Arkkitehtuuri

Arkkitehtuuri luo onnistumiselle kestävät rakenteet

Laadukasta arkkitehtuurityötä kaikilla tasoilla aina organisaation toiminnan suunnittelusta ohjelmiston rakennevalintoihin.

Onko sinulla selkeä kokonaiskuva organisaatiosi toiminnasta ja sen rakentumisesta? Palvelevatko järjestelmäsi toiminnan tarpeita? Mahdollistaako ohjelmistoarkkitehtuurisi tulevaisuuden digitaaliset ratkaisut?

Laadukkaan ja hyvin kuvatun arkkitehtuurityön hyödyt

 • Takaa järjestelmällisen pohjan toiminnalle
 • Luo toimivan ja käytettävän kokonaisuuden
 • Varmistaa jatkokehitettävyyden ja kustannustehokkaan ylläpidon
 • Tuo selkeyttä ja ryhtiä toimintaan
 • Mahdollistaa turvallisten ratkaisujen kehittämisen

Laadukkaassa arkkitehtuurityössä tulee huomioida organisaation kokonaisuus, liiketoiminta, data, tietojärjestelmät ja teknologia

Arkkitehtuuripalvelumme

Ota kokonaisvaltainen osaamisemme käyttöön kaikilla arkkitehtuurin tasoilla.

Arkkitehtuurikyvykkyyden rakentaminen

Varmista, että organisaatiosi kehittämistyö on vaikuttavaa ja rakenteet tukevat sitä.

 • Arkkitehtuuritoiminnon kypsyysanalyysi ja kehittäminen
 • Menetelmien, mallien ja kyvykkyyksien tunnistaminen ja rakentaminen
 • Prosessien ja toimintamallien kehittäminen ja juurruttaminen
 • Organisoitumisen suunnittelu

Arkkitehtuurisuunnittelu

Tee kokonaisvaltaista arkkitehtuurisuunnittelua lähtötilanne, riskit ja riippuvuudet huomioiden.

 • Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu
 • Liiketoiminta-arkkitehtuurin suunnittelu
 • Tietoarkkitehtuurin suunnittelu
 • Tietojärjestelmäarkkitehtuurin suunnittelu
 • Arkkitehtuuritiekarttojen laadinta
 • Teknologiavertailut ja -arvioinnit

Fyysisen tuotteen digitaalinen arkkitehtuuri

Yhdistä tuotteen fyysinen ja digitaalinen ulottuvuus yhdeksi hallittavaksi kokonaisuudeksi.

 • Digitaalisen ja fyysisen arkkitehtuurin integroituminen
 • Testauksen ja validoinnin suunnittelu
 • Mallipohjainen järjestelmäsuunnittelu (MBSE)
 • Tuotetiedon hallinta koko elinkaaren ajan

Ohjelmistokehityksen arkkitehtuurisuunnittelu

Rakenna perusta laadukkaalle ohjelmistokehitykselle.

 • Tuotevisio ja arkkitehtuurikonsepti
 • Kehitettävän tuotteen arkkitehtuurin tiekartta
 • Vaatimusmäärittely ja -hallinta
 • Optimaalisen arkkitehtuurin valinta kyseiseen tuotteeseen tai projektiin
 • Alustan ja teknologioiden valinnat

Ota yhteyttä

Jarmo Nykänen

Neuvonantopalvelut

jarmo.nykanen@gofore.com

040 041 9287

Takaisin ylös