Osakepohjaiset sitouttamis- ja kannustin-järjestelmät

Koko Gofore-konsernin henkilöstön osakesäästöohjelma

Yhtiön hallitus päätti 28.9.2018 konsernin koko henkilöstön CrewShare-osakesäästöohjelman käyttöönottamisesta. Ohjelman tavoitteena on motivoida henkilöstöä sijoittamaan yhtiön osakkeisiin ja yhdistää työntekijöiden ja johdon tavoitteet ja sitoutuminen yhtiön arvon kehitykseen ja omistaja-arvon kasvattamiseen pitkällä aikavälillä. CrewShare-osakesäästöohjelmaan on osallistunut sen eri kausilla noin yli puolet goforelaisista.

Ohjelmassa kaikille Goforen työntekijöille tarjotaan mahdollisuus säästää osa säännöllisestä palkastaan (kuukaudessa 50–400 euroa) ja käyttää säästöt osakkeiden hankkimiseen 10 prosentin alennuksella. Säästöt käytetään osakkeiden hankkimiseen säästökauden päättymisen jälkeen. Säästöillä hankituille osakkeille maksettavat osingot käytetään automaattisesti osakkeiden hankkimiseen seuraavana mahdollisena osakkeiden hankintapäivänä. Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista, ja kukin työntekijä voi osallistua ohjelmaan säästökaudeksi kerrallaan. Ohjelman meneillään oleva, 2023-2024 säästökausi on kuudes peräkkäinen säästökausi. Yhtiön hallitus tekee osakeantia koskevan päätöksen jokaisen säästökauden päättymisen jälkeen.

Kahden vuoden mittaisen osakkeiden omistusjakson jälkeen Gofore antaa ohjelmaan osallistuneille työntekijöille bruttopalkkiona yhden lisäosakkeen kutakin kolmea säästöillä hankittua osaketta kohden. Lisäosakkeiden saamisen ehtona on, että osallistuja omistaa hankkimansa osakkeet koko omistusjakson ajan ja että hänen työsuhteensa Goforella ei ole päättynyt ennen omistusjakson päättymistä.

Viidennellä ja kuudennella säästökaudella, lisäyksenä aikaisempiin kausiin, osallistuja on voinut lisäksi saada 0–1,5 suoriteperusteista lisäosaketta bruttopalkkiona jokaista säästöillä hankittua kolmea osaketta kohden, mikäli hallituksen ko. tilikaudelle asettama konsernin EBITA-tavoite, oikaistu liikevoitto ennen poistoja ja arvonalenemisia, saavutetaan.

Lisäosakkeet maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana niin pian kuin mahdollista omistusjakson päättymisen jälkeen. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa lisäosakkeista osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Lisäosakkeet ovat vapaasti siirrettävissä sen jälkeen, kun ne on siirretty osallistujan arvo-osuustilille.

 Avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Goforella on myös konsernin avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on yksi kolmen vuoden mittainen ansaintajakso.  Hallitus voi päättää vuosittain uusista ansaintajaksoista.

Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollisuus ansaita Gofore Oyj:n osakkeita suoriutumisen perusteella. Järjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen. Palkkio maksetaan osittain Gofore Oyj:n osakkeina ja osittain rahana.

Tilaa Goforen tiedotteet

Saat pörssitiedotteet, lehdistötiedotteet sekä tiedot johdon liiketoimista suoraan sähköpostiisi.

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös