muotoilupalvelut

Muotoilulla kirkkaampi tulevaisuus

Digitaalisilta palveluilta edellytetään yhä enenevissä määrin tilannekohtaista älyä ja käyttäjäystävällisyyttä. Tehokkuus ja eettisyys kulkevat käsi kädessä siinä missä kestävyys ja asiakasarvo.

woman in armchair surrounded by digital services applications

Miten luomme enemmän arvoa asiakkaillemme?
Mihin investointeihin kannattaa panostaa?
Kuinka hyödynnämme dataa ja tekoälyä eettisesti?

Two women testing and discussing a new digital service

Monialaisten muotoilun ammattilaisemme avulla voit:

 • Hahmottaa trendit, oivaltaa piilevät asiakastarpeet sekä tunnistaa potentiaaliset arvontuottomahdollisuudet
 • Muodostaa näkemyksellisen ja selkeän vision, strategian ja kehitystiekartan
 • Parantaa kilpailukykyä ja asiakastyytyväisyyttä uudistamalla tai kehittämällä palveluita ja tarjoomaa
 • Rakentaa käyttäjäystävällisiä ja kohderyhmiänne hyödyttäviä digitaalisia palveluja
 • Kasvattaa tehokkaan ja osallistavan toimintatavan kyvykkyyksiänne
 • Varmistaa teknologian, datan ja tekoälyn eettisen ja saavutettavan hyödyntämisen

Teknologia mahdollistaa monia hienoja asioita, mutta jos se ei palvele käyttäjänsä ensisijaisia tarpeita tai sitä on hankala käyttää, menee investoinnit teknologiaan pitkälti hukkaan.

muotoilupalvelumme

Kokemusta ja luovuutta yhdistelemällä muovataan mitä, miksi ja miten -kysymykset vaikuttaviksi ja käyttäjäystävällisiksi palveluiksi

Varmista ymmärrys ja näkemys

Terävöitä fokustanne muodostamalla selkeä kuva markkinasta, asiakastarpeista sekä arvonluontimahdollisuuksista.

 • Asiakastutkimus, markkina-analyysit, trendikatsaukset ja ennakointi
 • Nykytilanteen arviointi ja vaikutusualueiden analyysi
 • Visio- ja strategiakehitys: Tarjooma, asiakas- ja työntekijäkokemus
 • Tekoälyn hyödyntämisen ensiaskeleet
 • Eettiset ohjenuorat: Kestävyys, tasavertaisuus ja inklusiivisuus

Uudista ja kehitä tarjoomaa

Paranna kilpailukykyä ja asiakastyytyväisyyttä tai löydä uusia tulonlähteitä luomalla fiksuja digitalisia ratkaisuja.

 • Tuote-/palvelukonseptien kehitys ja validointi osallistavan suunnittelun ja prototypoinnin keinoin
 • Tulevaisuusvisiointi, arvolupausten ja tarjooman validointi
 • Datalähtöinen ja AI-avusteinen toiminnan kehittäminen
 • Systeemiajattelu ja ekosysteemimallinus

Varmista käyttäjäystävällisyys

Turvaa brändimielikuvaa ja investointien hyötyjä käyttäjäystävällisillä ja toiminnallisilla palveluilla.

 • Käyttäjäkokemus-, käyttöliittymä- ja visuaalinen muotoilu
 • Tekoaälysovellusten UX-muotoilu ja konseptointi
 • Saavutettavus osana suunnitteluprosessia
 • Sisällönsuunnittelu ja -tuotanto
 • Datavisualisointi

Kehitä jokapäiväistä tekemistä

Tehosta tiimien yhteistyötä, johdonmukaista kehittämistä sekä jatkuvuutta.

 • Asiakaslähtöisen kehittämisen kyvykkyyksien kasvattaminen
 • DesignOps & ketterän muotoilun menetelmät
 • Design system -käytännöt muotoilun ja sovelluskehittämisen tehostamiseen ja laadunvarmistukseen
 • Eettisen muotoilun ja saavutettavuuden valmennus
 • Asiakaskokemus ja saavutettavuus hankinnassa

Eettinen muotoilu on käyttäjäkeskeisen muotoilun seuraava askel

Lataa ilmainen oppaamme ja tutustu vinkkeihin sekä pohdintaan joilla toteuttaa eettistä, sosiaalisesti kestävää digitalisaatiota yhdessä.

Lue lisää ja lataa

Jutellaan tavoitteistanne, ota yhteyttä!

Viljakaisa Aaltonen

Head of Business, Design Services

viljakaisa.aaltonen@gofore.com

050 483 5663

Takaisin ylös