Hiab

Digitaaliset palvelut pitävät Hiabin alansa edelläkävijänä

Hiab digitalisoi perinteistä teollisuutta älykkäitä teknologioita hyödyntämällä. Tyytyväisemmät ja sitoutuneemmat asiakkaat vahvistavat kilpailukykyä ja auttavat Hiabia pysymään maailman johtavana kuormankäsittelyratkaisujen toimittajana.

TAVOITE

Älykkäistä teknologioista perinteisen teollisuuden keihäänkärki

Hiabin tavoitteena on kehittää asiakkaidensa kokemusta kuormankäsittelykoneiden koko elinkaaren mitalta. Yhä isompaan rooliin ovat nousseet laadukkaat digitaaliset palvelut, joiden kautta Hiab haluaa erottautua kilpailijoistaan ja pysyä alan edelläkävijänä.

– Mietimme paljon sitä, miten voisimme digitaalisten palvelujen avulla paremmin palvella asiakkaitamme ja proaktiivisemmin tukea heitä. Parhaassa tapauksessa saamme asiakkaistamme tyytyväisempiä ja sitoutuneempia, mikä lisää liikevaihtoamme, vahvistaa kilpailukykyämme ja auttaa myös seuraavaa laitekauppaa kääntymään meidän eduksemme, Hiabin digitaalisista palveluista ja tuotehallinnasta vastaava johtaja ja Vice President, Maria Lindroos sanoo.

Digiloikkaa ei kuitenkaan kannata tehdä yksin. Hiabilla nähdään, että mukaan tarvitaan kokenut ja monipuolinen kumppani, joka auttaa laajentamaan digiportfoliota ja tuo erikoisosaamista uusimmista teknologioista. Samalla kasvaa Hiabin sisäisen tiimin osaaminen.

RATKAISU

Tarpeista lähtevää sovelluskehitystä, tietoturvatyötä ja laadunvarmistusta

Hiabin ja Goforen yhteistyö alkoi mobiilisovelluksen kehittämisestä ja siihen liittyneistä tietoturvaprojekteista, ja on sittemmin syventynyt muun muassa laadunvarmistuksen arvioinnin alueelle.

MOBIILISOVELLUKSEN avulla Hiabin koneiden käyttäjät esimerkiksi näkevät helposti, mitä mikäkin virhekoodi tarkoittaa ja milloin on aika varata seuraava huolto. Asiakas saa lisäarvoa ja Hiab puolestaan saa aiempaa kattavampaa käyttäjätietoa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi tuotekehityksessä ja huoltotoimenpiteistä muistuttamisessa.

– Yhteistyö mobiilisovelluksen kehittämisen parissa oli todella sujuvaa, ja Goforen tiimin kokemusvuodet ja osaaminen näkyivät. Yhteistyö toi meille myös uutta perspektiiviä, josta voi ammentaa osaamista jatkossa, Hiabin ohjelmistokehittäjä Miro Paintola kertoo.

TIETOTURVAKONSULTOINTI JA UHKAMALLINNUS tukivat mobiilisovelluksen kehittämistä. Tietoturvakonsultoinnissa pureuduttiin sovelluksen tekniseen toteutukseen ja siihen liittyvien mahdollisten haavoittuvuuksien ja muiden tietoturvapuutteiden kartoittamiseen. Uhkamallinnus oli työpajamuotoisena toteutettu projekti, jossa käytiin läpi Hiabin käytänteihin liittyviä piirteitä tietoturvan näkökulmasta.

– Tietoturvavuodot voivat olla yrityksille hyvin vahingollisia, joten oli hyvä, että saimme näistä projekteista mielenrauhaa sille, että sovelluksen uskaltaa laittaa turvallisin mielin markkinoille. Uhkamallinnuksesta tarttui mukaan paljon sellaista oppia, jota voimme hyödyntää jatkossa, ja loppuraportti tietoturvan tilasta sekä toimenpidesuosituksista oli hyvä, Hiabin ohjelmistokehityksen tiimiä vetävä Janne Koski sanoo.

Yhteistyömme Goforen kanssa on ollut ylipäätään alusta asti hyvin vahvasti tarpeemme huomioivaa. Käymme yhdessä läpi, millaisia haasteita meillä on ja mitä aihealueita haluaisimme työstää, ja sitten keskustellen viemme asioita eteenpäin. Toiminta on todella ammattimaista ihan jo projektien suunnittelusta, jäsentämisestä ja läpinäkyvyydestä lähtien.

