Oikea-aikaisia ja räätälöityjä digitaalisia palveluita

Elämäntapahtumiin perustuvien palveluiden digitalisointi

Elämässä sattuu ja tapahtuu. Entä jos palvelut toimisivat proaktiivisesti ilman, että sinun tulisi tietää, kenen kanssa olet tekemisissä?

Lapsen saaminen, muutto, yrityksen perustaminen, naimisiinmeno ja avioero, rakkaan ihmisen kuolema. Kaikki nämä ovat elämän tapahtumia, jotka ovat tunteikkaita, aiheuttavat paljon paperityötä ja vaikuttavat sekä sinuun että perheenjäseniisi. Lisäksi ne vaikuttavat myös esimerkiksi taloudelliseen tilanteeseesi.

Data kaiken keskiössä

Kokonaisvaltainen lähestymistapa elämäntapahtumiin perustuvaan palveluiden digitalisointiin

Reaktiivisesta ennakoivaan

Ennakoitavissa olevat ja elämäntapahtumiin perustuvat palvelut ovat uusi kehityssuunta julkisissa palveluissa.

Tämä tarkoittaa kykyä tarjota palveluita oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa, jopa ennen kuin henkilö alkaa niitä pyytää tai etsiä, riippumatta siitä, kuka palvelun tarjoaa.

Data ratkaisee

Dataa hyödynnetään laajasti jatkuvasti päivittyvän tilannetietoisuuden luomiseen ja tehtyjen päätösten ja muutosten vaikutusten seurantaan.

Palveluvalikoimaa voidaan hallita ja kehittää anonyymin (massa)datan ja siihen perustuvan analytiikan pohjalta. Yksilölliset, elämäntapahtumiin perustuvat palvelut edellyttävät turvallista henkilökohtaisen tiedon jakamista ja luotettavaa digitaalista identiteettiä.

Siiloista kohti yhteneväisiä työskentelytapoja

Oikea-aikaisten ja ennakoivien palvelujen luominen tarkoittaa siirtymistä siiloutuneesta palvelutarjonnasta yhteenliitettyihin ja verkottuneisiin palveluihin.

Teknologia toimii mahdollistajana, mutta jatkuvuus edellyttää hyvää hallintoa ja organisatorista tukea.

Inhimillisyyttä automaatiolla

Automaatiota tulisi soveltaa toistuviin ja työläisiin tehtäviin, joita tietokoneet hoitavat tehokkaasti.

Näin työntekijät voivat keskittyä kriittisempiin ja monimutkaisempiin tapauksiin, jotka vaativat ihmisen läsnäoloa ja osallistumista.

Kuinka onnistumme yhdessä elämäntapahtumalähtöisten palveluiden digitalisoinnissa?

Ymmärrä mistä vaikuttavuutesi syntyy

 • Hahmota organisaatiosi rooli yhteiskunnassa ja se, miten ja kenelle luot arvoa
 • Tavoita ne ekosysteemin jäsenet, joiden kanssa elämäntapahtumia voidaan ennakoida
 • Ymmärrä organisaatiosi kulttuuri, johtamismallit ja valmius vastata elämäntapahtumalähtöisiin tarpeisiin
 • Ymmärrä yhteistyön oikeudelliset, organisatoriset, semanttiset, teknologiset ja turvallisuuteen liittyvät näkökohdat
 • Hahmota yhteistyön ja palvelutuotannon tiekartat
 • Luo visio sekä siihen liittyvät mittarit ja tavoitteet

Nämä kiinnostavat asiakkaitamme erityisesti: Fasilitointi, johtamistyöpajat, johtajaryhmä- ja roundtable-keskustelut, liikkeenjohdon konsultointi, skenaariotyöskentely, systeemianalyysi

 

people sharing ideas around a table

Palveluiden konseptointi ja toiminnan suunnittelu

 • Ymmärrä eri käyttäjäryhmien ja käyttäjien tarpeita
 • Hyödynnä dataa asiakasymmärryksen syventämiseen
 • Luo toimintamallit ja tiekartat
 • Suunnittele järjestelmäarkkitehtuuri, joka tukee tietovirtoja ja tiedolla johtamista
 • Ymmärrä muutokseen liittyvät osa-alueet

