Osakepohjaiset sitouttamis- ja kannustin-järjestelmät

Henkilöstön osakesäästöohjelma koko Gofore-konsernin henkilöstölle

Yhtiön hallitus päätti 28.9.2018 konsernin koko henkilöstön CrewShare-osakesäästöohjelman käyttöönottamisesta. Ohjelman tavoitteena on motivoida henkilöstöä sijoittamaan yhtiön osakkeisiin ja ryhtymään osakkeenomistajiksi. Tarkoituksena on lisäksi yhdistää työntekijöiden ja johdon tavoitteet ja sitoutuminen yhtiön arvon kehitykseen ja omistaja-arvon kasvattamiseen pitkällä aikavälillä. CrewShare-osakesäästöohjelmaan on osallistunut noin 480 Goforen työntekijää.

Henkilöstön osakesäästöohjelmassa kaikille Goforen työntekijöille tarjotaan mahdollisuus säästää osa säännöllisestä palkastaan (kuukaudessa 50–400 euroa) ja käyttää säästöt osakkeiden hankkimiseen 10 prosentin alennuksella. Säästöt käytetään osakkeiden hankkimiseen säästökauden päättymisen jälkeen. Säästöillä hankituille osakkeille maksettavat osingot käytetään automaattisesti osakkeiden hankkimiseen seuraavana mahdollisena osakkeiden hankintapäivänä. Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista, ja kukin työntekijä voi osallistua ohjelmaan säästökaudeksi kerrallaan. Ohjelman ensimmäinen säästökausi alkoi 1.11.2018 ja päättyi 28.2.2019. Ohjelman toinen säästökausi alkoi 1.3.2019 ja päättyi 29.2.2020. Ohjelman kolmas säästökausi alkoi 1.3.2020 ja päättyi 28.2.2021. Ohjelman neljäs säästökausi alkoi 1.3.2021 ja se päättyy 28.2.2022. Ohjelman viides säästökausi alkaa 1.3.2022 ja päättyy 28.2.2023. Yhtiö tekee osakeantia koskevan päätöksen jokaisen säästökauden päättymisen jälkeen.

Kahden vuoden mittaisen osakkeiden omistusjakson jälkeen Gofore antaa ohjelmaan osallistuneille työntekijöille bruttopalkkiona yhden lisäosakkeen kutakin kolmea säästöillä hankittua osaketta kohden. Lisäosakkeiden saamisen ehtona on, että osallistuja omistaa hankkimansa osakkeet koko omistusjakson ajan ja että hänen työsuhteensa Goforella ei ole päättynyt ennen omistusjakson päättymistä. Ensimmäisen säästökauden osakkeiden omistusjakso päättyy 28.2.2021. Toisen säästökauden osakkeiden omistusjakso päättyy 28.2.2022. Kolmannen säästökauden osakkeiden omistusjakso päättyy 28.2.2023. Neljännen säästökauden osakkeiden omistusjakso päättyy 29.2.2024. Viidennen jakson osakkeiden omistusjakso päättyy 28.2.2025. 

Viidennellä säästökaudella, lisäyksenä aikaisempiin kausiin, osallistuja voi lisäksi saada 1–1,5 suoriteperusteista lisäosaketta bruttopalkkiona jokaista säästöillä hankittua kolmea osaketta kohden, mikäli hallituksen tilikaudelle 2022 asettama konsernin EBITA-tavoite, oikaistu liikevoitto ennen poistoja ja arvonalenemisia, saavutetaan. Näin ollen osallistujan saama lisäosakkeiden enimmäismäärä voi säästökaudella 2022–2023 olla 2,5 osaketta jokaista hankittua kolmea osaketta kohden.

Lisäosakkeet maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana niin pian kuin mahdollista omistusjakson päättymisen jälkeen. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa lisäosakkeista osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Lisäosakkeet ovat vapaasti siirrettävissä sen jälkeen, kun ne on siirretty osallistujan arvo-osuustilille.

Yhtiön hallitus päättää seuraavasta säästökaudesta ja sen yksityiskohdista erikseen. 

 Avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Gofore Oyj:n hallitus on perustanut uuden konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on yksi kolmen vuoden mittainen ansaintajakso, tilikaudet 2022–2024.  Hallitus voi päättää vuosittain uusista ansaintajaksoista.

Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollisuus ansaita Gofore Oyj:n osakkeita suoriutumisen perusteella. Järjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen. Palkkio maksetaan osittain Gofore Oyj:n osakkeina ja osittain rahana.

Tilaa Goforen tiedotteet

Saat pörssitiedotteet, lehdistötiedotteet sekä tiedot johdon liiketoimista suoraan sähköpostiisi.

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös