Sijoittajayhteydet

Sijoittajayhteydet

Goforen sijoittajaviestinnän päätehtävänä on tarjota luotettavaa ja oikea-aikaista tietoa yhtiön osakkeen oikean arvotuksen tueksi.

Gofore on sitoutunut viestimään aktiivisesti ja avoimesti kaikkien osapuolten kanssa riippumatta siitä, onko tieto myönteistä tai kielteistä yhtiölle. Yhtiön keskeisenä periaatteena sijoittajasuhteiden hoidossa on toimia kaikissa viestintätilanteissa läpinäkyvällä, uskottavalla, ennakoivalla ja johdonmukaisella tavalla sekä varmistaa, että viestintä on johdonmukaista ja noudattaa korkeaa etiikkaa sekä listayhtiöitä koskevia ohjeita ja määräyksiä. Tavoitteena on tarjota luotettavaa ja oikea-aikaista tietoa yhtiön osakkeen oikean arvotuksen tueksi.

Goforen sijoittajasuhteita hoitaa toimitusjohtaja, talousjohtaja ja IR-vastaava. Tavoitteena on vastata sijoittajien ja analyytikoiden kyselyihin viipymättä ja tavata heitä säännöllisesti.

Gofore noudattaa 30 päivän hiljaista ajanjaksoa ennen tulosjulkistuksia. Yhtiön edustajat eivät tapaa tuona aikana pääomamarkkinoiden edustajia eikä talousmediaa eivätkä ole heihin yhteydessä.

MIKAEL NYLUND

Toimitusjohtaja

0405 402 280

TEPPO TALVINKO

Talousjohtaja

040 715 3660

EMMI BERLIN

IR-vastaava

040 090 3260

TAPAAMIS- JA PUHELUPYYNNÖT