Johdon omistukset

Johdon omistukset

Gofore Oyj (Gofore) on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014) mukaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet (mukaan lukien toimitusjohtaja). Johdon osakeomistukset ovat saatavilla alla olevassa taulukossa, joka päivitetään jokaisen kuukauden alussa Goforen edellisen kuukauden viimeisen päivän osakasluettelon sekä johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoitusten perusteella.

Hallitus

Omistus 31.12.2020
Stefan Baggström 2 948
Juha Eteläniemi
Mammu Kaario
Timur Kärki 1 875,000
Sami Somero 145 523
(määräysvaltayhteisönsä Nurmiranta Holdings Oy:n kautta)

Konsernin johtoryhmä

Omistus 31.12.2020
Petra Sievinen 730
Mikael Nylund 245 438
Teppo Talvinko 10 000
Juha Virtanen 243 696
Terhi Vesanen 1 713
Aki Koikkalainen 5,526
Elja Kirjavainen 170 400
(määräysvaltayhteisönsä EMK Investin kautta)
Sanna Hildén
Kalle Mäki 976
Miika Nurminen

Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna

Yhtiö noudattaa 30 päivän hiljaista kautta ennen tulosjulkistuksia.

Gofore noudattaa MAR:n mukaista 30 päivän suljettua ikkunaa minkä aikana Goforen johtotehtävissä toimivat henkilöt eivät saa käydä kauppaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun Yhtiön osakkeilla tai vieraan pääoman ehtoisilla välineillä tai niihin liittyvillä johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä tai toteuttaa muita liiketoimia. Gofore soveltaa suljettua ikkunaa myös henkilöihin, jotka toimivat Goforen tiedollisessa ytimessä.