Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 18.1.2024

Gofore Oyj:n hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024 koskien tilintarkastajan valintaa

Gofore Oyj
Pörssitiedote
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
18.1.2024 klo 16.15

Gofore Oyj:n hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024 koskien tilintarkastajan valintaa

Gofore Oyj:n hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta 4.4.2024 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastuksen kilpailuttamisen perusteella tilikaudelle 2024 yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Jos Ernst & Young Oy valitaan Goforen tilintarkastajaksi, sen ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Antti Suominen. Ernst & Young Oy toimii myös yhtiön tilikaudelta 2024 laadittavan kestävyysraportoinnin varmentajana.

Tarkastusvaliokunnan suositus hallitukselle

Goforen tarkastusvaliokunta on järjestänyt tilintarkastuksen kilpailutuksen tilikauden 2024 tilintarkastusta koskien ja valmistellut suosituksensa koskien tilintarkastajan valintaa EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) mukaisesti.

Tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti tarkastusvaliokunnan on annettava Goforen hallitukselle suosituksensa ehdotukseksi tilintarkastusyhteisön valitsemiseksi. Tilintarkastusasetuksen mukaisesti tarkastusvaliokunnan on ilmoitettava kaksi vaihtoehtoa tilintarkastustoimeksiantoa varten ja perusteltava, mitä vaihtoehtoa se pitää etusijalla.

Tarkastusvaliokunta on saanut kilpailutuksessa neljä tarjousta. Valiokunta on arvioinut ehdokkaita useiden valintakriteerien perusteella, joita olivat muun muassa toimialatuntemus, tilintarkastuksen laatu ja teknologian hyödyntäminen tarkastuksessa, tilintarkastustiimin kokemus sekä palkkion kilpailukykyisyys. Valiokunta on määrittänyt Ernst & Young Oy:n parhaaksi ehdokkaaksi yhtiön tilintarkastustoimeksiannolle.

Tarkastusvaliokunta vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei valiokuntaa ole edellytetty noudattamaan EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua sopimuslauseketta, jolla varsinaisen yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.

Tilikaudelta 2024 laadittavan kestävyysraportoinnin varmentaminen

Tilintarkastuksen kilpailutuksen yhteydessä tarkastusvaliokunta on varmistanut, että sen tilintarkastajaksi suosittelemalla Ernst & Young Oy:llä on edellytykset saada EU:n kestävyysraportointidirektiivin (EU 2022/2464, CSRD) voimaansaattamisesta annetussa hallituksen esityksessä (HE 20/2023) edellytetty kestävyysraportointitarkastajan erikoispätevyys voidakseen toimia myös yhtiön tilikaudelta 2024 laadittavan kestävyysraportoinnin varmentajana.

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Gofore Oyj

Gofore on kansainvälinen digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö. Meillä on yli 1400 asiantuntijaa kaikkiaan 19 toimipisteessä Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Virossa, Espanjassa ja Italiassa. Teknologian ja liiketoiminnan asiantuntijamme rakentavat yhdenvertaista digitaalista yhteiskuntaa ja kestäviä älykkään teollisuuden ratkaisuja. Monimuotoista osaajajoukkoamme yhdistää pioneerihenkisyys sekä halu luoda inhimillisempää, vastuullisempaa ja eettisempää digimaailmaa. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 149,9 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Visiomme on olla merkittävin eurooppalainen digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.com.

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös