Tiedonanto­politiikka

Gofore noudattaa toiminnassaan ja tiedonantopolitiikassaan Suomessa voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Yhtiön hallinnointi perustuu osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen), arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen), EU-lainsäädännön, muun lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen, Nasdaq Helsinki Oy:n pörssin osakkeiden liikkeeseenlaskijoille asettamien sääntöjen ja sisäpiiriohjeistuksen, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance 2020) sekä viranomaisten ohjeistuksen noudattamiseen.

Gofore viestii aktiivisesti kaikille sidosryhmilleen. Sen viestinnän keskeisiä periaatteita ovat johdonmukaisuus, oikea-aikaisuus, todenmukaisuus ja ymmärrettävyys. Yhtiö pyrkii ylläpitämään sidosryhmiensä luottamusta Goforeen.

Tilaa Goforen tiedotteet

Saat pörssitiedotteet, lehdistötiedotteet sekä tiedot johdon liiketoimista suoraan sähköpostiisi.

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös