Hallinnointi

Hallinnointi

Gofore noudattaa päätöksenteossa ja hallinnoinnissa osakeyhtiölakia, Suomen lainsäädäntöä, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä muita yhtiöön soveltuvia säännöksiä. Päätöksentekomme on jaettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksemme mukaisesti osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken.