KEHA

Työ löytää pian tekijänsä ennennäkemättömällä tavalla

Kun suomalaisen työnhaun ekosysteemi uudistetaan kokonaisvaltaisesti, kyseessä on hanke, jollaista ei ole koko valtakunnassa aiemmin nähty.

Työ löytää pian tekijänsä ennennäkemättömällä tavalla

Kun suomalaisen työnhaun ekosysteemi uudistetaan kokonaisvaltaisesti, kyseessä on hanke, jollaista ei ole koko valtakunnassa aiemmin nähty.

Tämä mammutti on nimeltään TE-Digi. Alkunsa se sai alkunsa Sipilän hallituksen kärkihankkeena ja jatkuu edelleen eräänä keskeisimmistä digitalisaatiohankkeista.

– Hanke on historiamme suurimpia, ja sillä on yhteiskunnallisesti erittäin suuri vaikutus. Nyt rakennetaan kokonaan uutta työn ekosysteemiä, jossa uudistetaan kaikki työnhakuun ja työn välittämiseen liittyvät käytännöt sekä ajattelutavat, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHAn johtava asiantuntija Keijo Puolakanaho kuvaa.

Työelämän match-makingia

Tavoitteena on yhdistää osaamisen tarjonta ja kysyntä.

– Suomi on niin pieni maa, ettei meillä ole varaa hukata yhtään osaamista. Sitä pitää pystyä näyttämään ja käyttämään. Nykyinen, CV-keskeinen työnhakeminen kiinnittää huomion liiaksi työhistoriaan, titteleihin tai koulutukseen. Ihmisen osaaminenhan voi olla ihan jotakin muuta kuin mitä muodollinen pätevyys antaa ymmärtää, avaa TE-Digi-hankkeen hankejohtaja Mikko Rantahalme.

Uudistuksen näkyvimmässä osassa, Työmarkkinatori.fi:ssä tullaan jatkossa täyttämään yksi osaamisprofiili, jonka pohjalta saa näkyville itselleen sopivia palveluita koko valtakunnan tasolla.

– Palvelu tunnistaa erilaisia osaamisia ammatin ja työhistorian avulla. Perustietojen toistuvaan päivittämiseen ei mene enää aikaa, vaan käyttäjä voi keskittyä oman osaamisensa esille tuomiseen, Goforella TE-Digi-hankkeessa toimiva Jaana Majakangas antaa esimerkin palvelukokemuksen moderniudesta ja helppoudesta.

Työn alla onkin todellinen työelämän match-making -palvelu, jonka mahdollistaa eri lähteistä toisiinsa yhdistettävä data sekä erilaiset tekoälyratkaisut, jotka muun muassa tunnistavat osaamiset luonnollisesta kielestä.

– Uuden ratkaisun myötä vanhanaikaiset työpaikkalistaukset joutavat romukoppaan, innostuu Goforen toimialavastaava Riikka Vilminko-Heikkinen ja jatkaa: konepellin alla on tehty valtavasti työtä palvelupolkujen yhtenäistämisessä ja koko TE-palvelujen asiakkuudenhallinnan uudistamisessa.

Palvelumuotoilun keinoin tehty yhtenäistämistyö onkin perusta koko järjestelmälle. Se on mahdollistanut sekä tulevien käyttäjien tarpeiden huomioimisen että tekoälyn hyödyntämisen poikkeuksellisen laajassa mittakaavassa.

Yhteinen hanke, osallistava suunnittelu

Työmarkkinatori.fi:ssä kaikki julkiset ja yksityiset työnhakuun ja osaamisen kehittämiseen liittyvät palvelut sulautuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Uuden palvelun tulee olla helppo käyttää niin työtä etsivälle, tarjoavalle kuin viranhaltijallekin. Palvelumuotoilusta tuttu referenssiryhmätyöskentely on Rantahalmeen mukaan ollut innostunutta.

– Suunnittelussa on ollut mukana niin julkisia kuin yksityisiäkin työnvälittäjiä, koulutusorganisaatioita, isoja ja pieniä yrityksiä sekä työnhakijoita. Uskon, että moni nyt suunniteltu parannus olisi jäänyt huomaamatta, jos käyttäjiä ei olisi otettu suunnitteluun mukaan.

Palvelun beta-versio julkaistaan syksyllä 2019. Nykyisten tavoitteiden puitteissa valmista on määrä olla 2022. Jos palvelu saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteensa työvoiman ja työn kohtaannon tehostamisessa, se tuottaa yhteiskunnalle todella merkittävät kansantaloudelliset säästöt.

– Minulle tällä työllä on valtava merkitys – ja koen yhteisvastuullisuuden tunnetta myöskaikkien mukana olevien toimijoiden puolelta. Me kaikki haluamme Suomen parasta.

Yhteinen tavoite

Valtavassa hankkeessa Rantahalme, Puolakanaho, Majakangas ja Vilminko-Heikkinen sekä yli 100 muuta kehittäjää kantavat yhdessä isoa vastuuta. Kuin yhdestä suusta onnistumisen edellytykseksi mainitaan yhteinen tavoite ja avoin sekä rehellinen yhteistyö.

– Tämän mittaluokan projektia ei voi kutsua helpoksi millään tasolla. Valmiita vastauksia ei ole kellään, tehtävää on paljon, asiat ovat vaikeita ja monisyisiä. Näin isoissa kokonaisuuksissa kaikkein tärkeintä on jatkuva kehittäminen ja venyminen. Yhteistyö Goforen kanssa on äärettömän hyvää ja avointa, toteaa Puolakanaho.

KEHA ja Gofore ovatkin kehittäneet yhteistyössä esimerkiksi laadunvalvontaa, tilausten ja toimitusten seurantaa, sopimusten- ja projektinhallintaa sekä jatkuvan palvelun prosessia. Luovuutta ja kehittämishalua on tarvittu myös hankkeen sisällössä.

– Goforelaiset ovat yhdessä Kehan, sidosryhmien sekä asiakkaiden kanssa ravistelleet työnhakemiseen liittyviä, kymmeniä vuosia vanhoja rutiineja ja löytäneet uusia luovia tapoja ratkaista asioita. Heillä on todella kova osaaminen. Se onkin tarpeen, kun suunnitellaan jotakin sellaista, mitä kukaan ei ole aikaisemmin toteuttanut, Rantahalme päättää.

KEHA & Gofore:

 • ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA
 • Yli 150 yhteistä projektia kuluneiden kolmen vuoden aikana, joista TE-Digi on yksi.

TE-Digi & Gofore:

 • Työn alla on koko Suomen kattava, työvoiman kohtaanto-ongelman ratkaiseva järjestelmäkokonaisuus.
 • Gofore mukana lähes kaikissa hankkeen osa-alueissa, 75% osuus koko työmäärästä:
  • Hankejohdon tuki
  • Ekosysteemityö
  • Palvelumuotoilu
  • Määrittely
  • Kokonaisarkkitehtuuri
  • Ohjelmistokehitys

Kohokohdat

Muuttamassa yhteiskuntaa

Ennennäkemätön ekosysteemi yhdistämään työtä tekijäänsä

Huomista kehittämässä

Täysin uudenlainen tapa tarkastella työnhakua ja työllisyyspalveluita

Isolla skaalalla

Yksi yhteiskunnan isoimmista digitalisaatio-projekteista

Kyvykkyydet

Näillä taidoilla ja osaamisella työ toteutettiin

 • Arkkitehtuurikonsultointi
 • Cloud
 • Jatkuvat palvelut
 • Data ja AI
 • Järjestelmäkehitys ja integraatio

Ota yhteyttä!

Ville Suvanto

Digitaalinen yhteiskunta

ville.suvanto@gofore.com

040 765 6158

Takaisin ylös