Blogi 6.6.2022

Digitalisaatio näkyy entistä enemmän kuntien strategioissa

Digitaalinen yhteiskunta

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 2 vuotta sitten.

Kunnat ovat suurten myllerrysten keskellä. Näkyvimpänä ovat tietysti hyvinvointialueiden irrottamiseen liittyvät muutokset. Paljon muutakin on meneillään, kun kunnat ratkovat ilmastohaasteita, pohtivat koulutuksen ja varhaiskasvatuksen tulevaisuutta, priorisoivat infra-investointeja ja vahvistavat kuntalaisten osallistamista parempien palveluiden kehittämiseen.

Ja sitten on vielä se digitalisaatio, jota pitäisi edistää ja johon esimerkiksi Valtiovarainministeriö (VM) kannustimillaan ja Digi- ja Väestötietovirasto (DVV) asiantuntijatuellaan kovasti hoputtavat.

Digitalisaatio – mitä se oikeastaan tarkoittaa?

Digitalisaatio assosioidaan useimmiten teknologiaan, mikä toki on yksi tärkeä näkökulma erityisesti digitaalisia palveluja mahdollistavassa ja toteuttavassa roolissa. Mutta on digitalisaatio paljon muutakin. Goforella jäsennämme digitalisaatiota kahdeksasta eri näkökulmasta, joita ovat:

  • Strategia
  • Johtaminen
  • Uudistuva liiketoiminta
  • Menetelmät
  • Ihmiset ja kulttuuri
  • Ekosysteemit ja yhteentoimivuus
  • Teknologia
  • Tiedot ja data

Olemme kehittäneet nämä kahdeksan eri näkökulmaa huomioivan digitransformaation kypsyystason mittausmenetelmän. Menetelmän avulla mitataan organisaation digitaalisia kyvykkyyksiä ja tunnistetaan kehityskohteita eri näkökulmista. Tuloksia verrataan muihin vastaaviin organisaatioihin. Kypsyystasoa mittaaviin projekteihimme kuuluu aina analyysi tuloksista jatkosuosituksineen.

Osa asiakkaistamme on ottanut kypsyystason arvioinnin digitalisaation johtamisen mittariksi. Kypsyystasomittaus sopii tähän tarkoitukseen erinomaisesti, koska sitä on helppo päivittää ja samalla nähdään laajasti, kuinka digitalisaation hyödyntäminen on organisaatiossa edennyt.

Alla oleva graafi antaa yleiskuvan julkisorganisaatioiden digitransformaation kypsyystasomittauksista, joita Gofore on tehnyt viimeisen kahden vuoden aikana. Näyttää vielä aika matalalta, eikö totta? Mielenkiintoista keskiarvoissa on, että eniten ovat edistyneet teknologia ja data, mutta vaikuttavuuden kannalta jopa tärkeämmät aihealueet laahaavat perässä. Mittauksemme ovatkin usein olleet organisaatioille silmiä avaavia. Niiden avulla on paremmin ymmärretty, että toimiva digitaalisuus ei synny pelkästään uusista järjestelmistä ja tekoälytyökaluista vaan ihmisistä ja heidän halustaan uudistua.

kuntien keskimääräinen digitaalinen kypsyys

Ymmärrys digitalisaatiosta auttaa strategiatyössä

Kun edellä kuvattu digitalisaation konteksti ymmärretään, on paljon helpompi suunnitella, miten digitalisaatio nivoutuu organisaation strategiaan. Kunnissa digitalisaatiota on nostettu strategiatarinoihin, mutta konkreettisemmin aihe näkyy useiden kuntien tekemissä digiohjelmissa. Alla muutaman kaupungin esimerkki:

Helsingissä digitalisaatio on nostettu vielä laajempaan osaan ja kaupungin suunnitelmista voi lukea lisää täältä.

Olemme Goforena tukeneet erityisesti kuntien ja julkisorganisaatioiden digitalisaatiota erittäin laajasti ja kokemuksemme pohjalta konseptimme digistrategioiden suunnitteluun on hioutunut napakaksi, mutta kattavaksi. Työssä hyödynnämme itse kehittämiämme menetelmiä ja työkaluja, kuten edellä mainittu digitransformaation kypsyystasomittaus.

Alla esitetyssä kuvassa on havainnollistettu digistrategiatyössä erityisesti huomioimiamme asioita ja niiden välisiä suhteita. Menetelmiemme avulla autamme organisaatioita muodostamaan tiiviin, viestinnällisesti iskevän, tavoitteiden puolesta realistisen ja digiohjelman avulla toteutettavan digistrategian.

 

digitaalisen kypsyyden mittamisen malli

Todettakoon vielä, että aiheina digistrategian ja -ohjelmien pohtiminen ovat paljon muutakin kuin mitä yhteen blogitekstiin kannattaa yrittää mahduttaa. Meille Goforella digitalisaatio on erityisen lähellä sydäntä ja haluamme olla auttamassa asiakkaitamme seuraavalle ”kypsyystasolle”.

 

OPI LISÄÄ DIGIKYPSYYSTASON MITTAAMISESTA TÄÄLLÄ TAI

TUTUSTU ÄLYKAUPUNKIPALVELUIHIMME

 

Tommi Rasinmäki

Tekoälykonsultoinnista vastaava liiketoimintajohtaja

Tommi on liikkeenjohdon konsultti, tiimien ja projektien johtaja, jolla on hyvin laaja-alainen kokemus eri toimialoista ja tehtävistä. Tällä hetkellä Tommi johtaa Goforella tekoälyyn liittyviä konsultointipalveluja. Hänen intohimonsa on yhdistellä ihmisiä, asioita ja osaamisia ongelmien ratkaisemiseksi. Tommi haluaa edistää ja tukea ihmisten ajattelutapojen muutosta, jotta tekoälyn käytöstä saadaan aito hyöty organisaatiolle ja liiketoiminnalle.

Takaisin ylös