Osakepohjaiset sitouttamis- ja kannustin-järjestelmät

Osakepohjaiset sitouttamis- ja kannustin-järjestelmät

Henkilöstön osakesäästöohjelma koko Gofore-konsernin henkilöstölle

Yhtiön hallitus päätti 28.9.2018 konsernin koko henkilöstön CrewShare-osakesäästöohjelman käyttöönottamisesta. Ohjelman tavoitteena on motivoida henkilöstöä sijoittamaan yhtiön osakkeisiin ja ryhtymään osakkeenomistajiksi. Tarkoituksena on lisäksi yhdistää työntekijöiden ja johdon tavoitteet ja sitoutuminen yhtiön arvon kehitykseen ja omistaja-arvon kasvattamiseen pitkällä aikavälillä. CrewShare-osakesäästöohjelmaan on osallistunut noin 250 Goforen työntekijää.

Henkilöstön osakesäästöohjelmassa kaikille Goforen työntekijöille tarjotaan mahdollisuus säästää osa säännöllisestä palkastaan (kuukaudessa 50–400 euroa) ja käyttää säästöt osakkeiden hankkimiseen 10 prosentin alennuksella. Säästöt käytetään osakkeiden hankkimiseen säästökauden päättymisen jälkeen. Säästöillä hankituille osakkeille maksettavat osingot käytetään automaattisesti osakkeiden hankkimiseen seuraavana mahdollisena osakkeiden hankintapäivänä. Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista, ja kukin työntekijä voi osallistua ohjelmaan säästökaudeksi kerrallaan. Ohjelman ensimmäinen säästökausi alkoi 1.11.2018 ja päättyi 28.2.2019. Ohjelman toinen säästökausi alkoi 1.3.2019 ja päättyi 29.2.2020. Ohjelman kolmas säästökausi alkoi 1.3.2020 ja päättyi 28.2.2021. Ohjelman neljäs säästökausi alkoi 1.3.2021 ja se päättyy 28.2.2022. Yhtiö tekee osakeantia koskevan päätöksen jokaisen säästökauden päättymisen jälkeen.

Kahden vuoden mittaisen osakkeiden omistusjakson jälkeen Gofore antaa ohjelmaan osallistuneille työntekijöille bruttopalkkiona yhden lisäosakkeen kutakin kolmea säästöillä hankittua osaketta kohden. Lisäosakkeiden saamisen ehtona on, että osallistuja omistaa hankkimansa osakkeet koko omistusjakson ajan ja että hänen työsuhteensa Goforella ei ole päättynyt ennen omistusjakson päättymistä. Ensimmäisen säästökauden osakkeiden omistusjakso päättyy 28.2.2021. Toisen säästökauden osakkeiden omistusjakso päättyy 28.2.2022. Kolmannen säästökauden osakkeiden omistusjakso päättyy 28.2.2023. Neljännen säästökauden osakkeiden omistusjakso päättyy 29.2.2024.

Lisäosakkeet maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana niin pian kuin mahdollista omistusjakson päättymisen jälkeen. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa lisäosakkeista osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Lisäosakkeet ovat vapaasti siirrettävissä sen jälkeen, kun ne on siirretty osallistujan arvo-osuustilille.

Yhtiön hallitus päättää seuraavasta säästökaudesta ja sen yksityiskohdista erikseen.