Maria Lindroos / Vice President, Digitaalisista palveluista ja tuotehallinnasta vastaava johtaja, Hiab

LAADUNVARMENNUKSEN ARVIOINNIN avulla Hiabille kehitettiin tiekartta digitaalisten palveluiden laadunvarmistukseen. Projekti koostui useista haastatteluista ja muusta tiedonkeruusta, joiden pohjalta muodostettiin kokonaiskuva Hiabin laadunvarmistuksen kypsyystasosta. Loppuraportissa nostettiin esille asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi kulttuurissa ja sovelluskehittämisessä.

– Meille oli yllätys, miten lyhyessä ajassa Goforella saatiin kattava kuva organisaatiostamme ja siitä, kuinka me toimimme. Kokemus, tausta ja ymmärrys näkyivät. Toimenpidesuosituksen laajuus oli myös huomattavasti kattavampi kuin mitä osasimme odottaa, Maria Lindroos sanoo ja jatkaa:

– Yhteistyömme Goforen kanssa on ollut ylipäätään alusta asti hyvin vahvasti tarpeemme huomioivaa. Käymme yhdessä läpi, millaisia haasteita meillä on ja mitä aihealueita haluaisimme työstää, ja sitten keskustellen viemme asioita eteenpäin. Toiminta on todella ammattimaista ihan jo projektien suunnittelusta, jäsentämisestä ja läpinäkyvyydestä lähtien.

LOPPUTULOS

Liiketoiminnan kasvua ja tukea digitalisoitumiseen

Tehty yhteistyö ja toteutetut projektit auttavat Hiabia viemään digitalisaatiota pidemmälle ja kehittämään tuoretta Digital Services -yksikön toimintaa. Projektit ovat myös auttaneet konkretisoimaan Hiabin sisällä sitä, mitä digiloikan ottaminen ja digitaalisten palveluiden rakentaminen tarkoittaa perinteisessä konepajateollisuudessa.

– Olemme tavoittaneet yhteistyöllemme asetetut tavoitteet todella hyvin. Kaikki projektit ovat toteutuneet suunnitellusti, ja samalla meidän oma tiimimme on päässyt koko ajan oppimaan ja kehittymään. Pelkästään omilla resursseillamme meidän olisi paljon vaikeampi pysyä kehityksen kärjessä, joten tätä yhteistyötä on helppo jatkaa, Maria Lindroos sanoo.

Tähän mennessä toteutetut projektit ovat olleet tiukasti kytköksissä Hiabin liiketoiminnan kehittämiseen, ja samalla tyylillä otetaan myös seuraavat askeleet digitalisoitumisen matkalla. Jo toteutettu mobiilisovellus toimii hyvänä alustana seuraaville projekteille.

– Halusimme vakuuttavan mobiilitalon meille kumppaniksi ja se oli suurin syy, että valitsimme Goforen. Aika nopeasti meidät vakuutti myös se, miten laaja-alaista Goforen osaaminen on. Pidän hyvin tärkeänä sitä, että saamme Goforelta tukea kaikkeen tekemiseemme, ja toimintaa räätälöidään tarpeidemme mukaan, Lindroos sanoo.

Projektin kohokohdat

Tavoite

Hiabin tavoitteena on laadukkaiden ja tietoturvallisten digitaalisten palveluiden avulla vahvistaa kilpailukykyä, erottautua kilpailijoista ja pysyä maailman johtavana kuormankäsittelykoneiden valmistajana. Asiakaskokemusta halutaan kehittää koneiden koko elinkaaren mitalta.

Ratkaisu

Hiab ja Goforen ovat tehneet yhteistyötä monipuolisesti muun muassa sovelluskehittämisen, tietoturvan sekä laadunvarmistuksen arvioinnin osalta. Projekteissa on alusta asti huomioitu vahvasti Hiabin tarpeet, ja yhteistyössä oppia ja kokemusta on siirretty yli organisaatiorajojen.

Lopputulos

Hiab saa digitaalisista palveluista kasvua liiketoiminnalleen. Yhteistyöstä ammennettu oppi auttaa viemään digitalisaatiota pidemmälle ja kehittämään organisaation toimintaa. Projektit ovat konkretisoineet Hiabin sisällä sitä, mitä digitaalisten palveluiden rakentaminen tarkoittaa perinteosessä konepajateollisuudessa.

Numeroiden valossa

  • 7 mobiilisovellusprojektin kesto kuukausina
  • 6 viikossa valmis laadunvarmistuksen arvioinnin raportti
  • 17 henkilöä haastateltu laadunvarmistuksen arviointiin liittyen
  • 25 osa-aluetta laadunvarmistuksen arvioinnin loppuraportissa

OSAAMINEN

Projektissa käytetyt kyvyt

Ota yhteyttä!

Ari Hirvonen

Älykäs teollisuus

ari.hirvonen@gofore.com

040 5662133

Takaisin ylös