Yhtiökokous 2024

Gofore Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2024

Vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous pidetään 4.4.2024 Goforen pääkonttorilla Tampereella, osoitteessa Peltokatu 34 alkaen klo 13.00. Ilmoittautumisten vastaanottaminen ja äänestyslipukkeiden jakaminen alkaa klo 12.00. Tervetuloa!

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen oli osakkeenomistajalla, joka oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.3.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkoi 12.3.2024 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tuli ilmoittautua viimeistään tiistaina 27.3.2024 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen oli oltava perillä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen päätökset

Ilmoittautuminen

Yhtiökokouskutsu

Hallitus kutsui osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen 11.3.2024.

Dokumentit

Valtakirjamalli ja äänestysohje

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake

Vuosikertomus 2023

Palkitsemisraportti

Palkitsemispolitiikka, päivitetty

Hallituksen esitykset

Hallituksen ehdotus voitonjaosta

Hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024 koskien tilintarkastajan valintaa

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista yhtiökokoukselle

Tietosuoja

Määräaika yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaadituille asioille

Gofore Oyj:n osakkeenomistajan piti ilmoittaa yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen 2024 käsiteltäväksi vaatimansa asia viimeistään 16.1.2024.

Takaisin ylös