Hallinnointi

Gofore noudattaa toiminnassaan Suomessa voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Yhtiön hallinnointi perustuu osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain, EU-lainsäädännön, muun lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen, Nasdaq Helsinki Oy:n Pörssin sääntöjen osakkeiden liikkeeseenlaskijoille ja sisäpiiriohjeistuksen sekä viranomaisten ohjeistuksen noudattamiseen. Gofore noudattaa lisäksi toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2020. Päätöksenteko Yhtiössä on jaettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken.

Tilaa Goforen tiedotteet

Saat pörssitiedotteet, lehdistötiedotteet sekä tiedot johdon liiketoimista suoraan sähköpostiisi.

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös