Yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Gofore Oyj ja englanninkielisenä Gofore Plc. Yhtiön kotipaikka on Tampere.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialaan kuuluu digitalisaatioon liittyvä konsultointi sekä digitaalisten palvelujen ja tietoteknisten ratkaisujen palvelumuotoilu, suunnittelu, kehittäminen ja ylläpito. Yhtiö konsultoi asiakasorganisaatioitaan digitaalisessa transformaatiossa ja modernin digitaalisen aikakauden yrityskulttuurin muodostamisessa. Yhtiö voi myös harjoittaa pilvikapasiteetin ja muiden ohjelmistopalvelujen myyntiä tietoverkkojen välityksellä sekä it-laitteiden vientiä, tuontia sekä jälleenmyyntiä. Yhtiö voi omistaa ja hallita arvopapereita ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja harjoittaa kiinteistöjen vuokraustoimintaa sekä muuta laillista liiketoimintaa.

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta päättää yhtiön hallitus.

6 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Toiminimen kirjoitusoikeuksien antamisesta ja yhtiön prokuroista päättää hallitus.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokoukset voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä.

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä

  1. tilinpäätös;
  2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

  1. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;
  2. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
  3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  4. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
  5. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;

valittava

  1. hallituksen jäsenet;
  2. tarvittaessa tilintarkastaja;

sekä käsiteltävä

  1. muut yhtiökokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

Tilaa Goforen tiedotteet

Saat pörssitiedotteet, lehdistötiedotteet sekä tiedot johdon liiketoimista suoraan sähköpostiisi.

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös