Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki ideoi digitaalisia palvelujaan yhdessä lapsiperheiden kanssa

Neuvola, päiväkoti, leikkipuistot ja lasten vapaa-ajan harrastukset ovat osa monen suomalaisperheen arkea. Digitaalisilla palveluilla on jatkuvasti suurempi rooli kaupungin, sen asukkaiden ja palvelutuottajien välisessä toiminnassa.

Helsingin kaupunki ideoi digitaalisia palvelujaan yhdessä lapsiperheiden kanssa

Neuvola, päiväkoti, leikkipuistot ja lasten vapaa-ajan harrastukset ovat osa monen suomalaisperheen arkea. Digitaalisilla palveluilla on jatkuvasti suurempi rooli kaupungin, sen asukkaiden ja palvelutuottajien välisessä toiminnassa.

Helsingin kaupunki halusikin selvittää minkälaisia digitaalisia palveluja lapsiperheet toivovat ja kuinka palveluja voisi kehittää. Kumppaniksi valikoitui Gofore yrityksen palvelumuotoiluosaamisen sekä julkisen puolen kokemuksen ansiosta. Kehitysprojekti tehtiin Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteisen avoimiin ja älykkäisiin palveluihin liittyvän 6Aika-hankkeen puitteissa.

Mukana asukkaita, julkisia toimijoita ja yrityksiä

Yksi hankkeen tavoitteista oli saada palvelujen kehitystyöhön mahdollisimman laaja joukko erilaisia osallistujia. ”Halusimme mukaan pikkulasten vanhempia, yrityksiä, sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisia”, kertoo Helsingin kaupungin 6Aika Avoin osallisuus ja asiakkuus -hankkeen projektipäällikkö Heli Rantanen.

Helsingin kaupungilla oli tarve selvittää, millaisia valmiita tuotteita yrityksillä on, mutta perinteiset tuote-esittelyt eivät ole aina paras tapa tuoda yritysten osaamista esiin. Lisäksi pääkaupunkiseudun koko ja laaja väestöpohja aiheutti monelle yritykselle hankaluuksia. Näitäkin haasteita haluttiin käsitellä ja ratkoa työpajojen avulla.

Erinomaista palautetta työpajoista

Palvelujen kehitystyössä hyödynnettiin erilaisia työpajoja, joista osa oli tarkoitettu lapsiperheiden vanhemmille ja osa kaupungin sekä yritysten edustajille. ”Työpajoissa käytettiin monipuolisia palvelumuotoiluprosessiin kuuluvia keinoja, kuten esimerkiksi konsepti-ideoiden luomista, osallistavaa keskustelua, ryhmätöitä sekä asioiden havainnollistamista piirtämällä ja näyttelemällä”, kuvailee Goforen Head of Business, Design, Soile Roth.

Tavoitteena oli rakentaa palvelukuvaus vanhempien toiveista digitaalisiin palveluihin liittyen. Tässä onnistuttiin erinomaisesti. ”Työpajat järjestettiin todella ammattitaitoisesti ja saimmekin niistä erittäin hyvää palautetta. Itse pidin näytelmällisestä osuudesta, ja muutkin fasilitointitavat veivät aihetta hienosti eteenpäin,” kommentoi Heli Rantanen.

Rantasta ilahdutti se, että yritysten edustajat heittäytyivät mukaan kehitystyöhön. ”Työpajat olivat hyvä mahdollisuus verkostoitumiseen, ja yritykset käyttivätkin tämän tilaisuuden hyväkseen. Lisäksi jokaisella oli mahdollisuus kertoa omista tuotteistaan ja palveluistaan, mitä myös odotimme”, sanoo Rantanen.

Lapsiperheiden digitaalisten palveluiden kehittämiseen tähtäävässä sidosryhmätyöpajassa nousi esiin lukuisia lapsiperheiden arjen helpottamiseen linkittyviä palveluideoita. Helsingin kaupungin toivottiin jatkossakin osallistavan lapsiperheiden vanhempia heille suunnattujen digitaalisten palveluiden kehittämistyöhön, ja työpajassa alkaneen yhteistyön toivottiin jatkuvan tavalla tai toisella.

Työpajat järjestettiin todella ammattitaitoisesti ja saimmekin niistä erittäin hyvää palautetta. Itse pidin näytelmällisestä osuudesta, ja muutkin fasilitointitavat veivät aihetta hienosti eteenpäin.

Heli Rantanen, Helsingin kaupungin 6Aika Avoin osallisuus ja asiakkuus -hankkeen projektipäällikkö

Kohokohdat

Perusteellinen tutkimus

Lapsiperheiden tunnistetut tarpeet digitaalisille palveluille

Sitoutetut sidosryhmät

Valikoima erilaisia työpajoja eri taustoilta tulevilla osallistujilla

Hyödynnetty asiantuntemus

Useita eri palvelumuotoilun menetelmiä

Kyvykkyydet

Näillä taidoilla ja osaamisella työ toteutettiin

  • Palvelumuotoilu

Ota yhteyttä!

Ville Suvanto

Digitaalinen yhteiskunta

ville.suvanto@gofore.com

040 765 6158

Takaisin ylös