Johdon omistukset

Johdon omistukset

Gofore Oyj (Gofore) on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014) mukaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet (mukaan lukien toimitusjohtaja). Johdon osakeomistukset ovat saatavilla alla olevassa taulukossa, joka päivitetään jokaisen kuukauden alussa Goforen edellisen kuukauden viimeisen päivän osakasluettelon sekä johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoitusten perusteella.

Hallitus

Omistettujen osakkeiden lukumäärä 31.12.2021
Juha Eteläniemi
Mammu Kaario
Piia-Noora Kauppi
Timur Kärki 1 575 000
Sami Somero1) 145 523

1) Sami Someron omistus koostuu 144 379 osakkeesta, jotka omistaa hänen määräysvallassaan oleva Nurmiranta Holdings Oy.

Konsernin johtoryhmä

Omistettujen osakkeiden lukumäärä 31.12.2021
Mikael Nylund 245,438
Teppo Talvinko 10,225
Riikka Vilminko-Heikkinen 1,241
Ville Hurnonen 365
Juha Virtanen 243,394
Petra Sievinen 953
Terhi Vesanen 1 713
Elja Kirjavainen1) 170 777
Sanna Hildén 131
Kalle Mäki 1012
Miika Nurminen 131
1) Elja Kirjavaisen omistus koostuu 170 400 osakkeesta, jotka omistaa hänen määräysvallassaan oleva EMK Invest Oy sekä hänen suoraan omistamastaan 377 osakkeesta.

Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna

Yhtiö noudattaa 30 päivän hiljaista kautta ennen tulosjulkistuksia.

Gofore noudattaa MAR:n mukaista 30 päivän suljettua ikkunaa minkä aikana Goforen johtotehtävissä toimivat henkilöt eivät saa käydä kauppaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun Yhtiön osakkeilla tai vieraan pääoman ehtoisilla välineillä tai niihin liittyvillä johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä tai toteuttaa muita liiketoimia. Gofore soveltaa suljettua ikkunaa myös henkilöihin, jotka toimivat Goforen tiedollisessa ytimessä.