Johdon omistukset

Johdon omistukset

Gofore Oyj (Gofore) on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014) mukaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet (mukaan lukien toimitusjohtaja). Johdon osakeomistukset ovat saatavilla alla olevassa taulukossa, joka päivitetään jokaisen kuukauden alussa Goforen edellisen kuukauden viimeisen päivän osakasluettelon sekä johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoitusten perusteella.

Hallitus

Omistettujen osakkeiden lukumäärä 30.11.2022
Eveliina Huurre 136
Mammu Kaario
Piia-Noora Kauppi
Tapani Liimatta 111
Timur Kärki 1 575 000
Sami Somero1) 115 523

1) Sami Someron omistus koostuu 115 523 osakkeesta, jotka omistaa hänen määräysvallassaan oleva Nurmiranta Holdings Oy.

Konsernin johtoryhmä

Omistettujen osakkeiden lukumäärä 30.11.2022
Mikael Nylund 228 434
Teppo Talvinko 10 411
Riikka Vilminko-Heikkinen 1 730
Ville Hurnonen 791
Juha Virtanen 211 838
Petra Sievinen 1 209
Elja Kirjavainen1) 140 958
Sanna Hildén 303
Kalle Mäki 1 139
Miika Nurminen 358
1) Elja Kirjavaisen omistus koostuu 140 958 osakkeesta, jotka omistaa hänen määräysvallassaan oleva EMK Invest Oy sekä hänen suoraan omistamastaan 440 osakkeesta.

Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna

Yhtiö noudattaa 30 päivän hiljaista kautta ennen tulosjulkistuksia.

Gofore noudattaa MAR:n mukaista 30 päivän suljettua ikkunaa minkä aikana Goforen johtotehtävissä toimivat henkilöt eivät saa käydä kauppaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun Yhtiön osakkeilla tai vieraan pääoman ehtoisilla välineillä tai niihin liittyvillä johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä tai toteuttaa muita liiketoimia. Gofore soveltaa suljettua ikkunaa myös henkilöihin, jotka toimivat Goforen tiedollisessa ytimessä.