Strategia, visio ja missio

Visiomme
on olla merkittävin eurooppalainen digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys.

Missiomme
on muuttaa maailmaa entistä paremmaksi.

Strategian päivitys 2023

Gofore pyrkii edelleen vahvistamaan asemaansa ketteränä ja kulttuurillisesti vahvana, jatkuvasti kehittyvänä huippuasiantuntijaorganisaationa, joka auttaa asiakkaitaan vaativissa digitaalisissa muutoksissa. Strategian kolme kasvusuuntaa ovat orgaanisen kasvun osalta Digital Society- ja Intelligent Industry -toimialat, joita yhtiö painottaa jatkossa, sekä yritysjärjestelyillä kasvun jatkaminen.

Goforen strategian fokusteemat ovat toimialapainotus, vastuullisuus, tulevaisuuden työ ja kansainvälisyys. Näistä johdettavat kasvustrategian suunnat ovat

  • Digital Society -toimiala
  • Intelligent Industry -toimiala
  • Yritysjärjestelyt

Digital Society – Digitalisoituva yhteiskunta

Goforella on vankka markkina-asema yhtenä johtavista suomalaisen digiyhteiskunnan rakentajista, ja se aikoo hyödyntää menestystään tällä osa-alueella edelleen sekä kotimaassa että ulkomailla. Suomessa yhteiskunnan digitalisaatio on edelleen vahvasti kasvava markkina.  Suomen edelläkävijyys yhteiskunnan digitalisaatiossa tunnetaan myös Suomen ulkopuolella, ja Gofore näkee digitalisaation viennissä itselleen lupaavan liiketoimintamahdollisuuden.

Intelligent Industry – Älykäs teollisuus

Gofore on rakentanut hyvää markkina-asemaa ja asiakasportfoliota koostuen johtavista yrityksistä kasvavalla teollisuuden digitalisaation osa-alueella eli koneiden, laitteiden ja palveluiden digitalisaatiossa. Gofore haluaa profiloitua yhä vahvemmin suurten teollisten toimijoiden ketteränä digitalisaatiokumppanina tekemällä entistä enemmän ja syvempää yhteistyötä alansa johtavien yritysten kanssa. Gofore tavoittelee erityisesti suuria asiakkuuksia Suomessa ja DACH-alueella, ja pyrkii asiakasymmärrystä syventämällä pitkäaikaisiin, strategisiin kumppanuuksiin.

Yritysjärjestelyt

Gofore on tehnyt kahdeksan yritysostoa vuosina 2017–2022, ja kasvattanut niiden avulla osaamistaan, omistaja-arvoaan ja kulttuuriaan. Goforen vuonna 2022 tekemät Devecto- ja eMundo-yritysostot täydensivät strategian kasvusuuntien mukaisesti älykkään teollisuuden palveluja sekä DACH-alueen asiakas- ja palveluportfoliota. Gofore aikoo jatkaa hallittuja yritysostoja, jotka uudistavat sen palveluvalikoimaa ja täydentävät asiakasportfoliota. Aktiivinen työ yritysjärjestelyjen toteuttamiseksi jatkuu sekä Suomessa että DACH-alueella.

Taloudelliset tavoitteet

Goforen hallitus on vahvistanut strategiapäivityksen yhteydessä  joulukuussa 2022 päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, sillä Goforen liiketoiminnan orgaaninen kasvu on jatkunut pitkään IT-palvelumarkkinoiden yleistä kasvuvauhtia ja yhtiön omia tavoitteita nopeampana.

Taloudelliset tavoitteet löydät Tulevaisuudennäkymät-sivulta.

Gofore sijoituskohteena

  • Vahva historia erittäin kannattavasta kasvusta
  • Hyvä markkina-asema kiihtyvässä digitalisaatiossa
  • Moderni, jatkuvasti kehittyvä tarjonta ja korkea asiakastyytyväisyys
  • Diginatiivi kulttuuri tukee skaalautuvaa kasvua
  • Suhdanteenkestävä asiakasportfolio, johon on hyvä näkyvyys
  • Palkittu työnantajabrändi ja tyytyväinen henkilöstö

Tilaa Goforen tiedotteet

Saat pörssitiedotteet, lehdistötiedotteet sekä tiedot johdon liiketoimista suoraan sähköpostiisi.

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös