Hallitus

Hallitus

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vahvistaa yhtiön strategiaa, organisaatiota, kirjanpitoa ja varainhoidon valvontaa koskevat periaatteet sekä nimittää yhtiön toimitusjohtajan. Hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön strategian toteuttamisesta ja juoksevien asioiden hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenistä ja heidän lukumäärästään päättää yhtiökokous. Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lisäksi hallitus on perustanut nimitys-, tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan avustamaan yhtiön hallitusta sen tehtävien ja velvollisuuksien valmistelussa ja hoitamisessa.

TIMUR KÄRKI

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA, NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN PUHEENJOHTAJA, DI, S. 1971

Timur Kärki on toiminut hallituksen jäsenenä ja päätoimisena puheenjohtaja 11.12.2019 pidetystä ylimääräisestä yhtiökokouksesta lähtien. Kärki on yksi Goforen perustajista ja toimi yhtiön toimitusjohtajana vuosina 2010-2019 sekä projektitoiminnan johtajana vuosina 2002–2010. Kärki työskenteli aiemmin Wireless Artificial Intelligence Services Oy:n teknologiajohtajana (2001–2002), Tietovalta / TJ Group:ssa tuotantopäällikkönä ja vanhempana ohjelmistoasiantuntijana (1999–2001) sekä Sonera Oy:ssä asiantuntijana (1997–1999). Kärki on toiminut Ilves Hockey Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2017 alkaen.

KRISTIINA MICHELSSON

TARKASTUSVALIOKUNNAN PUHEENJOHTAJA, EXECUTIVE MBA, HHJ pj, S. 1973

Kristiina Michelsson on toiminut hallituksen jäsenenä vuodesta 2018 lähtien. Michelsson työskentelee toimitusjohtajana Tekonivelsairaala Coxa Oy:ssä. Aikaisemmin Michelsson on toiminut johtajana Pohjola Vakuutus Oy:ssä sekä Pohjola Terveys Oy:ssä (2018–2019), Finla Työterveys Oy:n ja Tampereen Työterveys ry:n toimitusjohtajana (2014–2017), Tampereen kaupungin liiketoimintajohtajana (2009–2013) sekä laskentapäällikkönä ja controllerina (2005–2008) ja KPMG Oy Ab:ssa tilintarkastajana (1999–2004).

Michelsson kuuluu mm. A-Insinöörit -konsernin, Tampere-talo Oy:n ja Hintsa Performance Oy:n hallituksiin. Aikaisimpia luottamustehtäviä ovat mm. Tampereen kauppakamarin hallituksen jäsen, Suomen Työterveys ry:n hallituksen puheenjohtaja, Tampereen Sähkölaitoksen ja Tampereen Sähköverkko Oy:n hallituksen jäsen sekä Tampereen Messut Oy:n hallituksen jäsen.

STEFAN BAGGSTRÖM

PALKITSEMISVALIOKUNNAN JÄSEN, DI, S. 1973

Stefan Baggström on toiminut hallituksen jäsenenä vuodesta 2019 lähtien ja työskentelee terveyden ja hyvinvoinnin toimialavastaavana sekä ratkaisuarkkitehtina Goforella. Baggströmillä on aikaisempaa hallituskokemusta Movendos Oy:stä. Aiemmin Baggström on toiminut useissa eri rooleissa ohjelmistokehityshankkeissa Movendos Oy:ssä (2012–2016), GE Healthcare Finland Oy:ssä (2014–2015) ja Nokia Oyj:ssä (1997–2012).

SAMI SOMERO

NIMITYS-, PALKITSEMIS- JA TARKASTUSVALIOKUNTIEN JÄSEN, FM, S.1975

Sami Somero on toiminut hallituksen jäsenenä vuodesta 2014 lähtien. Somero on yksityissijoittaja ja hallituksen jäsen useissa kasvuyrityksissä. Hän on toiminut Nurmiranta Holdings Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2002 ja Central Office Finland Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2011. Somero työskenteli aiemmin Cybercom Finland Oy:n liiketoimintajohtajana (2008–2010) sekä Almare- ja Plenware -konsernien liiketoiminnan johtotehtävissä (1999–2008). Someron luottamustehtävinä ovat Nurmiranta Holdings Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2002 lähtien ja Tamturbo Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2011 lähtien. Lisäksi Somero on ollut hallituksen jäsen VividWorks Oy:ssä, Anders Innovations Oy:ssä, Central Office Finland Oy:ssä, Taipuva Consulting Oy:ssä vuodesta 2011 lähtien, 7bros Oy:ssä vuodesta 2014 lähtien, Nonono.io Oy:ssä vuodesta 2015 lähtien ja Shoop Commerce Oy:ssä vuodesta 2016 lähtien. Someron aiempina luottamustoimina Leadin Oy:n hallituksen jäsen (2015–2017), sekä Almare- ja Plenware-konserneissa useiden yhtiöiden hallituksissa (1999–2008).

MIKA VARJUS

NIMITYS- JA TARKASTUSVALIOKUNTIEN JÄSEN, DI, S. 1976

Mika Varjus on toiminut hallituksen jäsenenä vuodesta 2018 lähtien. Varjus on yksi Goforen perustajista ja työskentelee Goforella pääarkkitehtina ja konsulttina. Varjus on ollut rakentamassa Goforeen useita uusia teknologia- ja liiketoiminta-alueita, kuten kokonaisarkkitehtuuritoiminnan. Varjus työskenteli aiemmin Key Partner Oy:ssa (2001–2002), TJ Group Oyj:ssa (1999–2001) ja Tietovalta Oy:ssa (1997–1999).