Hallinnointi

Hallinnointi

Gofore noudattaa toiminnassaan Suomessa voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Yhtiön hallinnointi perustuu osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain, EU-lainsäädännön, muun lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen, Nasdaq Helsinki Oy:n Pörssin sääntöjen osakkeiden liikkeeseenlaskijoille ja sisäpiiriohjeistuksen sekä viranomaisten ohjeistuksen noudattamiseen. Gofore noudattaa lisäksi toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2020. Päätöksenteko Yhtiössä on jaettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken.