Valjasta inhimillinen digitalisaatio hyvinvointipalveluiden tueksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen ja digitalisointi

Nyt on terveydenhuollon, sairaanhoidon ja sosiaalitoimen palveluiden uudistamisen paikka. Tehokkaasti tuotetut ja laadukkaat hyvinvointipalvelut edellyttävät uudelleenajattelua, jonka vastuullinen digitalisaatio ja ihmislähtöinen muutos mahdollistavat.

Hyvinvointipalveluiden saatavuus ja laatu uhkaavat rapautua, koska rahat ja työntekijät eivät riitä nykyisellä tavalla järjestettyjen palveluiden tuottamiseen.​ Ainoa tapa pelastaa terveydenhuollon, sairaanhoidon ja sosiaalitoimen palvelut on ajatella ja rakentaa palveluiden tuottaminen uusiksi ja valjastaa digitalisaatio avuksi.

Miten autamme asiakkaitamme uudistamaan palvelutuotannon?​

Näkemyksen, ymmärryksen​ ja suunnan muodostaminen​

Luomme kanssanne tulevaisuuden kestävän strategian ja tunnistamme, miten ja millä askelin palveluita ja niiden tuotantomallia tulee lähteä uudistamaan.​

 • Strateginen asiakasymmärrys ja systeemimallinnus​
 • Strategian fasilitointi, ​suunnittelu ja toteutuksen tuki​
 • Business case -laskelmat ja skenaariot​
 • Palvelutuotannon transformaation suunnittelu ja tiekartat​
 • Tekoälyn eettisen perustan ja pelisääntöjen rakentaminen​

Palvelutuotannon muotoilu sekä johtamisen​ ja uudistamisen tuki​

Tuomme mukanamme vahvan soteosaamisen, kokonaisvaltaisen ajattelun ja käytännönläheiset otteet​.

 • Kestävän palvelutuotantomallin kuvaaminen​ ja juurruttaminen​
 • Palveluiden konseptointi ja kokeilut​
 • Prosessien ja niiden virtauksen kehittäminen ja automatisointi​
 • Organisaatioiden rakenteiden, roolien ja vastuiden muotoilu​
 • Modernit johtamismallit, tiedolla johtaminen ja tavoiteasetanta​

Toiminnan muutoksen mahdollistaminen​ ja kiihdytys​ digin avulla​

Teemme arjen toiminnan muutokset mahdollisiksi suunnittelemalla tavoitteita tukevat digitaaliset palvelut, ydinjärjestelmät ja tietohallinnon toiminnot ​– turvallisesti ja kasvunvaran jättäen.

 • Digikehittämisen tiekartta​
 • Kokonais-, palvelutuotanto- ja tietoarkkitehtuurin suunnittelu ja toteutus​
 • Uusien palvelukonseptien ketterä kehittäminen ja testaus​
 • Turvallisten ja vakaiden digitaalisten palveluiden jatkuva kehittäminen​
 • Palveluiden ja ihmisten tarpeiden yhdistäminen ​dataa ja tekoälyä hyödyntäen​

Ihmisten​ tukeminen muutoksen​ polulla​

Suunnittelemme ja ​toteutamme muutosmatkan ​alusta asti ihmislähtöisesti; ​Tunnistamme uudistusten vaikutukset sekä omaan henkilöstöön ja esihenkilöihin että asiakkaisiin ja kumppaneihinkin.​

 • Muutoksen läpiviennin suunnittelu ja tuki​
 • Modernin johtamiskulttuurin kehittäminen​
 • Itseohjautuvan organisaation rakentaminen​
 • Viestinnän rakenteet ja käytännöt​
 • Roolikohtaiset kehittymispolut ja valmennukset
 • Muutoksen tavoitteiden ja mittariston määrittely ​sekä jatkuva mittaaminen​

Tutkimusraportti: Pistemäisistä digiprojekteista kohti laajaa vaikuttavuutta hyvinvointialueilla

Missä mennään ja mihin ollaan menossa? Miten digitalisaatiolla voidaan parantaa hyvinvointialueiden toimintaa ja mistä löytää lisää vaikuttavuutta?

Tilaa tutkimusraportti

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän onnistunut muutos

Mitä jos hyvinvointialueen ydinjärjestelmien yhdistäminen, hankinta ja käyttöönotto olisikin sujuva ja ihmislähtöinen uudistus?

Lue lisää

Onnistumisen elementit

Neljä näkökulmaa onnistuneiden palveluiden luomiseen

Liiketoimintaviisaus

Muutos vanhentuneesta järjestelmäympäristöstä ja kankeasta kulttuurista moderniksi digitaaliseksi palvelutuotannoksi on monien suurien kokonaisuuksien summa, joka on suunniteltava ja johdettava huolellisesti, jotta voidaan minimoida liiketoimintariskit ja maksimoida myönteinen vaikutus asiakas- ja työntekijäkokemukseen – ja viime kädessä liiketoiminnan tulevaisuuteen.​

Suunnittelutyössä tarvitaan sekä toimialan tarpeiden ja tulevaisuuden tuntemista että ymmärrystä siitä, mitkä toimintatavat ja teknologiat palvelevat juuri omaa organisaatiota.

Eettisyys

Tee eettisesti ja ympäristön kannalta vastuullisia valintoja alusta alkaen. Niitä ohjaavat sekä palvelun käyttäjien tarpeiden monimuotoisuus sekä direktiivien asettamat vaatimukset esimerkiksi saavutettavuudelle.

Myös EU:n vaatima raportointi on helppo tehdä, kun toiminta ja data tukee vastuullisia päätöksiä.

Ihmislähtöisyys

Muutoksen positiiviset vaikutukset toteutuvat ja muutos maksaa itsensä takaisin ainoastaan, jos ihmiset alkavat toimia uudella tavalla ja käyttää uusia järjestelmiä.

Sekä johdon, työntekijöiden että omalta osaltaan myös asiakkaiden on omaksuttava uusia ajattelutapoja, rooleja ja rutiineja. Käytännön vaikutusten ymmärtäminen ja tunnistettuihin käännekohtiin vaikuttaminen varhaisessa vaiheessa tasoittaa tietä uudelle kulttuurille ja varmistaa muutoksen onnistumiseen.

Teknologiaosaaminen

Teknologiavalinnoilla on ratkaiseva rooli vakaan modernisaatiopolun mahdollistamisessa. Saatavilla on tehokkaita, skaalautuvia, turvallisia ja kustannusoptimoituja ratkaisuja, jotka perustuvat testattuihin ja validoituihin teknologioihin ja pilviinfrastruktuuriin.

Teknologiapohjaa uudistettaessa on olennaista tunnistaa, missä järjestyksessä mikä komponentti tulee uusia ja mitä tietoja halutaan säilyttää, siirtää ja mahdollisesti rikastaa.

Ota yhteyttä!

Ville Suvanto

Digitaalinen yhteiskunta

ville.suvanto@gofore.com

040 765 6158

Takaisin ylös