Muutos­johtaminen

Muutoksessa onnistuminen on ihmisistä kiinni

Jokainen strategia ja muutoshanke tarvitsee toteutuakseen ihmisten sitoutumista uudenlaiseen tapaan ajatella ja toimia. Onnistuneeseen muutokseen päästään vain systemaattisella tekemisellä ja ihmisiä monipuolisesti tukemalla. Sitä kutsutaan ihmislähtöiseksi muutosjohtamiseksi.

a woman and two men in front of a greenwall discussing

Miten sitoutat ihmiset mukaan yhteiseen muutosmatkaanne? Miten viet suunnitelmat käytäntöön ja reagoit yllättäviin tilanteisiin? Miten seuraat muutoksen etenemistä, riskejä ja kohdennat tuen oikea-aikaisesti oikeaan paikkaan?

two men and a woman sitting by a desk

Täydentämällä tiimiäsi ihmis­lähtöisen muutos­johtamisen osaamisella voit:

 • varmistaa muutoksella tavoiteltujen hyötyjen toteutumisen
 • konkretisoida odotukset eri rooleissa työskenteleville
 • tukea henkilöstöä oikea-aikaisella ja kohdennetulla viestinnällä
 • kasvattaa organisaationne muutoskyvykkyyttä
 • parantaa ihmisten suorituskykyä ja tyytyväisyyttä muutoksessa
 • välttää organisaationne muutosähkyä
 • mitata etenemistä ja johtaa muutosta tiedolla
 • luottaa konkreettiseen ja ketterään apuun muutoksen läpiviennissä

Yksikään toimintamalli tai prosessi ei muutu eikä uusi teknologia tai sovellus tule kunnolla käyttöön ennen kuin ihmiset muuttavat ajatteluaan ja toimintaansa – siihen tarvitaan muutosjohtamista, ihmisnäkökulmasta.

muutosjohtamisen palvelumme

Asiantuntijamme auttavat viemään muutokset sinnikkäästi läpi – vaikka yksi ihminen kerrallaan.

Muutoksen läpivienti

Varmista muutoksen läpivienti panostamalla ihmisten johtamiseen ja tukemiseen. Se on ainoa tapa saada uudet toimintatavat pysyviksi ja nähdä tuloksia. Teemme käytännön tekoja pysyvän muutoksen juurruttamiseksi organisaatioon, emmekä vain kerro mitä pitää tehdä.

 • Muutoksen läpiviennin 2 kuukauden aloituspalvelu
 • Muutoksen läpiviennin tuki skaalautuvana jatkuvana palveluna
 • Organisaation muutoshankkeiden läpivientiä tukeva resurssipooli
 • Integroitu projekti- ja muutosjohtamisen palvelu

Muutoskyvykkyyden kehittäminen

Kehitä organisaatiosi muutos­kyvykkyyttä ja ketteryyttä. Ne parantavat tuottavuutta ja lisäävät kilpailu­kykyä jatkuvan muutoksen ajassa. Valmennamme ihmisiä organisaation kaikilla tasoilla sisäistämään ihmis­lähtöisen muutoksen periaatteet. Meillä on vankka kokemus niin johdon, esihenkilöiden kuin työn­tekijöidenkin muutosvalmennuksista.

 • Organisaation muutoskyvykkyyden analyysi
 • Roolikohtaiset kehittymispolut ja valmennukset osaksi organisaation osaamisen kehittämisen tarjontaa
 • Muutoksen läpiviennin työkalupakit
 • Johtamismallien ja -käytäntöjen rakennus

Muutosportfolion johtaminen

Mahdollista onnistumisen edellytykset selkeällä muutos­portfolion ja organisaation kapasiteetin hallinnalla. Luomme ajan­tasaisen portfolion kaikista organi­saatiossasi käynnissä olevista muutoksista. Tämä kokonaiskuva on strateginen työkalu, jolla vältetään yksi yleisimmistä sudenkuopista: muutosähky.

 • Muutosportfolion johtamisen esim. 2 kuukauden käynnistyspalvelu
 • Johtoryhmän sparraus muutosportfolion johtamisessa
 • Muutosportfolion johtamisen pyöritys jatkuvana palveluna

Muutoksen mittaaminen ja tiedolla johtaminen

Johda muutosta tiedolla. Mittaamalla muutoksen etenemistä pysyt tilanteen tasalla, pystyt ohjaamaan tukea oikeisiin paikkoihin ja näet kokonais­kuvan siitä, miten tavoitellut hyödyt alkavat toteutua. Celkee Insight -muutos­mittauksemme turvaa muutoksen onnistumista. Sen avulla johto pystyy tekemään ennakoivia toimenpiteitä ja päätöksiä.

 • Muutoksen tavoitteiden ja mittariston määrittely
 • Muutoksen mittauksen käynnistys ja pyöritys 6+ kuukauden ajan
 • Valmennus/sparraus muutoksen johtamiseen tiedolla

Lue lisää Celkee Insight:sta

Ihmislähtöinen muutos: - Strateginen perusta on tahto ja merkitys; Kiteyttää muutos, sen tavoitteet ja tarve niin, että se puhuttelee. - Strategiset mahdollistajat ovat kapasiteetti ja kuormitus; löytää tasapaino muutoskuormituksen ja ihmisten kapasiteetin välillä. - Operatiivinen perusta on konkretia ja arki; Muutosjargonin tulkkaaminen ymmärrettäviksi viesteiksi ja käytännön työn muutoksen kuvaaminen. - Operatiiviset mahdollistajat ovat sitoutuminen ja osaaminen; Rakentaa ja helpottaa muutosmatkaa yhdessä koko henkilöstön kanssa, varmistaen että ihmiset osaavat saada muutosta aikaan

Lähestymistapamme

Ihmislähtöinen muutos kiteyttää tapamme ajatella ja työskennellä

Muutoksista tavoitellut hyödyt organisaatioissa toteutuvat vain, kun teknisten asioiden lisäksi panostetaan myös ihmisten johtamiseen. Ihmiset ratkaisevat muutoksen onnistumisen. Ihmislähtöinen muutos kiteyttää Goforen muutosjohtamisen asiantuntijoiden tavan ajatella ja työskennellä asiakkaidemme tukena.

Hyödynnämme kaikessa tekemisessämme laajaa ja syvällistä kokemustamme siitä, mikä muutosten onnistumisessa on olennaista. Käytössämme on vuosien aikana toimiviksi todetut käytännönläheiset menetelmät ja työkalut sekä vahva tahto edistää yhä kestävämpää ja tuloksekkaampaa muutosjohtamista.

Esimerkkejä kokemuksestamme

Viemme muutokset ketterästi käytäntöön. Teemme työtämme iteratiivisesti, sinnikkäästi ja tiiviisti yhdessä asiakkaidemme kanssa.

 • Strategian ja/tai toimintamallien uudistaminen
 • Järjestelmien tai sovellusten käyttöönotot, esim. ERP
 • Organisaation ketteröityminen
 • Työskentelykulttuurin muutokset
 • Vastuullisuuden johtamisen ja kulttuurin muutokset
 • Prosessien ja toimintatapojen määrittelyt ja käyttöönotot
 • Fuusiot ja yrityskaupat
 • Organisaatiomuutokset ja uusien roolien konkretisoinnit
 • Kyberturvallisuuskulttuurin rakentaminen

Ota yhteyttä – Aloitetaan yhteistyö jo tänään.

Juha Lindfors

Muutosjohtamisen palvelut

juha.lindfors@gofore.com

+358505257575

Takaisin ylös