Osakepohjaiset sitouttamis- ja kannustin-järjestelmät

Osakepohjaiset sitouttamis- ja kannustin-järjestelmät

Matching Share -lisäosakeohjelma

Syksyn 2017 listautumisen yhteydessä henkilöstöannissa henkilöstölle suunnattiin Matching Share -lisäosakeohjelma, jonka mukaisesti henkilöstöannissa osakkeita merkinneet henkilöt saavat yhden lisäosakkeen kutakin kolmea merkitsemäänsä osaketta kohden. Ehtona on, että henkilöt ovat konsernin palveluksessa kolmen vuoden kuluttua kaupan käynnin aloituksesta ja ovat omistaneet yhtäjaksoisesti koko tämän ajan henkilöstöannissa merkitsemänsä osakkeet.

Yhtiön palveluksessa on 249 henkilöstöantiin osallistunutta ja lisäosakeohjelman ehdot hyväksynyttä työntekijää 30.6.2018. Ohjelman mukaisesti nämä henkilöt ovat oikeutettuja yhteensä 114 191 lisäosakkeeseen. Arviolta puolet määrästä luovutetaan osakkeina ja puolet maksetaan rahana käytettäväksi ennakonpidätyksiin. Yhtiö voi hankkia lahjoitettavat osakkeet markkinoilta tai järjestää suunnatun uusannin osakkeiden luovuttamiseksi.

Työsopimuksen osakepohjainen allekirjoituspalkkio

Hallitus päätti keväällä 2018 uudesta työsopimuksen osakepohjaisesta allekirjoituspalkkiosta. Jokaiselle uudelle työntekijälle annetaan osakkeita 1 500 euron arvosta allekirjoituspalkkiona. Lisäosakkeita tarjottiin yhteensä 49 toistaiseksi voimassa olevasta ja 15.2.2018-30.6.2018 välisenä aikana solmitusta työsopimuksesta. Kaikki osakkeet luovutetaan samanaikaisesti syksyllä 2018.

Hallitus vahvisti allekirjoituspalkkioiden määräksi yhteensä 8 526 osaketta ja 174 osaketta per henkilö. Yhtiö voi hankkia palkkio-osakkeet markkinoilta tai järjestää suunnatun uusannin osakkeiden luovuttamiseksi.

Henkilöstön osakesäästöohjelma koko Gofore-konsernin henkilöstölle

Hallitus päätti syksyllä 2018 konsernin koko henkilöstön osakesäästöohjelman käyttöönottamisesta. Ohjelman tavoitteena on motivoida henkilöstöä sijoittamaan yhtiön osakkeisiin ja ryhtymään osakkeenomistajiksi. Tarkoituksena on lisäksi yhdistää työntekijöiden ja johdon tavoitteet ja sitoutuminen yrityksen arvon kehitykseen ja omistaja-arvon kasvattamiseen pitkällä aikavälillä.

Henkilöstön osakesäästöohjelmassa kaikille noin 500:lle Gofore-konsernin työntekijälle tarjotaan mahdollisuus säästää osa säännöllisestä palkastaan (kuukaudessa 50-400 euroa) ja käyttää säästöt yhtiön osakkeiden hankkimiseen 10 prosentin alennuksella. Säästöt käytetään Goforen osakkeiden hankkimiseen säästökauden päättymisen jälkeen. Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista, ja kukin työntekijä voi osallistua ohjelmaan säästökaudeksi kerrallaan. Ensimmäinen säästökausi alkaa 1.11.2018 ja päättyy 28.2.2019.

Kahden vuoden mittaisen osakkeiden omistusjakson jälkeen Gofore antaa ohjelmaan osallistuneille työntekijöille bruttopalkkiona yhden lisäosakkeen kutakin kolmea säästöillä hankittua osaketta kohden. Lisäosakkeiden saamisen ehtona on, että osallistuja omistaa hankkimansa osakkeet koko omistusjakson ajan ja että hänen työsuhteensa Goforella ei ole päättynyt ennen omistusjakson päättymistä. Omistusjakso päättyy 28.2.2021.

Säästöillä hankituille osakkeille maksettavat osingot käytetään automaattisesti osakkeiden hankkimiseen seuraavana mahdollisena osakkeiden hankintapäivänä.

Lisäosakkeet maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana niin pian kuin mahdollista omistusjakson päättymisen jälkeen. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa lisäosakkeista osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Lisäosakkeet ovat vapaasti siirrettävissä sen jälkeen, kun ne on siirretty osallistujan arvo-osuustilille.

Tarkoituksena on, että yhtiö päättää osakeannista, jossa merkitään kertyneillä säästöillä hankittavat uudet osakkeet 10 prosentin alennuksella. Yhtiön on tarkoitus tehdä osakeantia koskeva päätös säästökauden päättymisen jälkeen. Hallitus päättää seuraavasta säästökaudesta ja sen yksityiskohdista erikseen.