Kyberturva

Kyberturva on organisaatiosi tapaturmavakuutus

Varaudu ja suojaudu koko ajan muuttuvia kyberuhkia vastaan rakentamalla systemaattisesti kyberresilienssiä, ja parannat organisaatiosi sietokykyä kyberturvapoikkeamia vastaan.

 

Tiedätkö organisaatioosi kohdistuvat kyberuhat ja -riskit? Miten digipalvelusi täyttää turvallisuusvaatimukset?

Kyberturvan hyödyt

 • Ymmärrät organisaatiotasi koskevat uhat ja riskit
 • Tiedostat lainsäädännön asettamat kyberturvavaatimukset
 • Turvaat organisaatiosi toiminnan jatkuvuuden ja toimintakyvyn muuttuvassa toimintakentässä
 • Varmistat digitaalisten palveluiden kustannustehokkaan kehittämisen ja käyttönoton huomioimalla tietoturva alusta asti
 • Vahvistat henkilöstösi ja asiakkaidesi luottamusta sekä organisaatiosi markkina-asemaa
 • Kehität kyberturvakyvykkyyttä organisaatiosi toimintakulttuurissa

Muodosta ajantasainen tilannekuva kyberturvasta ja investoi järkevästi.

Kyberturvapalvelumme

Ihmiset turvallisuuden tekijänä

Varmista ihmisten kyky toimia tietoturvallisesti.

 • Koulutukset ja ohjeistukset parantamaan henkilöstösi tietoisuutta ja kykyä toimia oikein
 • Yrityskulttuurin kehittäminen, jossa tietoturva on osa päivittäistä arkea
 • Toistuvat harjoitteet poikkeamien havaitsemiseen, reagointiin ja niistä palautumiseen

Turvalliset digitaaliset palvelut

Turvaa loppukäyttäjäkokemus.

 • Uhkamallinnus palveluiden poikkeamien sietokyvyn varmistamiseen
 • Turvallisen arkkitehtuurin suunnitteleminen
 • Turvallisen ohjelmistokehitysprosessin käyttöönotto (DevSecOps)
 • Tietoturvan tason todentaminen jatkuvalla testauksella
 • Haavoittuvuuksien löytäminen tunkeutumistestauksen avulla (Pentest)

Organisaation kyberresilienssin vahvistaminen

Hallinnoi ja paranna jatkuvasti kyberresilienssiä.

 • Kyberturvallisuusriskien tunnistaminen ja hallinnoinointi
 • Organisaation kyberturvastrategian kehittäminen
 • Kyberturvan hallintamalli ja johtamisjärjestelmä (esim. ISO 27001)
 • Jatkuvuus- ja varautumissuunnitelma
 • Toiminnan lakien ja säädösten sekä standardien mukaisuus

Kyberturvakyvykkyyden keskitetty kehittäminen

Organisoi kyberturvallisuutesi kehittäminen kustannustehokkaasti.

 • Menetelmien, käytäntöjen ja työkalujen yhdenmukaistaminen
 • Systematisoi kyberturvan kehittäminen
 • Kyberturvallisuuden ulkoistusasteen määrittely
 • Kyberturvan osaamiskeskuksen perustaminen tukemaan koko organisaatiota

Ota yhteyttä

Kari Virtanen

Digitaalinen laadunvarmistus ja tietoturva

kari.virtanen@gofore.com

040 570 7873

Takaisin ylös