Digi- ja väestötietovirasto

Suomen harppaus digitalisaation eturintamaan

Kun Kansallinen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma käynnistettiin Suomessa, julkisten palvelujen saatavuus oli hajanaista. Oikeiden palvelujen löytäminen ja tiedon jakaminen organisaatioiden kesken oli vaikeaa, ja integroinnit olivat kalliita. Oli aika tarkistella tehokkaampaa lähetysmistapaa digitaaliseen yhteiskuntaan.

Suomen harppaus digitalisaation eturintamaan

Kun Kansallinen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma käynnistettiin Suomessa, julkisten palvelujen saatavuus oli hajanaista. Oikeiden palvelujen löytäminen ja tiedon jakaminen organisaatioiden kesken oli vaikeaa, ja integroinnit olivat kalliita. Oli aika tarkistella tehokkaampaa lähetysmistapaa digitaaliseen yhteiskuntaan.

Gofore menestyi julkisessa tarjouskilpailussa uuden Suomi.fi-palveluiden kehittämisessä. Hanke käynnistettiin kunnianhimoisesti, tavoitteenaan luoda vankka perusta todelliselle muutokselle ihmisten, organisaatioiden ja hallituksen edustajien vuorovaikutuksessa.

Gofore oli vastuussa seuraavien avainpalveluiden kehityksessä:

Lisäksi Gofore osallistui suomi.fi-e-valtuutuksiin ja suomi.fi -viestipalveluihin, kokeneiden huipputason tiimien voimin. Projekteihin osallistui useita palveluntarjoajia, joista Goforella oli keskeinen rooli. Asiakkaalla oli tuoteomistajan vastuu ketterässä projektin toteutuksessa. Gofore vakiinnutti alusta lähtien työskentelytavan, jonka avulla eri ryhmien ja asiakasedustajien yhteistyö hiottiin saumattomaksi. Tämä todellisen yhteistyön henki heijastaa selvästi hankkeiden toteutuksen tasoon ja myöhemmin Suomi.fi-palveluiden laatuun.

Suomi.fi-palvelut auttavat julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioita tarjoamalla yhteisen alustan digitaalisille julkisille palveluille. Tarkoitus on luodapalvelualusta, jota kaikki kansalaiset ja organisaatiot käyttävät. Sen avulla määriteltiin toimintatavat yhden identiteetin ja kertakirjautumisen käyttäjille.

Ihmiset voivat käyttää digitaalisia palveluita kansalaisen roolissa ja edustaessaan yksityisen tai julkisen sektorin organisaatiota. Ihmiset voivat myös antaa ja vastaanottaa valtuuksia liiketoimien tekemiseen toisen henkilön tai organisaation puolesta.

Digitaalisesta viestinnästä ja vuorovaikutuksesta viranomaisten kanssa on tullut huomattavasti helpompaa. Palvelut on helpompi löytää. Niitä on helpompikäyttää ja ne ovat helpommin saatavissa kuin koskaan. Suomi.fi-ohjelmaa arvioi riippumaton tilintarkastaja Owal-ryhmä ja työn arviointi oli suotuisa ja osoitti ohjelman ja projektin onnistumisen.

KaPA:n palveluja rakennetaan käyttäjäkeskeisten periaatteiden mukaisesti. Goforen asiantuntijat ovat mukana kaikkien neljän hankkeen ketterissä kehitystiimeissä. Asiantuntijoiden osaaminen on korkeatasoista ja yhteistyö Goforen kanssa on toiminut hyvin.

JANNE VISKARI, Väestörekisterikeskus

Nostot

Yksi alusta

Yhteinen alusta julkisille digitaalisille palveluille

Useita käyttäjiä

Palvelee sekä kansalaisia, organisaatioita, että valtiota

Yhdistää osapuolet

Helppoa kanssakäymistä osapuolien kesken

Vaivattomat toiminnot

Sekä yksittäisille käyttäjille, että viranomaisille

Takaisin ylös