Digitaalinen yhteiskunta

Ajatellaan digitaalinen yhteiskunta uusiksi nyt

Uudet innovaatiot syntyvät eri sektorien ja toimijoiden yhteistyössä. Kun kaikki ovat saman pöydän ääressä, voidaan luoda palveluita, jotka ovat saatavilla juuri silloin, kun niitä tarvitaan. 

Digitalisaation avulla pystymme ratkaisemaan yhteiskuntamme suuria haasteita sekä tarjoamaan ihmisille ja yrityksille yksilöllisiä, sujuvia ja vaikuttavia palveluita niin arjessa kuin elämän kaikissa käännekohdissa.

Yhdenvertaisen digitaalisen yhteiskunnan rakentamiseen osallistuvat niin viranomaiset kuin yrityksetkin. Rakentajilla on valta ja vastuu tehdä yhteiskunnastamme sujuva ja saavutettava, turvallinen ja toimiva – niin, että kaikki toimijat hyötyvät.

Digitaalisen yhteiskunnan palvelujamme hyödynnetään esimerkiksi elämäntapahtumalähtöisessä palvelukehityksessä, järjestelmien modernisaatiossa ja digitaalisten palveluiden ketterässä tuotannossa.

Tutustu asiakastarinoihimme

Rakennetaan yhdessä sujuva digitaalinen yhteiskunta

Illustrated family with grandmother, mother and child

Elämäntapahtumalähtöinen digitalisaatio ja ennakoivat palvelut

Elämäntapahtumalähtöiset digitaaliset palvelut kohtaavat ihmisten ja organisaatioiden erilaiset tarpeet. Ennakoivat ja saumattomat digitaaliset palvelut sujuvoittavat elämää ja lisäävät palveluiden vaikuttavuutta.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen ja digitalisointi

Nyt on sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen paikka. Vaikuttavat ja laadukkaat palvelut edellyttävät uudelleenajattelua, vastuullista digitalisaatiota ja ihmislähtöistä muutosta.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien onnistunut muutos

Mitä jos hyvinvointialueen ydinjärjestelmien yhdistäminen, hankinta ja käyttöönotto olisi sujuva muutos ja samalla pohja hyvinvointipalveluiden kokonaisvaltaiselle uudistukselle.

Järjestelmäympäristön modernisaatio

Moderneihin teknologioihin siirtyminen nopeuttaa tuotantoa ja vähentää virheitä. Vaatimuksiin vastaavat, skaalautuvat järjestelmät maksavat investoinnit takaisin nopeasti.

Neljä lähestymistapaa, jotka olemme tunnistaneet edellytyksenä onnistuneelle muutokselle

Liiketoimintaviisaus

Vankan perustan rakentaminen liiketoiminnalle edellyttää ymmärrystä monimutkaisesta kokonaisuudesta, jonka yritystoimintasi, sidosryhmäsi ja ekosysteemisi muodostavat.

  • Näkemykset ja visio uudistumisen ja innovaation perustana
  • Liiketoiminnan riskien vähentäminen ja sidosryhmien kokemusten parantaminen

Eettisyys

Positiivinen kehitys palvelee erilaisia tarpeita ja minimoi haitalliset vaikutukset yrityksille, ihmisille ja maapallolle.

  • Kattavat ja saavutettavat palvelut
  • Tietoturva ja eettinen tekoäly
  • Ympäristön kestävyys

Ihmiskeskeisyys

Teknologia on keino palvella ihmisiä. Onnistuneessa uudistuksessa huomioidaan ihmisten tarpeet, edut ja muutoksen tuki alusta alkaen.

  • Suunniteltu ihmisille
  • Kuulumisen ja osallistumisen tunne
  • Uusien ajattelu- ja toimintatapojen omaksuminen

Teknologiaosaaminen

Teknologia mahdollistaa kehityksen ja kasvun. Järjestelmät suunnitellaan ja rakennetaan skaalautumaan tulevaisuuden vaatimuksiin.​

  • Edistykselliset arkkitehtuuri- ja teknologiavalinnat
  • Datan, automaation ja tekoälyn hyödyntäminen
A family on a walk on sunny street

Ota yhteyttä

Ville Suvanto

Digitaalinen yhteiskunta

ville.suvanto@gofore.com

040 765 6158

Takaisin ylös