Johdon omistukset

Johdon omistukset

Gofore Oyj (Gofore) on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014) mukaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet (mukaan lukien toimitusjohtaja). Johdon osakeomistukset ovat saatavilla alla olevassa taulukossa, joka päivitetään jokaisen kuukauden alussa Goforen edellisen kuukauden viimeisen päivän osakasluettelon sekä johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoitusten perusteella.

 

Hallitus

Omistus 30.9.2020
Stefan Baggström 2 585
Juha Eteläniemi
Mammu Kaario
Timur Kärki 1 875,000
Sami Somero 144 379
(määräysvaltayhteisönsä Nurmiranta Holdings Oy:n kautta)

Konsernin johtoryhmä

Omistus 30.9.2020
Kristiina Härkönen 24 000
Petra Sievinen 575
Mikael Nylund 245 025
Ville Tuominen 35 576
Teppo Talvinko 10 000
Juha Virtanen  243 269
Terhi Vesanen 1472
Aki Koikkalainen  5 216
Elja Kirjavainen  170 400
(määräysvaltayhteisönsä EMK Investin kautta)

 

Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna

Yhtiö noudattaa 30 päivän hiljaista kautta ennen tulosjulkistuksia.

Gofore noudattaa MAR:n mukaista 30 päivän suljettua ikkunaa minkä aikana Goforen johtotehtävissä toimivat henkilöt eivät saa käydä kauppaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun Yhtiön osakkeilla tai vieraan pääoman ehtoisilla välineillä tai niihin liittyvillä johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä tai toteuttaa muita liiketoimia. Gofore soveltaa suljettua ikkunaa myös henkilöihin, jotka toimivat Goforen tiedollisessa ytimessä.