Lehdistötiedote 15.9.2022

Kysely: Yritykset kokevat pilven turvalliseksi, osaamisvaje hidastaa pilvisiirtymää

Mediatiedote 15.9.2022

Heikko ja riittämätön pilviosaaminen hidastaa edelleen eniten suomalaisyritysten pilvipalveluiden käyttöönottoa. Pilven turvallisuus ja tietoturva ei sen sijaan enää huoleta yrityksiä kuten aiemmin. Osaajamarkkinoilla tulee olemaan kysyntää pilviympäristöihin perehtyneille kyberturvallisuuden ja tietoturvan pilviasiantuntijoille. Tiedot käyvät ilmi Amazon Web Services Finlandin (AWS) ja tutkimusyritys Funnelin toteuttamasta tutkimuksesta, jolla selvitettiin Pohjoismaiden suurten ja keskisuurten yritysten näkemyksiä julkipilvestä. Tutkimukseen haastateltiin 74 IT- ja kehitysjohtajaa. Gofore oli yksi tutkimukseen osallistuneista AWS-kumppaniyrityksistä. Kysely toteutettiin touko-syyskuussa 2021.

Lähes joka viides tutkimukseen osallistuneista yrityksistä on sitä mieltä, että organisaation heikko pilviosaaminen on yksi suurimmista pilvialustojen käyttöönottoon liittyvistä haasteista. Pilven tietoturva ei sen sijaan enää huoleta yrityksiä kuten aiemmin, sillä vastaajista yli 75 % kokee julkipilven turvalliseksi.

Koronapandemia on vauhdittanut yritysten pilvisiirtymää, mutta edelleen vain yhdellä kymmenestä suomalaisyrityksestä pilvisiirtymä on strategiassa keskeisesti mukana. Pilvipalvelut onkin syytä ottaa käyttöön ennemmin kuin myöhemmin, sillä pilven hyödyt kuten kustannustehokkuus, skaalautuvuus ja turvallisuus, auttavat yrityksiä saavuttamaan liiketoimintatavoitteet nopeammin.

”Yritysten kannattaa linjata strategiatasolla, mikä on organisaation pilvisiirtymän tavoite ja mitä hyötyä se tuo liiketoiminnalle. Oman organisaation osaaminen kannattaa kartoittaa ja rakentaa sen tueksi kumppaniverkosto, jonka avulla osaamisvaje voidaan paikata”, neuvoo Goforen pilviliiketoimintajohtaja Jussi Puustinen.

Pilviteknologioita on hyödynnetty laajasti jo pidemmän aikaa, mutta vasta viime vuosina yritykset ovat alkaneet ottaa pilvipalveluita käyttöön nopealla tahdilla. Tämän takia pilviosaajia ei ole tarpeeseen nähden saatavilla riittävästi ja kilpailu osaajista on kovaa. Pilvipalveluiden käyttöönotto on sinänsä helppoa, mutta ilman vankkaa teknologiaosaamista ja -ymmärrystä pilvestä ei saa todellista hyötyä irti.

Mitä useampia pilvialustoja yritys ottaa käyttöön, sitä enemmän yrityksen osaajatarve kasvaa, sillä jokainen pilvialusta vaatii oman erityisosaamisen. Siksi organisaatioiden on hyvä miettiä keskittämisestä saatavia etuja sekä sitä, miten ja mistä tarvittava osaaminen saadaan. Jussi Puustisen mukaan riskienhallinnan näkökulmasta tällaisissa tapauksissa kannattaa miettiä niin sanottua hybridiratkaisua.

”Jotta organisaatio voi hyödyntää pilveä tehokkaasti ja turvallisesti, sen kannattaa palkata tai kouluttaa riittävästi omia työntekijöitä, hyödyntää Goforen kaltaisten kumppaneiden osaamista muuttuvissa tilanteissa ja automatisoida se, mikä on kustannustehokkuuden kannalta järkevää. Suurin hyöty saadaan julkipilven palveluita hyödyntämällä virtuaalikoneiden käytön sijaan.”

Gofore kouluttaa osaajia Pilviakatemiassa

Osaamisvajetta  voi paikata koulutuksilla, joilla vahvistetaan organisaation pilviosaamista. Goforella yksi ratkaisu rekrytoinnin ja oman henkilöstön kouluttamisen lisäksi on oma Pilviakatemia, jonka avulla koulutetaan uusia pilviosaajia. Koulutukseen valittavilla on oltava aiempaa kokemusta IT-alalta ja koulutus antaa valmiudet toimia pilviasiantuntijana vaativissa ja monipuolisissa asiakasprojekteissa. Elokuussa 2022 Goforella käynnistyi jo kolmas akatemia.

Goforella on yli 1000 työntekijää, ja heistä yli 400:lla on pilviteknologiaosaamista. Puolet pilviosaajista on suorittanut pilvisertifikaatteja, jotka vahvistavat niin asiantuntijan teknistä osaamista kuin koko yrityksen kyvykkyyttä tarjota laadukasta ja asiantuntevaa pilvipalvelukonsultointia. Goforen vahvat kumppanuussuhteet AWS:n ja Microsoftin kanssa takaavat ajantasaisimman osaamisen ja turvan yrityksen pilvisiirtymälle.

Goforen julkaisemassa oppaassa pureudutaan pilvipalveluiden hyötyihin ja laadukkaan pilvisiirtymän suunnitteluun Goforen nelivaiheisen prosessin avulla. Opas tarjoaa parhaat käytännöt ja opit pilvipalveluiden käyttöönottoon.

Lisätietoja:

Jussi Puustinen, pilviliiketoimintajohtaja, Gofore Oyj
Puh. 040 6744 748
jussi.puustinen@gofore.com

Gofore on kansainvälinen digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö. Meillä on yli 1 400 asiantuntijaa kaikkiaan 19 toimipisteessä Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Virossa, Espanjassa ja Italiassa. Teknologian ja liiketoiminnan asiantuntijamme rakentavat yhdenvertaista digitaalista yhteiskuntaa ja kestäviä älykkään teollisuuden ratkaisuja. Monimuotoista osaajajoukkoamme yhdistää pioneerihenkisyys sekä halu luoda inhimillisempää, vastuullisempaa ja eettisempää digimaailmaa. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2023 oli 189,2 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Visiomme on olla merkittävin eurooppalainen digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys.

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös