Celkee Insight -kyselyalusta

Luotettavaa tietoa johtamisen tueksi

Celkee Insight® on käyttäytymistieteisiin pohjautuva kyselyalusta, joka auttaa keräämään ja analysoimaan trenditietoa tärkeimmistä onnistumisen edellytyksistä reaaliaikaisesti – jotta tiedätte mihin keskittyä.

”Muuten menee hyvin, mutta Tukholman esimiesten ymmärrys muutoksen tarkoituksesta on kääntymässä laskuun. Analysoidaan tilanne ja käynnistetään heille kohdistetut toimenpiteet.”

People in a meeting room

CELKEE INSIGHT OMINAISUUDET

Celkee Insight® tuo haasteet näkyväksi, kun ne ovat vielä helposti korjattavissa

  • Ennakoiva reagointi muutostarpeisiin yhteisen, reaaliaikaisen tilannekuvanäkymän avulla
  • Tunnista heikot signaalit trenditietoa ja yhteisöllisiä menetelmiä hyödyntäen
  • Räätälöi metatutkimuksiin pohjautuvia mittaristoja helposti eri tarpeisiin
  • Helppo ja nopea käyttöönotto asiantuntijoiden avustamana

Onko tiedonkulussa, yhteistyössä, tavoitteiden selkeydessä tai päätöksenteon nopeudessa parantamistarpeita? ”Olemmeko saavuttamassa projektin etappeja tavoitteiden mukaisesti?"

Illustration of woman with magnifying glass inspecting progress

PROJEKTIN MITTAAMINEN

Luotettava näköala projektityön etenemisestä

Sujuvasti toimiva projektiorganisaatio on onnistuneen projektin tai hankkeen tärkein mahdollistaja. Projektimittaus tuo johdolle kyvyn kohdentaa toimenpiteet projektin onnistumisen kannalta tärkeimpiin mahdollistajiin, sekä välttää turha projektin kriisiytyminen.

  • Seuraa onnistumisen edellytysten tilaa reaaliajassa ja reagoi ajoissa trendimuutoksiin siellä missä tarve
  • Nopeuta projektin etenemistä oikein kohdennetuilla toimenpiteillä
  • Kasvata organisaation luottamusta läpinäkyvyyden ja osallistavan vuorovaikutuksen avulla

Projektimitatus kannattaa, sillä tutkimusten mukaan projektien yleismmät sudenkuopat johtuvat ihmisten toiminnasta osana projektiorganisaatiota.

Illustration of people helping eachother reach the top

MUUTOKSEN MITTAAMINEN

Kokemusmittauksesta luotettava näkyvyys muutoksen enenemiseen

Tutkimusten mukaan ihmisten kokemus korreloi vahvasti muutoksen hyötyjen saavuttamisen kanssa. Muutoksen kokemusmittaus mahdollistaa reagointikyvyn kohdentaa muutoksen toimenpiteet oikein sekä ennakoida muutoksen hyötyjen saavuttamista.

  • Tee tarkasti kohdennettuja ennakoivia toimenpiteitä luotettavan trenditiedon avulla
  • Tuo toimenpiteiden vaikuttavauus näkyväksi
  • Sitouta ihmiset muutokseen tarjoamalla kaikille kanava vaikuttaa muutoksen etenemiseen

Kokemusmittaus kannattaa, koska sen käyttäytymistieteeseen tukeutuva, läpinäkyvä ja vuorovaikutteinen konsepti kiihdyttää muutosta sekä yksilö- että organisaatiotasolla.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Kimmo Vättö

Johtava konsultti, mittauspalvelut

kimmo.vatto@gofore.com

+358 40 506 5934

Takaisin ylös