Blogi 31.7.2023

Digitaalisen palvelun modernisointimatka – Päätöksenteon tuki

Digitaalinen yhteiskunta

Älykäs teollisuus

Mitä jos sinulla olisi selkeä polku kankeista toimintatavoista ja vanhenevasta teknologiasta kohti modernia, skaalautuvaa ja kustannustehokasta palvelutuotantoa, joka mahdollistaa nopeamman markkinoillepääsyn sekä liiketoiminnan kehittämisen?​

Modernisointipolku päätöksenteon tukena

Modernisointipolku etenee vaihe vaiheelta. Kaikkea ei siis tarvitse tehdä tai päättää samalta istumalta. Kolmivaiheinen prosessimalli auttaa sinua modernisointipolulla etenemisessä aina tarpeen määrittelystä ja vaatimusten ymmärtämisestä lopullisen päätöksen ja valinnan tekemiseen.

Vaihe 1: Arvioi modernisoitava järjestelmä

Arvioi ongelmat, huolenaiheet tai esteet, jotka vanheneva järjestelmä asettaa tekniikan, arkkitehtuurin tai toiminnallisuuksien vuoksi. Järjestelmää voidaan arvioida liiketoiminnan ja teknologian näkökulmasta.

Liiketoiminnan näkökulmasta on tärkeää arvioida yleisesti järjestelmän sopivuutta liiketoimintaan; täyttääkö palvelu digitaalisen liiketoiminnan uudet vaatimukset. Lisäksi tärkeitä arviointikohtia ovat järjestelmän tuottama arvo ja ketteryys. Mahdollistaako palvelu siis myös tulevaisuudessa liiketoiminta-arvon kasvun ja pystyykö organisaatio pysymään digitaalisen liiketoiminnan vaatimusten tahdissa? Sovellukset, joilta puuttuu ketteryys pysyä tahdissa mukana, voivat olla kustannus- tai riskialttiita.

Teknologian näkökulmasta järjestelmää olisi hyvä arvioida kustannusten, monimutkaisuuden ja riskien kannalta. Onko järjestelmän kustannukset järkevät sen tuomiin hyötyihin verrattuna? Pystyykö järjestelmää ylläpitämään ja skaalaamaan järkevästi, vai onko tekniikka liian monimutkainen? Entä pysyykö järjestelmä tietoturvallisena, vaatimusten mukaisena ja tuettuna myös tulevaisuudessa?

Vaihe 2: Arvioi tarpeellinen modernisointipolku

Tarkastele liiketoiminnan ja teknologian näkökulmista organisaation nykytilaa ja tulevaisuutta. Tarpeellisen modernisointipolun arvioimiselle on kärjistäen seitsemän eri vaihtoehtoa toteutuksen helppouden ja uudistuksen laajuuden perusteella. Helpoimmasta vaikeimpaan ja toisaalta suppeimmasta laajimpaan lueteltuna erilaiset uudistusmahdollisuutesi:

  1. Kapseloi kokonaisuus: Hyödynnä ja laajenna sovelluksen ominaisuuksia kapseloimalla sen tiedot ja toiminnot, jolloin ne ovat saatavilla palveluina API:n kautta.
  2. Uudista ajoympäristö: Asenna sovelluskomponentti uudelleen toiseen infrastruktuuriin (fyysiseen, virtuaaliseen tai pilveen) muuttamatta sen koodia, ominaisuuksia tai toimintoja.
  3. Modernisoi alusta: Siirrä uuteen ajonaikaiseen alustaan tekemällä vain vähäisiä muutoksia koodiin, mutta ei koodin rakenteeseen, ominaisuuksiin tai toimintoihin.
  4. Refaktoroi järjestelmä: Järjestä uudelleen ja optimoi olemassa oleva koodi (vaikkakaan ei sen ulkoista toimintaa) poistaaksesi teknisen velan ja parantaaksesi ei-toiminnallisia vaatimuksia.
  5. Uudista arkkitehtuuri: Muuta koodia olennaisesti siirtääksesi sen uuteen sovellusarkkitehtuuriin ja hyödyntääksesi uusia ja parempia ominaisuuksia.
  6. Rakenna uudelleen: Suunnittele tai kehitä sovelluskomponentti uudelleen nykyinen laajuus ja tekniset vaatimukset huomioiden.
  7. Korvaa uudella: Poista entinen sovelluskomponentti kokonaan ja vaihda se uusiin vaatimuksiin ja tulevaisuuden tarpeisiin huomioivaan kokonaisuuteen.

Mitä vaikeampi ja työläämpi toteutus on, sitä suuremmat riskit, mutta myös merkittävämmät vaikutukset sillä on uudistettavaan järjestelmään ja liiketoimintaprosesseihin.

Vaihe 3: Valitse sopiva modernisointipolku

Tärkeintä modernisointipolun valinnassa on eri vaihtoehtojen punnitseminen ja suhteuttaminen omaan liiketoimintaan. Loppukädessä olisi hyvä valita modernisointitapa, jolla on suurin positiivinen vaikutus ja arvo, mahdollisimman vähällä vaivalla ja pienillä uhrauksilla.

Pääsääntöisesti arkkitehtuurin uudistamisella on keskimääräisiä kustannuksia ja riskejä, kun taas uudelleenrakentaminen tai vaihtaminen tuottavat parhaat ja kauaskantoisimmat tulokset korkeammilla kustannuksilla ja riskeillä. Ensimmäiset neljä vaihtoehtoa katsotaan järjestelmän elinkaarta pidentäväksi tavaksi toimia, mikä voi olla riittävä keino usean toiminnaltaan muuttumattoman järjestelmän osalta. Käytännössä eteneminen tapahtuu pienissä askelissa kohti järjestelmiä ympäristöiltään yhtenäistävää ja näin kustannustehokkaampaa ylläpitoa ja pienkehitystä. Tätä kutsutaan kustannustehokkaaksi tekohengitykseksi. Viime kädessä kuitenkin vanhojen sovellusten modernisointi tarkoittaa, että modernisointipolku valitaan kolmen viimeisen vaihtoehdon; arkkitehtuurin uudistamisen, uudelleenrakentamisen ja täysin uudella korvaamisen väliltä.

Lue myös blogisarjan aiempi kirjoitus: Digitaalisen palvelun modernisointimatka – Mitä ja miksi?


Lakkaa lapioimasta rahaa vanhenevaan teknologiaan

Digitaalisissa palveluissa tulee voida viihtyä ja tuntea olevansa turvassa. Ota ensimmäinen askel kohti modernimpaa liiketoimintaa ja nappaa vinkit webinaaritallenteesta!


digitaalinen palvelu

modernisaatio

modernisointi

Juhana Harmanen

Teknologia- ja ohjelmistokehitys

Juhana on Goforen teknologia ja ohjelmistokehitys -palvelualueen vetäjä, joka arvostaa eteenpäin katsovaa näkemystä ja merkityksellisten palveluiden parissa työskentelemistä. Hän on kokenut digitaalisen muutoksen asiantuntija, joka pitää mielellään kädet savessa. Ulkoilmaihmisenä tunnettu Juhana on aikoinaan viettänyt kaksitoista lyhyttä kesää eräoppaana Lapissa.

Takaisin ylös