Ohjelmistokehitys & digitaaliset palvelut

Huomisen kilpailu­kyky on ketterä sovellus­kehitys tänään

Digitaalisten palveluiden odo­tetaan olevan turvallisia ja helppo­käyttöisiä. Ota kattavat ohjelmisto­kehitys­palvelumme avuksi ja luodaan yhdessä skaalau­tuvia, perso­noituja ja keskeyty­mättömiä palvelu­kokemuksia – alustasta riippumatta.

Onko digitaalisia palvelujanne ilo käyttää? Meneekö järjestelmienne kehittäminen jatkuvasti vaikeammaksi? Pysyttekö julkaisutahdissa mukana markkinoiden vaatimuksien kanssa?

A group of people having a meeting

Tuhansien projektien kokemuksella autamme teitä:

 • Rakentamaan kustannus­tehokkaita, skaalau­tuvia ja aikaa kestäviä ratkaisuja toimittaja- ja eko­systeemi­riippumattomasti
 • Pidemmän juoksun hyödyissä huomiomalla mm. tietoturva, jatkuvuus, kestävyys ja saavutettavuus alusta alkaen
 • Kehittämään innovatiivisia ja integroituja digitaalisia palveluja
 • Luomaan arvoa sekä organisaatiolle että asiakkaille helppokäyttöisillä ja kaikille toimivilla ratkaisuilla
 • Kasvattamaan organisaationne ketterän kehittämisen kyvykkyyksiä sekä jatkuvaa arvontuotantoa
 • Varmistamaan teknologian, datan ja tekoälyn eettisen ja saavutettavan hyödyntämisen

Digitaalinen kokemus on tulevaisuuden valuuttaa. Mikäli mutkia oiotaan nyt, tulee kestävien digitaalisten palvelujen rakentaminen myöhemmin entistä hitaammaksi ja kalliimmaksi.

Ohjelmistokehityspalvelumme

Liiketoiminta- ja ihmislähtöistä digikehitystä ketterän kehittämisen menetelmin

Tehdään pohjatyöt kunnolla

Ota oikeat ensiaskeleet selvittääksesi tarpeet, tarkoitus ja edellytykset järkevälle investoinnille ja tämän toteuttamiselle.

 • Sidosryhmätutkimus, liiketoiminta- ja palvelu­muotoilu kehitys­tavoitteita kirkastamaan
 • Arkkitehtuuri- ja infrastruktuuri­suunnittelu
 • Teknologia-arvioinnit ja -katselmoinnit
 • DevSecOps – tietoturvallista kehitystä alusta alkaen
 • Eettinen muotoilu kestävään, yhdenvertaiseen ja saavutettavaan digialisaatioon

Kehitetään uusia palveluja ja ratkaisuja

Rakenna mukautuvia ja vaikuttavia digitaalisia palveluja ruokkimaan jatkuvasti kehittyvää asiakaskokemusta

 • Uusien tuote-, alusta- ja palvelukonseptien ketterä kehittäminen, testaus ja jatkuva toimitus
 • Alustariippumaton ja pilvinatiivi sovelluskehitys ja -suunnittelu
 • Integroitujen ja sulautettujen järjestelmien kehitys
 • Järjestelmäintegraatiot ja rajapintakehitys

Uudistetaan nykyisiä järjestelmiä

Modernisaation avulla pidennät järjestelmiesi elinkaarta ja arvontuotantoa sekä valmiutta kasvulle

 • API-tuotteistus ja liittyvien palveluiden ratkaisut
 • Integraatioiden ja rajapintaliittymien kehitys ja implementointi
 • Arkkitehtuurin uudelleensuunnittelu
 • Sovellusuudistus ja pilvisiirtymä
 • Tekoälyavusteinen kehitys ja vanhan modernisointi
 • Järjestelmäintegraatiot

Ylläpidetään jatkuvasti kehittäen

Suunnitelmallisella ylläpidolla ja jatkokehityksellä paranee sekä luotettavuus että liiketoiminnan kehityksen tuki.

 • Keskitetty valvonta ja ylläpito pienkehittämisen tuella
 • Elinkaarihallinnan täysi tuki
 • Järjestelmien elinkaariarviointi ja kehitystiekartat
 • Käyttäjäkokemuksen arviointi ja käyttöliittymäarvioinnit ja kehittäminen
 • Arkkitehtuuri- ja koodiarvioinnit kehityssuosituksilla

Digitaalisen palvelun modernisointimatka

Liiketoiminnan kehittyminen ja kasvu edellyttää järjestelmiltä valmiutta vastata nykyisiin ja tuleviin vaatimuksiin.

Mikäli pohdit digipalvelujesi ja järjestelmiesi tilaa, tutustu tämän artikkelisarjan vinkkeihin!

Modernisointimatka 1/3 – Mitä ja miksi?

Ota yhteyttä

Juhana Harmanen

Teknologia- ja ohjelmistokehitys

juhana.harmanen@gofore.com

045 112 3724

Takaisin ylös