21 394 21 358

Tunnuslukujen laskentakaavat

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate-% (EBITDA), %

=

Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset x 100

Liikevaihto
Liikevoitto ennen yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja ja liikearvon arvonalentumisia (EBITA) = Liikevoitto + yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot + liikearvon arvonalentumiset
Liikevoitto-% ennen yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja ja liikearvon arvonalentumisia (EBITA)

=

Liikevoitto + yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot + liikearvon arvonalentumiset x 100

Liikevaihto
Liikevoitto-% (EBIT)

=

Liikevoitto x 100

Liikevaihto
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, euroa

=

Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto x 100

Painotettu keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä tilikauden aikana
Oman pääoman tuotto (ROE), %

=

Tilikauden voitto (annualisoitu) x 100

Oma pääoma keskimäärin
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

=

Voitto ennen veroja (annualisoitu) + rahoitustuotot ja -kulut (annualisoitu) x 100

Oma pääoma keskimäärin + korolliset rahoitusvelat keskimäärin
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100

Taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, %

=

x 100

Pitkäaikaiset korolliset velat + Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat + Lyhytaikaiset korolliset velat + Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat – Rahat ja pankkisaamiset – Rahoitusarvopaperit – Pitkä- ja lyhytaikaisten varojen sijoitukset
Oma pääoma
Keskimääräinen kokonaiskapasiteetti, FTE = Keskimääräinen kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Yrityshankintojen henkilöstön kapasiteetti on huomioitu hankintahetkestä alkaen.
Keskimääräinen alihankinta, FTE = Keskimääräinen alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on laskettu mukaan hankintapäivästä alkaen.
Työntekijöiden lukumäärä tilikauden lopussa = Henkilöstömäärä tilikauden päättyessä.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut (APM)
Gofore määrittelee oikaistun EBITAn seuraavasti:
Oikaistu EBITA = Raportoitu EBITA + (+ arvonalentumiset liikearvosta +/- liiketoimintojen yhdistämisestä aiheutuvat hankintaan liittyvät välittömät kulut/ tuotot + liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut – käyttöomaisuuden luovutusvoitot + käyttöomaisuuden luovutustappiot).

Gofore soveltaa ESMA:n (European Securities and Markets Authority) antamia ohjeita vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä. Ohjeistus on ollut voimassa vuodesta 2016 alkaen.

Gofore käyttää ja julkaisee seuraavia vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvatakseen paremmin liiketoiminnan operatiivista kehitystä: EBITA, EBITDA, ROI, ROE, omavaraisuusaste ja nettovelkaisuusaste. EBITA on liiketulos ennen PPA-poistoja. PPA-poistot ovat yrityskauppojen yhteydessä syntyneiden omaisuuserien käypään arvoon arvostamisesta syntyneiden erien poistoja.

Erät, jotka vaikuttavat EBITA:n, oikaistun EBITA:n ja EBITDA:n laskentaan, ovat seuraavat:

Oikaistu EBITA ja EBITDA 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019
EBIT 8 750 6 620
Yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot 1 158 677
EBITA 9 908 7 296
Yrityshankintojen transaktiokulut 321 414
Uudelleenjärjestelykulut 562 0
Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot -13 0
Oikaistu EBITA 10 778 7 710
EBIT 8 750 6 620
Poistot 2 421 1 926
Yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot 1 158 677
EBITDA 12 329 9 223

Lisätietoja:
Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 540 2280
mikael.nylund@gofore.com

Teppo Talvinko, talousjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 715 3660
teppo.talvinko@gofore.com

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210     

Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Yhdessä asiakkaidemme kanssa rakennamme digitaalista, eettistä maailmaa. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä yli 700 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 78 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake noteerataan Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalla. Lisätietoja osoitteessa www.gofore.fi.

Liitteet

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös