data & tekoäly

Valjasta data ja AI käytännön voimavaraksi

Tekoälyä, koneoppimista ja dataa tarkoituksenmukaisesti hyödyntämällä voit tehostaa toimintaa, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa kilpailukykyä.

Mitä tekoäly meille tarkoittaa? Miten saamme datasta arvoa? Voit lähteä liikkeelle joko pienin askelin tai isoin harppauksin.

Datan ja tekoälyn hyödyntäminen tarjoavat mahdollisuuden:

 • Tehostaa toimintaa automatisoimalla tehtäviä
 • Analysoida suuria tietomääriä ja tuottaa arvokasta tietoa päätöksentekoon
 • Parantaa asiakaskokemusta mahdollistamalla personoidun ja nopeamman palvelun
 • Ennustaa trendejä ja vauhdittaa innovaatioita
 • Siirtää organisaatioiden toimintaa ennakoinnin aikakaudelle
 • Kehittää tiedolla johtamisen kulttuuria

Tekoäly on noussut vauhdilla yhteiskunnallisesti merkittäväksi aiheeksi, ja viimeistään nyt se on tavalla tai toisella jokaisen organisaation agendalla.

DATA- JA TEKOÄLYPALVELUMME

Autamme oikeiden ensiaskeleiden ottamisesta aina kehittyneeseen datan ja tekoälyn hyödyntämiseen

Varmista ymmärrys

Kirkasta organisaatiosi valmiudet ja lähtökohdat datan ja tekoälyn hyödyntämiselle.

 • Johdon oivalluttaminen ja konsultointi
 • Lähtötila-analyysit, visio ja toimenpidesuunnitelmat
 • Data- ja AI-strategia ja -tiekartta
 • Avainryhmien valmennukset sekä kulttuurin kehittäminen
 • Tekoälyn hyödyntämisen eettisen perustan, toimintamallien ja pelisääntöjen rakentaminen

Rakenna perusta

Datan ja tekoälyn systemaattinen ja tehokas hyödyntäminen edellyttää vankkaa dataperustaa.

 • Datan laadun ja käytettävyyden varmistaminen
 • Datanhallinnan ja datalla johtamisen käytännöt, roolit ja vastuut sekä niiden jalkautus
 • Edistyneen analytiikan hyödyntämisen ratkaisut ja datalukutaidon kehittäminen
 • Datan valjastaminen liiketoiminnan ja tulevaisuuskyvykkyyden käyttöön

Lisää älyä palvelu- ja tuotekehitykseen

Paranna kilpailukykyä ja asiakastyytyväisyyttä paremman ennakoinnin ja ymmärryksen pohjalta toteutetuilla ratkaisuilla.

 • Palveluiden ja ihmisten tarpeiden yhdistäminen dataa ja tekoälyä hyödyntäen
 • Datan ja tekoälyn valjastaminen elämäntapahtumalähtöisiin palveluihin
 • Koneoppimisen ratkaisut liikkuvien koneiden tuotekehityksessä sekäja ennakoivassa yläpidossa ja huollossa
 • Datalähtöinen asiakasymmärrys

Anna tekoälyn avustaa

Vapauta asiantuntijoidenne aikaa keskeisten haasteiden ratkaisemiseen automatisoimalla rutiinitehtäviä.

 • Konsultointi tekoälyn hyödyntämisessä turvallisesti ja eettisesti
 • Tekoälyavusteinen tuote- ja projektinhallinta
 • Tekoälyavusteinen ohjelmistokehitys
 • Tekoälyavusteinen suunnittelu

Tekoälytyöpaja auttaa alkuun

Kuinka tekoäly sulautuu osaksi työtämme? Miten ihmiset voivat parhaiten hyödyntää sen tarjoamia mahdollisuuksia?

Tekoäly mahdollistaa loputtomasti uudenlaista yhteistyötä ja innovaatioita. Päivän työpajassa autamme sinua tunnistamaan nämä mahdollisuudet ja ottamaan käyttöön alan parhaat ja organisaatiollesi sopivimmat tekoälytyökalut ja -käytännöt.

Lue lisää & tilaa

vastuullisen tekoälyn talo

Löydä vastauksia tekoälyn eettisiin kysymyksiin

Goforen yhteistyössä CoHumansin kanssa kehittämä Vastuullisen tekoälyn talo on työkalu tekoälyn eettisten kysymysten tarkasteluun. Työkalu auttaa luomaan yhteistä ymmärrystä etiikan kysymyksistä ja pyrkii rakentamaan yhteistä näkemystä siitä, miten toimimme yhdessä edistääksemme eettisten periaatteiden toteutumista arjen työssä. Se auttaa myös keskustelemaan etiikan kysymyksistä rakentavasti eri näkökulmista ja tunnistamaan ne toimintaan liittyvät ulottuvuudet, joista ei vielä ole yhteistä ymmärrystä.

Työkalu on tarkoitettu erityisesti tekoälyratkaisujen kehittämisestä vastaaville tiimeille, työryhmille ja yhteistyöverkostoille. Se on operatiivinen työkalu, johon tartutaan, kun päätös tekoälyn hyödyntämisestä jonkin tarpeen täyttämiseksi on tehty.

Tutustu ja tilaa maksuton työkalu

Ota yhteyttä

Juhana Harmanen

Teknologia- ja ohjelmistokehitys

juhana.harmanen@gofore.com

045 112 3724

Takaisin ylös