Blogi 14.7.2023

Digitaalisen palvelun modernisointimatka – Mitä ja miksi?

Digitaalinen yhteiskunta

Älykäs teollisuus

Tavoitteellinen digitaalisten palveluiden modernisointi parantaa asiakaskokemusta, ylläpitää tietoturvaa, lisää käyttöä ja parantaa näin yrityksen suoriutumista muuttuvassa maailmassa mahdollistaen skaalautuvien, tehokkaiden ja suorituskyvyltään samalla kustannustehokkaasti toimivien ratkaisuiden tarjoamisen.​

Mistä tarve modernisaatiolle kumpuaa?

Vaatimukset digitaalisille palveluille ovat korkeammat kuin koskaan. Digitaalisten palveluiden modernisointi nousee erityiseen asemaan yritysten kilpailukyvystä puhuttaessa. Liiketoiminnan jatkuvuuden ja kasvun varmistamisen kannalta tulee huomioida:

Palvelun riippumattomuus ajasta, paikasta ja päätelaitteesta

Lähes kaikki ihmiset käyttävät digitaalisia palveluita päivittäin, useilla eri päätelaitteilla sekä henkilökohtaisiin että liiketoiminnallisiin tarpeisiin. Käyttäjäkokemuksen ja sisällön laajuuden sekä asiakaspolun tulee olla identtistä ja keskeytymätöntä riippumatta siitä, millä tavalla ja milloin palvelua käytetään.

Digitaalisen palvelun viihtyvyys

Erinomainen käyttökokemus syntyy, kun palvelu huomioi sujuvuuden lisäksi myös sen, millaisia tunteita palvelun käyttö saa aikaan. Digitaalisessa palvelussa tulee siis voida viihtyä. Vaikka palvelun sisältö ei olisikaan viihdettä, tulisi sen kuitenkin herättää positiivisia tunteita käyttäjässä.

Viihtyvyyttä voidaan lisätä muun muassa yhdistämällä automaattinen ja henkilökohtainen palvelu käyttäjille mielekkäällä tavalla, palveluun sopivalla äänensävyllä ja selkeällä kielellä, sekä käyttämällä audiovisuaalista kerrontaa tekstin lisäksi sopivissa sisällöissä.

Keskeytymätön palvelupolku

Digitaaliset palvelut rakentuvat nykyään useiden järjestelmien päälle. Käyttäjän kokeman asiakasmatkan tulee kuitenkin olla katkeamaton myös silloin, kun asiointi jää kesken tai kun käyttäjä palaa sen pariin toisella päätelaitteella.

Automaation ja tekoälyn fiksu hyödyntäminen

On tärkeää tunnistaa, milloin tekoäly ja siihen perustuva automaatio ovat käyttäjälle ihmistä parempi ratkaisu, ja milloin ei. Yleisesti ottaen palveluita voidaan näillä parantaa ja tehostaa, mutta on silti tilanteita, joissa ihmisen täysi korvaaminen tekoälyllä voi vaurioittaa asiakkaan palvelusta kokemaa arvoa.

Kun digitaalisessa palvelussa on saumaton käyttöliittymä ja käyttö onnistuu ruuhkahuipuista huolimatta, asiakkaat yksinkertaisesti ostavat enemmän, puhuttiin sitten verkkokaupoista tai digitaalisista kanavista ja palveluista, joiden kautta sisältöä kulutetaan.

Kun digitaalisessa palvelussa on saumaton käyttöliittymä ja käyttö onnistuu ruuhkahuipuista huolimatta, asiakkaat yksinkertaisesti ostavat enemmän.

Modernit palvelut keräävät ja hyödyntävät dataa esimerkiksi ehdottamalla suosituksia käyttäjän profiilin ja käyttäytymisen perusteella. ​Vastaavasti kun asiakaspalveluun on helppo saada yhteys, esimerkiksi tekoälyä hyödyntävää chatbot -ratkaisua käyttäen, asiakkaat voivat ratkaista ongelmiaan nopeasti ja saada paremman kokemuksen tarjotuista palveluista.


Lakkaa lapioimasta rahaa vanhenevaan teknologiaan! 

Maailma on menossa yhä voimakkaammin kohti digitaalista tulevaisuutta, ja organisaatiot, jotka eivät pysy kehityksessä ajan tasalla, jäävät yksinkertaisesti pois kilpailusta. Astu siis modernisaatiopolulle kohti turvallisia ja liiketoiminnallisesti kannattavia digitaalisia palveluita!


Digitaalisen palvelun modernisointi elinehtona

Vanhentuneeseen järjestelmään liittyy suoria liiketoimintariskejä. Erilaiset kipupisteet iskevät karusti naamaan, kun digitaaliset palvelut eivät olekaan ajan tasalla. Tarve modernisaatiolle ilmenee eri tavoin palvelun elinkaaren aikana.

  1. Käyttökokemus: Hitaat latausajat, puutteellinen käytettävyys mobiililaitteella tai vanhentunut sisältö johtavat kaikki negatiiviseen käyttökokemukseen ja käyttäjien menetykseen.
  2. Toimintavarmuus: Käyttökatkot, kaatuilut ja virheilmoitukset saavat käyttäjän siirtymään Googlen hakutuloksista seuraavaan, luotettavamman oloisen palvelun pariin.
  3. Tietoturva: Vanhentuvat järjestelmät avaavat usein huomaamattakin uusia mahdollisuuksia kyberhyökkäyksiin tietoturvan rapautuessa.
  4. Osaaminen: Organisaation kyky toimia ketterästi rappeutuu ja toiminta fokusoituu ylläpitoon. Lisäksi organisaatiolle aiheutuu huomattavia, kasvavia ja lisäarvoa tuottamattomia kustannuksia.

