Aidon Pilviympäristö

Pilviympäristö tuo ketteryyttä sähköverkkodatan hallintaan

Pohjoismainen sähköalan markkinajohtaja Aidon tehosti pilviympäristön avulla sähkönkulutusdatan hallintaa. Skaalautuva ja kokonaisvaltainen pilvipalveluratkaisu palvelee myös tulevaisuuden tarpeita.

Luonnollinen jatkumo hyvälle yhteistyölle

Suomalainen Aidon Oy on älykkäiden sähkönmittausratkaisujen ja mittausteknologian pohjoismainen markkinajohtaja. Yritys on toimittanut yli kolme miljoonaa energiapalvelulaitetta sähkönjakeluyhtiöille, joiden toimiala on digitalisaation myötä mullistunut tällä vuosituhannella.

Aidon otti merkittävän askeleen sähkömittaridatan modernisoinnissa ja digitalisoinnissa tehostamalla etäluenta- ja älyverkkojärjestelmien tuottaman sähkönkulutusdatan ketterää hallintaa pilviympäristön avulla.

Pilvisiirtymän toteuttaminen oli luontevaa jatkoa Aidonin ja Gofore pitkälle kumppanuudelle. Aiemmin Aidonille on toteutettu muun muassa sulautettujen ohjelmistojen suunnittelua, testausta, testiautomaatioratkaisuja ja testaustyökaluja.

Sähkömittaridatan tulevaisuus on pilvessä

Pilvisiirtymän kautta Aidon halusi kehittää datanhallinnan ratkaisuja, jotka tuottavat välitöntä asiakasarvoa, mutta palvelevat myös tulevaisuuden liiketoiminnan tarpeita digitalisoituvassa ympäristössä.

Energia-alalla etsitään juuri nyt ratkaisuja, joissa dataa voi käsitellä automatisoidusti, skaalautuvasti ja joustavasti. Myös energian loppukäyttäjät ovat yhä kiinnostuneempia energiaseurannan mahdollisuuksista ja sähkönkulutusdatan seurannasta.

Aidonin pilvisiirtymässä luotiin hallintamalli, joka vastaa erittäin paljon dataa sisältävän palvelun tarpeisiin. Aidonin sähkömittarien kautta kulkeva datamäärä saattaa olla hyvinkin suuri, ja etsinnässä oli skaalautuva, innovaatioille avoin ja joustava ratkaisu.

Gofore konseptoi ja rakensi pilviarkkitehtuuriratkaisun, jossa datan käsittelyn palveluita voidaan hallita ja kehittää ketterästi. Valmiita pilvipohjaisia palveluita hyödyntävä järjestelmä on käytettävyydeltään joustava ja vähentää koodaamisen tarvetta.

Azure tarjoaa parhaan alustan suurille datamäärille

Microsoftin Azure-ympäristön vahvuus on ennen kaikkea sen kyky muuntautua älykkäästi laajan datamäärän hallinnan ja liiketoiminnan tarpeisiin. Skaalautuva ja tietoturvallinen järjestelmä on sopiva alusta rakentaa, testata ja lanseerata palveluita kustannustehokkaasti.

– Azuren etuna on myös sen sopivuus hybridimalliin, sillä joissain tapauksissa Aidonin on premises -datajärjestelmät ja private cloud -ratkaisut saattavat säilyä tiettyjen kriittisten palveluiden ympäristöinä, Goforen liiketoimintajohtaja Petri Mähönen avaa.

Siirtymän toteuttaminen vaati kokonaisvaltaista pilviosaamista, jossa Aidonin laitteita yhdistettiin sekä private cloudiin että julkipilveen, jonne on toteutettu B2B-palvelurajapintoja sekä käyttöliittymäsovelluksia.

Järjestelmän olennaisia toiminnallisuuksia ovat laitteiden lukeminen, laitekonfiguraatioiden hallinta, hälytysten ja palvelutason monitorointi ja raportointi sekä vianselvitys.

Tuotekehityksen ketterää kumppanuutta

Aidonin ja Goforen pilvimatkaa raamitti ketterä kumppanuus, jossa ratkaisuja määriteltiin, innovointiin ja testattiin sujuvassa yhteistyössä. Agile-malliin nojaava yhteistyö mahdollisti myös kontrolloidun tuotekehityksen, jossa Gofore toimi kehittävänä teknologiakumppanina.

Pilvisiirtymän keskeinen tavoite oli rakentaa liiketoiminnallinen alusta, josta käsin digitaalisia palveluita voi jatkokehittää ilman fyysisen ympäristön rajoitteita. Goforen ja Aidonin keskusteleva yhteistyö varmisti sen, että alusta rakennettiin kestäväksi myös tulevaisuuden tarpeita varten.

– Goforen kanssa yhteistyö oli tuloksellista ja hedelmällistä. Toiveemme ja tarpeemme kartoitettiin laajasti, ja ne näkyvät pilviympäristön lopputuloksessa. Yhteistyö oli kaikin puolin sujuvaa, vaikka asiantuntijat työskentelivät eri puolilla Suomea, Aidonin tuotekehityksestä vastaava johtaja Harri Valkonen pohtii.

Goforen kanssa yhteistyö oli tuloksellista ja hedelmällistä. Toiveemme ja tarpeemme kartoitettiin laajasti, ja ne näkyvät pilviympäristön lopputuloksessa. Yhteistyö oli kaikin puolin sujuvaa, vaikka asiantuntijat työskentelivät eri puolilla Suomea

Harri Valkonen, Tuotekehityksestä vastaava johtaja, Aidon

Projektin kohokohdat

Tavoite

Aidon halusi modernisoida sähkömittaridatan ketterää hallintaa ottamalla käyttöön modernin pilvipalveluympäristön.

Lähestymistapa ja työ

Gofore toteutti Aidonille Microsoftin Azure-pilviarkkitehtuuriin pohjautuvan ratkaisun, joka skaalautuu kulloisenkin tarpeen mukaan.

Lopputulema

Goforen ja Aidonin pitkä kumppanuus jatkuu tuotekehityksen saralla. Aidonille rakennettu Azure-ympäristö mahdollistaa myös jatkokehityksen tulevaisuuden tarpeita varten.

Kyvykkyydet

Näillä taidoilla ja osaamisella työ toteutettiin

  • Cloud

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Ari Hirvonen

Älykäs teollisuus

ari.hirvonen@gofore.com

040 5662133

Takaisin ylös