Hallitus

Hallitus

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vahvistaa yhtiön strategiaa, organisaatiota, kirjanpitoa ja varainhoidon valvontaa koskevat periaatteet sekä nimittää yhtiön toimitusjohtajan. Hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön strategian toteuttamisesta ja juoksevien asioiden hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenistä ja heidän lukumäärästään päättää yhtiökokous. Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lisäksi hallitus on perustanut tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan avustamaan yhtiön hallitusta sen tehtävien ja velvollisuuksien valmistelussa ja hoitamisessa.

Palkitsemisvaliokunta

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Timur Kärki (puheenjohtaja), Mammu Kaario ja Juha Eteläniemi.

Tarkastusvaliokunta

Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Mammu Kaario (puheenjohtaja), Piia-Noora Kauppi ja Sami Somero.

Johdon omistukset

TIMUR KÄRKI

HALLITUKSEN JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN PUHEENJOHTAJA, DI, S. 1971

Timur Kärki on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana vuodesta 2019 lähtien. Kärki toimi yhtiön toimitusjohtajana vuosina 2010–2019 sekä projektitoiminnan johtajana vuosina 2002–2010. Kärki on aiemmin työskennellyt Wireless Artificial Intelligence Services Oy:n teknologiajohtajana vuosina 2001–2002, Tietovalta Oy / TJ Group Oyj:ssä tuotantopäällikkönä ja vanhempana ohjelmistoasiantuntijana vuosina 1999–2001 sekä Sonera Oy:ssä asiantuntijana vuosina 1997–1999. Kärki on toiminut Ilves-Hockey Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2017 alkaen sekä Modulight Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2021 alkaen. Aikaisemmin Kärki on toiminut hallituksen jäsenenä VMP Oyj:ssä vuonna 2019 ja Navakka Group Oy:ssä vuosina 2019–2020.

Kärki ei ole riippumaton suhteessa yhtiöön tai sen merkittäviin osakkeenomistajiin, koska hän on yhtiön suurin osakkeenomistaja ja on toiminut yhtiön toimitusjohtajana vuosina 2010–2019.

MAMMU KAARIO

TARKASTUSVALIOKUNNAN PUHEENJOHTAJA, VARATUOMARI JA MBA, S. 1963

Mammu Kaario on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2020 lähtien. Kaario on toiminut Partnera Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2016–2017, Korona Invest Oy:n sijoitusjohtajana vuosina 2011–2016, Unicus Oy:n osakkaana vuosina 2005–2010 ja Conventum Corporate Finance Oy:n osakkaana vuosina 2002–2005. Kaario on toiminut hallituksen varapuheenjohtajana Robit Oyj:ssä ja CapMan Oyj:ssä vuodesta 2017, Aspo Oyj:ssä vuodesta 2012 ja Ponsse Oyj:ssä vuodesta 2010 lähtien, hallituksen jäsenenä Ilmastorahasto Oy:ssä vuodesta 2021,Sibelius-Akatemian tukisäätiössä ja Taideyliopiston sijoituskomiteassa vuodesta 2020, Nordic ID Oyj:ssä ja Urhea-Halli Oy:ssä vuodesta 2019, Lapti Group Oy:ssä vuodesta 2018 ja Makai Holding Oy:ssä vuodesta 2005 lähtien sekä hallituksen varajäsenenä Tosuka Holding Oy:ssä vuodesta 1998 lähtien. Aikaisemmin Kaario on toiminut hallituksen puheenjohtajana PerusTerveys Suomi Oy:ssä vuosina 2017–2020 ja Pilke päiväkodit Oy:ssä vuosina 2012–2016. Kaario on lisäksi aikaisemmin toiminut hallituksen jäsenenä SstatzZ Oy:ssä vuosina 2015–2020, Suomen Hoivatilat Oyj:ssä vuosina 2016–2018, Invalidiliiton Asumispalvelut Oy:ssä vuosina 2012–2015, Enfo Oyj:ssä vuosina 2010–2015, Finnish Business Angels Network ry:ssä vuosina 2011–2012, Epec Oy:ssä ja Unicus Ltd:ssä vuosina 2010–2011 sekä Esperi Care Oy:ssä vuosina 2006–2010.

Riippumaton jäsen.

 

PIIA-NOORA KAUPPI

TARKASTUSVALIOKUNNAN JÄSEN, OTK, S. 1975

Piia-Noora Kauppi on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2021 lähtien. Kauppi on toiminut Finanssiala ry:n toimitusjohtajana vuodesta 2009 lähtien. Aiemmin Kauppi on muun muassa toiminut Euroopan parlamentin ja parlamentin usean eri valiokunnan jäsenenä vuosina 1999–2008 sekä Suomen valtuuskunnan vetäjänä Euroopan parlamentin EPP-ED -ryhmässä vuosina 2004–2008. Kaupilla on muun muassa seuraavat hallitusjäsenyydet: UPM Kymmene Oyj, SOS-Lapsikyläsäätiö (hallituksen puheenjohtaja) ja Vakuutus ja rahoitusneuvonta FINE.

Riippumaton jäsen.

SAMI SOMERO

PALKITSEMIS- JA TARKASTUSVALIOKUNTIEN SEKÄ OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKKUNNAN JÄSEN, FM, S.1975

Sami Somero on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2014 lähtien. Somero on yksityissijoittaja ja hallituksen jäsen useissa kasvuyrityksissä. Hän on toiminut Nurmiranta Holdings Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2010 lähtien ja Central Office Finland Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2011 lähtien. Somero työskenteli aiemmin Cybercom Finland Oy:n liiketoimintajohtajana vuosina 2008–2010 sekä Almare- ja Plenware -konsernien liiketoiminnan johtotehtävissä vuosina 1999–2008. Somero on toiminut hallituksen puheenjohtajana Haarla Group Oy:ssä vuodesta 2021 lähtien, Haarla Oy:ssä vuodesta 2019 lähtien, Tamturbo Oyj:ssä vuodesta 2011 lähtien ja Nurmiranta Holdings Oy:ssä vuodesta 2002 lähtien. Lisäksi Somero on ollut hallituksen jäsen Radientum Oy:ssä vuodesta 2020 lähtien, Varaani Works Oy:ssä vuodesta 2018 lähtien, Shoop Commerce Oy:ssä vuodesta 2015 lähtien, 7bros Oy:ssä vuodesta 2014 lähtien sekä Anders Innovations Oy:ssä, Central Office Finland Oy:ssä, Taipuva Consulting Oy:ssä ja VividWorks Oy:ssä vuodesta 2011 lähtien. Somero on aikaisemmin toiminut hallituksen puheenjohtajana Lean Entries Oy:ssä vuosina 2018–2021 ja hallituksen jäsenenä Bon Games Oy:ssä vuosina 2018–2020, Nonono.io Oy:ssä vuosina 2015–2019, Leadin Oy:ssä vuosina 2015–2017 sekä Almare- ja Plenware -konsernien konserniyhtiöiden hallituksissa vuosina 1999–2008.

Riippumaton jäsen.

 

JUHA ETELÄNIEMI

PALKITSEMISVALIOKUNNAN JÄSEN, TRADENOMI, S. 1977

Juha Eteläniemi on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2020 lähtien. Eteläniemi on työskennellyt tietohallintojohtajana Oy Karl Fazer Ab:ssa vuodesta 2019 lähtien. Eteläniemi on aikaisemmin työskennellyt tietohallinnon sekä digitaalisen johtamisen tehtävissä OpusCapita Solutions Oy:ssä vuosina 2016–2019 sekä Citycon Oyj:ssä vuosina 2011–2016.

Riippumaton jäsen.