Maailma on menossa vauhdilla kohti digitaalista tulevaisuutta, ja organisaatiot, jotka eivät pysy kehityksessä ajan tasalla, jäävät pois kilpailusta.

Miten liiketoiminnan modernisoinnissa onnistutaan?

Käytännössä yritysten on jatkuvasti kehitettävä digitaalisia palveluitaan vastaamaan muuttuvia tarpeita, puhuttiin sitten palvelun käyttäjinä ihmisistä tai älykkäistä laitteista. Matkalla kankeasta ja vanhentuvasta toiminnasta kohti ketterää palvelutuotantoa sinun tulee

  1. suunnitella ja johtaa huolellisesti, jotta liiketoimintariskit voidaan minimoida ja positiivinen vaikutus asiakas- ja työntekijäkokemukseen sekä viime kädessä liiketoiminnan tulevaisuuteen maksimoida.
  2. arvioida riskit huomioitavaksi toteutuksessa. Tee eettisesti ja ympäristön kannalta kestäviä valintoja alusta alkaen. Sinun tulisi ymmärtää myös palvelun käyttäjien tarpeiden monimuotoisuus ja vaikutukset maailmaamme, sekä toimia niiden mukaisesti.
  3. selvittää sidosryhmätarpeet ja suunnitella ne, eikä IT edellä. Uudistumisponnistuksen hyödyt saavutetaan vain, kun ihmiset omaksuvat uuden ajattelutavan ja käyttäytymisen.
  4. katsoa tulevaisuuteen ja huomioida mahdolliset tulevat skenaariot. Teknologia on ratkaiseva mahdollistaja koko kehityspolulla.

Miksi modernisointi kannattaa?

Palveluiden modernisoinnilla saavutetaan paljon hyötyjä. Kun siirryt moderneihin, skaalautuviin teknologioihin, tuotanto nopeutuu ja virheet vähenevät. Investointi myös maksaa itsensä nopeasti takaisin. Pystyt vastaamaan liiketoiminnan muuttuviin vaatimuksiin nopeasti, kun tekniset ympäristöt joustavat liiketoiminnan tarpeiden mukaan.

Modernisoinnin myötä liiketoiminnasta tulee toimittajariippumatonta. Nykyaikaiset järjestelmät käyttävät universaaleja kieliä, ne on rakennettu käyttäjäystävällisesti ja ovat integroitavissa helposti muihin järjestelmiin. Organisaatiosi liiketoiminta ei siis ole riippuvainen yhden markkinajohtajan ekosysteemistä tai yhden toimittajan osaamisesta.

Teet asiakkaasi entistä onnellisemmiksi, kun pystyt reagoimaan asiakaspalautteeseen ketterästi kehittäen ja aiempaa nopeammalla palveluiden julkaisusyklillä. Testatut ja laadukkaat palvelut tuovat mielenrauhaa sekä sinulle että asiakkaallesi.

Lisäksi sekä työntekijäkokemus että asiakastyytyväisyys paranevat. Työntekijäsi ovat tyytyväisempiä ja kokevat työn merkityksellisemmäksi, kun ketterä kulttuuri ja käyttäjäystävälliset järjestelmät vähentävät turhaa työtä, parantavat tiedon liikkumista ja säästävät aikaa vaikuttavalle työlle.

Ketterät menetelmät mahdollistavat monipuolisen yhteistyön ja itsenäisen päätöksenteon, kun roolit ja tavoitteet ovat selvät. Samanaikaisesti teet asiakkaasi entistä onnellisemmiksi, kun pystyt reagoimaan asiakaspalautteeseen ketterästi kehittäen ja aiempaa nopeammalla palveluiden julkaisusyklillä. Testatut ja laadukkaat palvelut tuovat mielenrauhaa sekä sinulle että asiakkaallesi.

Lue myös blogisarjan seuraava kirjoitus: Digitaalisen palvelun modernisointimatka – Päätöksenteon tuki


Lakkaa lapioimasta rahaa vanhenevaan teknologiaan! 

Maailma on menossa yhä voimakkaammin kohti digitaalista tulevaisuutta, ja organisaatiot, jotka eivät pysy kehityksessä ajan tasalla, jäävät yksinkertaisesti pois kilpailusta. Astu siis modernisaatiopolulle kohti turvallisia ja liiketoiminnallisesti kannattavia digitaalisia palveluita!


digitaalinen palvelu

modernisaatio

modernisointi

Juhana Harmanen

Teknologia- ja ohjelmistokehitys

Juhana on Goforen teknologia ja ohjelmistokehitys -palvelualueen vetäjä, joka arvostaa eteenpäin katsovaa näkemystä ja merkityksellisten palveluiden parissa työskentelemistä. Hän on kokenut digitaalisen muutoksen asiantuntija, joka pitää mielellään kädet savessa. Ulkoilmaihmisenä tunnettu Juhana on aikoinaan viettänyt kaksitoista lyhyttä kesää eräoppaana Lapissa.

Takaisin ylös