jatkuvuus- ja elinkaarihallintapalvelut

Huolehdimme järjestelmistäsi kuin ne olisivat omiamme

Digitaalisten palvelujen ylläpito on enemmän kuin teknologian pitämistä ajantasalla – kyse on arvontuotannon ja liiketoiminnan jatkuvuuden hallinnasta. Tarjoamme tueksenne kattavasti pilvi- ja sovellusylläpitoa.

d i g i t a l w o r l d a n e t h i c a l P i o n e e r i n g

Miten järjestää ylläpito kustannus­tehokkaasti ja joustavasti? Kuinka saada järjestelmästä kaikki hyöty irti, ja mitä tehdä kun se ei palvele enää tarkoitustaan?

Kokeneiden palveluhallinnan osaajiemme ja hioutuneiden malliemme avulla voitte:

 • Keskittyä ydinliiketoimintaanne ilman huolia järjestelmien saatavuudesta tai vakaudesta
 • Luottaa, että palvelunne säilyvät turvallisina käyttää alati muuttuvassa teknologiaympäristössä
 • Kehittää sovelluksianne vastaamaan muuttuviin tarpeisiin
 • Saavuttaa kustannustehokkuutta räätälöidyillä palvelumalleilla

Sovellukset, joilta puuttuu kette­ryys pysyä digitaalisen liiketoiminnan vauhdissa ovat riski­alttiita sekä toiminta­varmuudeltaan että kuluiltaan

palvelumme

Pidämme huolen siitä, että IT-järjestelmät toimivat luotetta­vasti, turvalli­sesti ja käyttö­tarkoitukseen optimoi­dusti koko elinkaaren ajan

Palvelu- ja laadunhallinta

Laadukas palveluhallintamme tuo sinulle parempaa näkyvyyttä ja ymmärrystä järjestelmäsi tilasta.

 • Järjestelmän elinkaaren hallinta ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet
 • Vaatimustenmukaisuuden varmistaminen lainsäädännön tai muiden vaateiden muuttuessa
 • Hallittu muutosten läpivienti ja riskien mitigointi
 • Palvelutuotannon kokonaisvaltainen laadunhallinta ja jatkuva parantaminen

Ylläpito ja jatkokehitys

Pidetään huolta järjestelmäsi toimintavarmuudesta alati muuttuvien teknologiavaatimusten edessä.

 • Teknisen kehityksen ja tietoturvan ajantasaisuudesta huolehtiminen
 • Lisenssi- ja sertifikaattienhallinta sekä teknisen dokumentaation ylläpito
 • Pienkehittäminen ja muutostarpeiden toteutus
 • Järjestelmävalvonta ja -kehityssuunnittelu, toipumis- ja palautuskäytäntöjen suunnittelu

Tukipalvelut ja varallaolo

Käyttössäsi oikeat asiantuntijat helposti ja joustavasti kaikissa järjestelmääsi liittyvissä tuen tarpeissa.

 • Keskitetty tukipalvelu ja tarpeeseen skaalautuva palveluvalmius
 • Päivystävät pilvi- ja järjestelmäasiantuntijat
 • ITIL:n mukaiset palveluprosessit ja palvelutarpeeseen mitoitetut SLA-tavoitteet
 • 24/7 häiriöhallinnan varallaolo
 • Häiriötilanteiden käsittely ja ratkaisu

Modernisointi ja palveluiden haltuunotot

Turvaa liiketoimintasi kilpailukykyä järjestelmien tarkoituksenmukaisella uudistamisella.

 • Palveluiden hallitut haltuunotot – tuotannon saatavuus ja liiketoiminnan jatkuvuus turvaten
 • Elinkaarisuunnittelu tavoitellun hyödyn varmistamiseksi
 • Suorituskyvyn pullonkaulojen analysointi ja korjaustoimenpiteet sekä käyttötarvemuutosten arviointi
 • Jatkuvan integraation ja julkaisun käyttöönotto
 • Pilven käyttöönotot sekä kustannus- ja resurssioptimointi

Ota yhteyttä

Essi Hätönen

Head of Business, Continuity & Life-cycle Services

essi.hatonen@gofore.com

+358 44 0733564

Takaisin ylös