Pilvi- ja ICT-infrastruktuuri

Kokonaisvaltaisia pilviratkaisuja

Pilviteknologiat eivät ole vain teknologioiden hyödyntämistä, vaan askel kohti kokonaisvaltaista digitaalista palveluympäristöä. Vaikka pilvipalvelut voivat olla ilmastoystävällisempiä kuin perinteinen IT-infrastruktuuri, on tärkeää valita palveluntarjoajat, jotka priorisoivat ja toteuttavat aktiivisesti käytäntöjä kestävän kehityksen mukaisesti. Autamme organisaatioita kiteyttämään merkittävimmät mahdollisuudet pilveen liittyen ja luomme yhdessä polun, jossa pilven mahdollistamat hyödyt voidaan saavuttaa.

Miten voisit hyödyntää pilvipalveluja tuloksellisemmin? Oikein rakennettu pilvialusta tekee ylläpidosta vaivatonta ja tehokasta säästäen resursseja liiketoiminnan kehittämiseen.

Woman by window with laptop

Pilvipalveluiden hyödyt

Kohti turvallisia, skaalautuvia ja kustannustehokkaita digitaalisia ratkaisuja

 • Maksat pilvipalveluista vain käytetyn kapasiteetin mukaan ilman etukäteen tehtäviä investointeja
 • Palveluiden ja ohjelmistojen joustava kehitys sekä jatkuva julkaisurytmi
 • Uusien teknologioiden helppo käyttöönotto
 • Vankat tietoturva- sekä vaatimustenmukaisuusominaisuudet pilvipalveluiden avulla
 • Pilvipalvelut tarjoavat korkean saatavuuden, joka tukee liiketoiminnan jatkuvuutta

Pilvipalvelujen käyttö tarjoaa kustannussäästöjen, joustavuuden ja innovoinnin tehokkaan yhdistelmän, jonka avulla organisaatiot voivat pysyä kilpailukykyisinä ja ketterinä nykypäivän nopeasti muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä.

Pilvipalvelumme

Pilvimatka on tärkeää suunnitella kattavasti ja organisaation tarpeet huomioiden

Suunnan määrittely

Tunnista merkittävimmät mahdollisuudet ja pilven avulla saavutettavat hyödyt.

 • Nykytilan analyysi​
 • Pilvistrategian muodostus​
 • Organisaation kehityssuunnitelma​
 • Tiekartan muodostus​
 • Dataluokittelu​
 • Tietoturvavaatimukset

Perustan luonti ja pilven hallinnointi

Luo organisaatiolle sopivat, tarkoituksenmukaiset hallintakäytännöt.

 • Hallintamalli​
 • Pilviperusta​
 • Hankinnan tuki​
 • Arkkitehtuurikonsultointi​
 • Tietoturvakonsultointi​
 • Järjestelmäportfolion analysointi​

Muutoksen implementointi

Toteuta pilveen liittyviä projekteja ja kehityshankkeita.

 • Migraatiot​
 • Järjestelmäuudistukset​
 • Uudet digitaaliset palvelu​t
 • Projektipäällikkö- ja asiantuntijapalvelut
 • DevOps​/DevSecOps
 • Pilvikäytön laajennukset

Skaalaus ja ylläpito

Tue organisaatiota pilven jatkuvan muutoksen hallinnassa, joka on avain tehokkaaseen, turvalliseen ja systemaattiseen pilvioperointiin.

 • FinOps​
 • Pilven osaamiskeskus​ (CCoE)
 • Turvallinen operointi
 • Jatkuvat pilviasiantuntija- ja arkkitehtipalvelut

Yhteistyökumppanimme

Microsoft Solutions Partner
 • Digital & App Innovation, Azure
 • Infrastructure, Azure
 • Security
 • Data & AI
 • Specialist: Migrate Enterprise Applications to Microsoft Azure
Amazon Web Services Partner, Advanced Tier Services
 • Public Sector
 • Solutions Provider
 • DevOps Services Competency
 • 100+ AWS certificates
Google Cloud Partner

Miten onnistua pilvisiirtymässä?

Onnistu pilvisiirtymässä -opas sisältää askelmerkit onnistuneeseen muutokseen ICT-infran rakentamisesta ja ylläpidosta nopeaan ja turvalliseen palvelutuotantoon. Se kuvaa pilvipolun vaiheet vision luomisesta tuotannon skaalaamiseen ja jakaa kokemuksemme kautta kertyneitä parhaita käytäntöjä.

Ennen kaikkea se auttaa sinua löytämään oikeat toimenpiteet tilanteessa, jossa ei enää pohdita pitäisikö pilveen siirtyä – vaan miten sinne siirrytään.

Lue lisää & lataa maksuton opas

Ota yhteyttä

Jussi Puustinen

Pilvi- ja jatkuvat palvelut

jussi.puustinen@gofore.com

040 674 4748

Takaisin ylös