Kanava väärin­käytös­ilmoi­tuksille

Goforella avoin viestintä ja läpinäkyvyys on tärkeä osana eettistä toimintaa. Haluamme saada nopeasti tiedon mahdollisista epäeettisistä toimista, jotta voimme puuttua niihin nopeasti ja tehokkaasti.

Goforen ilmoitus-, eli Whistleblowing-kanavan tarkoituksena on tarjota konsernin sidosryhmille mahdollisuus ilmoittaa laittomista ja/tai epäeettisistä toimista tai korruptiosta joko täysin anonyymisti tai omalla nimellä. Konserniin liittyvät henkilöt, kuten työntekijät tai aiemmat työntekijät, työnhakijat, alihankkijat ja muut kumppanit, voivat käyttää ilmoituskanavaa, mikäli heillä on työhönsä liittyen tietoa tai epäilys rikkomuksesta, joka on tapahtunut tai voi mahdollisesti tapahtua Goforella.

Gofore suojelee jokaista tällaisen ilmoituksen tekevää henkilöä, mukaan lukien henkilöllisyyden salaaminen ja sen varmistaminen, että henkilö ei joudu rangaistustoimien kohteeksi. Yhtiö varmistaa, että nimetty Whistleblowing-tiimi käsittelee kaikki Whistleblowing-kanavan kautta tehdyt ilmoitukset luottamuksellisesti, puolueettomasti ja riippumattomasti.

Goforen Whistleblowing-kanava täyttää unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun direktiivin (EU) 2019/1937 ja sovellettavien kansallisten lakien vaatimukset (Suomessa: Laki Euroopan unionin oikeuden ja kansallisen lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (1171/2022)).

Takaisin ylös