Nämä kiinnostavat asiakkaitamme erityisesti: Palvelumuotoilu, asiakasymmärrys, käyttäjätutkimus, palvelukonseptointi, arkkitehtuuri

woman in armchair surrounded by digital services applications

Rakenna ja kehitä ihmislähtöisiä palveluita

 • Mahdollista ketterät toimintavat
 • Johda muutoksen läpivienti systemaattisesti ja ihmislähtöisesti
 • Hyödynnä ketteriä ohjelmistokehitysmalleja ja käyttäjälähtöistä suunnittelua
 • Hallitse kokonaisuutta portfoliojohtamisen avulla
 • Varmista laatu ja turvallisuus testauksen avulla
 • Pidä palvelulaatu korkealla tehokkaan ylläpidon avulla

Nämä kiinnostavat asiakkaitamme erityisesti: UI & UX-suunnittelu, saavutettavuussuunnittelu, sisällönsuunnittelu, prototyyppien tekeminen, pilotointi, ohjelmistokehitys, pilvipalvelut, jatkuvat palvelut, ylläpito

Ei tarvetta kalliille investoinneille

Sinulla on jo dataa. Anna meidän auttaa sinua höydyntämään sitä elämäntapahtumalähtöisten palveluiden luomisessa!

Kohti älykkäämpiä kaupunkipalveluita

Onnistumisen elementit

Neljä näkökulmaa onnistuneiden palveluiden luomiseen

Liiketoimintaviisaus

Muutos vanhentuneesta järjestelmäympäristöstä ja kankeasta kulttuurista moderniksi digitaaliseksi palvelutuotannoksi on monien suurien kokonaisuuksien summa, joka on suunniteltava ja johdettava huolellisesti, jotta voidaan minimoida liiketoimintariskit ja maksimoida myönteinen vaikutus asiakas- ja työntekijäkokemukseen – ja viime kädessä liiketoiminnan tulevaisuuteen.​

Suunnittelutyössä tarvitaan sekä toimialan tarpeiden ja tulevaisuuden tuntemista että ymmärrystä siitä, mitkä toimintatavat ja teknologiat palvelevat juuri omaa organisaatiota.

Eettisyys

Tee eettisesti ja ympäristön kannalta vastuullisia valintoja alusta alkaen. Niitä ohjaavat sekä palvelun käyttäjien tarpeiden monimuotoisuus sekä direktiivien asettamat vaatimukset esimerkiksi saavutettavuudelle.

Myös EU:n vaatima raportointi on helppo tehdä, kun toiminta ja data tukee vastuullisia päätöksiä.

Ihmislähtöisyys

Muutoksen positiiviset vaikutukset toteutuvat ja muutos maksaa itsensä takaisin ainoastaan, jos ihmiset alkavat toimia uudella tavalla ja käyttää uusia järjestelmiä.

Sekä johdon, työntekijöiden että omalta osaltaan myös asiakkaiden on omaksuttava uusia ajattelutapoja, rooleja ja rutiineja. Käytännön vaikutusten ymmärtäminen ja tunnistettuihin käännekohtiin vaikuttaminen varhaisessa vaiheessa tasoittaa tietä uudelle kulttuurille ja varmistaa muutoksen onnistumiseen.

Teknologiaosaaminen

Teknologiavalinnoilla on ratkaiseva rooli vakaan modernisaatiopolun mahdollistamisessa. Saatavilla on tehokkaita, skaalautuvia, turvallisia ja kustannusoptimoituja ratkaisuja, jotka perustuvat testattuihin ja validoituihin teknologioihin ja pilviinfrastruktuuriin.

Teknologiapohjaa uudistettaessa on olennaista tunnistaa, missä järjestyksessä mikä komponentti tulee uusia ja mitä tietoja halutaan säilyttää, siirtää ja mahdollisesti rikastaa.

Ota yhteyttä!

Ville Suvanto

Digitaalinen yhteiskunta

ville.suvanto@gofore.com

040 765 6158

Takaisin ylös