Yhtiökokous

Yhtiökokous 2023
Yhtiökokous 2022
Yhtiökokous 2021
Yhtiökokous 2020
Ylimääräinen yhtiökokous 2019
Yhtiökokous 2019
Yhtiökokous 2018

Yhtiökokous on Gofore Oyj:n ylin päätöksentekoelin, jossa osakkeenomistajat voivat käyttää puhevaltaa, esittää kysymyksiä ja äänestää.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokouksen päivämäärän päättää hallitus. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti tilinpäätöksen vahvistamisesta, vahvistetun taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista. Varsinainen yhtiökokous myös valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä käsittelee mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänivaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta. Vain osakkailla, jotka ovat merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasrekisteriin yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa äänivaltaa. Osakkaat voivat käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa edustajan kautta. Yhtiökokoukset voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä.

Yhtiökokouksen pöytäkirjat

Gofore asettaa verkkosivuilleen saataville yhtiökokouksen pöytäkirjan äänestystuloksineen ja ne pöytäkirjan liitteet, jotka ovat osa yhtiökokouksen päätöstä kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.

Nimitystoimikunta

Goforen hallitus on perustanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnan avustamaan yhtiön hallitusta sen tehtävien ja velvollisuuksien valmistelussa ja hoitamisessa.

Vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tehneeseen nimitystoimikuntaan kuuluvat:

  • Timur Kärki, Timur Kärjen nimeämänä
  • Petteri Venola, Petteri Venolan nimeämänä
  • Mika Varjus, Mika Varjuksen nimeämänä
  • Sami Somero, yhtiön hallituksen nimeämänä

Tilaa Goforen tiedotteet

Saat pörssitiedotteet, lehdistötiedotteet sekä tiedot johdon liiketoimista suoraan sähköpostiisi.

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös