Johdon konsultointi

Johdon konsultointi vie vision todellisuuteen

Johdon konsultoinnin palveluiden avulla saat selkeän kuvan nykytilanteestasi, määrittelet tulevaisuuden tavoitteet ja keinot sekä rakennat toimintamallit, jotka vievät organisaatiosi kohti menestystä.

Onko strategiasi tulevaisuuden kestävä? Ovatko organisaatiosi toiminta ja kulttuuri kilpailuedun ja asiakasarvon lähde?

Modernin johdon konsultoinnin hyödyt liiketoiminnalle ja ihmisille:

 • Visiosi ja strategiasi ohjaavat kirkkaina päivittäistä toimintaa
 • Liiketoimintasi vastaa markkinoiden ja asiakkaiden muuttuviin vaatimuksiin
 • Toimintamallit ja prosessit ovat tehokkaita ja toteuttavat strategiaa
 • Kulttuuriasi leimaavat ihmislähtöisyys, innovatiivisuus ja muutosvalmius
 • Digitalisaation, datan ja tekoälyn hyödyntäminen ovat organisaatiosi voimavaroja
 • Moderni johtaminen, päätöksenteko ja sisäinen viestintä mahdollistavat strategian toimeenpanon

Onnistuminen edellyttää neljän näkökulman tasapainoa: liiketoiminta, ihmiset, teknologia ja eettisyys

JOHDON KONSULTOINNIN PALVELUMME

Innostamme, osallistamme ja joustamme. Palvelumme kattavat niin yksittäiset analyysit kuin strategisen kumppanuuden.

Strategia ja ennakointi

Kirkasta organisaatiosi nykytila, haasteet ja mahdollisuudet sekä luo tulevaisuuden kestävä strategia.

 • Tulevaisuustutkimus, skenaarioanalyysi ja systeemimallinnus
 • Strateginen asiakas- ja markkinaymmärrys
 • Strategiaprosessin fasilitointi, sekä strategian suunnittelun ja toteutuksen tuki
 • Digitaalisen transformaation suunnittelu, laatiminen ja toteutus
 • Modernit johtamismallit ja tavoiteasetanta

Liiketoimintamuotoilu ja palvelukehitys

Autamme ymmärtämään asiakkaittesi todellisia tarpeita ja muokkaamaan liiketoimintaasi ja palveluitasi niiden mukaisesti.

 • Asiakasymmärryksen tuottaminen ja kytkeminen jatkuvaksi osaksi toimintaa
 • Innovaatiotoiminnan pystyttäminen ja vauhdittaminen
 • Business case -laskelmat ja skenaariot
 • Vastuulliset ja kestävät liiketoimintamallit (ESG)
 • Liiketoiminnan ja palveluiden konseptointi ja kokeilut

Toiminnan kehittäminen

Tehosta toimintaa, paranna prosesseja ja rakenna kestäviä toimintamalleja, jotka tukevat kasvua ja tuottavuutta.

 • Toiminnan analyysit ja arvioinnit
 • Toimintamallien suunnittelu, optimointi ja juurruttaminen
 • Prosessien ja niiden virtauksen kehittäminen ja automatisointi
 • Kyvykkyyksien arviointi, kehittäminen ja johtamismallit
 • Organisaatioiden rakenteiden, roolien ja vastuiden muotoilu

Kulttuurin kehittäminen

Rakenna kulttuuria, joka tukee strategiaasi, innostaa ja houkuttelee työntekijöitä ja elää ajassa – luo kulttuurista kilpailuetu.

 • Kulttuurin arviointi ja muutosohjelmat
 • Modernin johtamiskulttuurin kehittäminen
 • Itseohjautuvan organisaation rakentaminen
 • Sisäisen viestinnän rakenteet ja käytännöt
 • Yrityskulttuurin kehittäminen, coaching ja mittaaminen

Ota yhteyttä

Jarmo Nykänen

Neuvonantopalvelut

jarmo.nykanen@gofore.com

040 041 9287

Takaisin ylös