Uudista hyvinvointialueen ydinjärjestelmät

Asiakas- ja potilastieto-järjestelmien onnistunut muutos

Mitä jos hyvinvointialueen ydinjärjestelmien yhdistäminen, hankinta ja käyttöönotto olisi sujuva muutos ja samalla pohja hyvinvointipalveluiden kokonaisvaltaiselle uudistukselle.

Selätä monimutkaisen järjestelmäuudistuksen tyypilliset haasteet

Uudistuksen näkeminen pelkkänä järjestelmähankkeena

Hyvinvointialueen palvelutuotanto on monimutkainen systeemi, joka täytyy ymmärtää. Kytke asiakas- ja potilastietojärjestelmän muutos sosiaali- ja terveyspalvelutuotannon kokonaisvaltaiseen uudistukseen.

Rohkeuden puute rajaamisessa ja karsimisessa

Uskalla rajata kokonaisuutta ja karsia pois tarpeettomat toiminnallisuudet pitääksesi kustannukset kurissa, hankkeen aikataulussaan ja rajapinnat muihin järjestelmiin hallittavina.

Puutteellinen loppukäyttäjien osallistaminen

Kun otat järjestelmän käyttäjien tarpeet huomioon alusta saakka ja johdat järjestelmämuutoksen ihmispuolta, suhtautuminen muutokseen on myönteisempää ja käyttöönotto kivuttomampaa.

Miten ydinprosessien uudistamisessa onnistutaan?

Ymmärrä kokonaisuus ja rakenna vankka perusta uudistukselle

 • Kustannus- ja hyötyanalyysi
 • Visio, tavoitteet ja mittarit uudistumiseen ja sitoutumisen varmistamiseen
 • Palvelutuotannon ja organisaation järjestelmien ymmärtäminen
 • Vaatimusmäärittely ja käytettävyysarviointi
 • Eettinen ja ympäristöllinen kestävyysarviointi
 • Hankinnan suunnittelu ja toteutus
 • Tarvittavan ajattelutavan ja kyvykkyyksien rakentaminen
two men and a woman sitting by a desk

Johda kompleksista uudistustyötä kaikki osa-alueet huomioiden

 • Prosessien kehittäminen
 • Kokonaisarkkitehtuuri
 • Tiedonhallinta ja tietojohtaminen
 • Tietoturva ja tietosuoja
 • Uusien roolien ja vastuiden määrittely ja toteutus
 • Dynaaminen riskienhallinta
 • Jatkuva laadunvarmistus
 • Uusien ja olemassa olevien tietojärjestelmien integrointi ja datamigraatiot

Varmista onnistunut käyttöönotto ja kiihdytä toiminnan uudistumista

 • Käyttöönotto toimintayksiköissä
 • Onnistumisen mittaaminen
 • Automatisoitu toimintaprosessien testaus
 • Sovellusten ja pilvipalveluiden hallinta
 • Kypsyystasoarviointi
 • Asiakassegmentointia hyödyntävien palveluiden kehitys
 • Tiedolla johtamisen käytäntöjen ja kulttuurin kehittäminen

Asiakas- ja potilastietojärjestelmissä oleva sisältö on ihmisille kaikkein arkaluontoisinta tietoa. Tee potilaiden ja asiakkaiden tietosuojan ja -turvan kannalta viisaita päätöksiä ensimetreiltä saakka. ​

Onnistu ydinjärjestelmän muutoksessa

Oppaamme kertoo, miten asiakas- ja potilastietojärjestelmän muutosprojektin onnistuminen varmistetaan ihmislähtöisellä toimintatavalla.

Lataa maksuton ja saavutettava opas

Asiantuntijoidemme näkemyksiä aiheesta

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen ja digitalisointi

Nyt on terveydenhuollon, sairaanhoidon ja sosiaalitoimen palveluiden uudistamisen paikka. Tehokkaasti tuotetut ja laadukkaat hyvinvointipalvelut edellyttävät uudelleenajattelua, jonka vastuullinen digitalisaatio ja ihmislähtöinen muutos mahdollistavat.

Lue lisää

Onnistumisen elementit

Neljä näkökulmaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamiseen

Liiketoimintaviisaus

Hyvinvointialueen palvelutuotanto on monimutkainen systeemi, joka täytyy ymmärtää, jotta uudistuksella on onnistumisen edellytykset. Hyödynnä uutta järjestelmää ja sen tuomaa tietoa ihmislähtöisten palveluiden kehittämisessä.

Eettisyys

Asiakas- ja potilastietojärjestelmissä oleva sisältö on ihmisille kaikkein arkaluontoisinta tietoa. Tee potilaiden ja asiakkaiden tietosuojan ja -turvan kannalta viisaita päätöksiä ensimetreiltä saakka. 

Ihmislähtöisyys

Uuden järjestelmän hyödyt saadaan aikaan vasta, kun käyttäjät omaksuvat uudet rutiinit korvaamaan vanhoja. Ota käyttäjien tarpeet ja käyttötavat huomioon jo varhaisessa vaiheessa ja ota heidät mukaan muutokseen.

Teknologiaosaaminen

Teknologiat ja niiden hankinta ovat uudistumisen mahdollistajia. Kun oikeat teknologiat, kyvykkyydet, arkkitehtuuri ja jatkuva laadunvarmistus ovat paikoillaan, tavoitellut hyödyt on mahdollista saavuttaa.

Ota yhteyttä!

Ville Suvanto

Digitaalinen yhteiskunta

ville.suvanto@gofore.com

040 765 6158

Takaisin ylös