Asiakas- ja potilastietojärjestelmien onnistunut muutos

Hyvinvointialueiden ydinjärjestelmien uudistus

Mitä jos hyvinvointialueen ydinjärjestelmien yhdistäminen, hankinta ja käyttöönotto olisikin sujuva ja ihmislähtöinen uudistus?

Vältä sudenkuopat

Mihin ongelmiin ydinprosessien hallittu ja koordinoitu uudistus tarjoaa ratkaisun?

Kustannukset kuriin

Ongelma: Asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyvien prosessien ja kokonaisten järjestelmien uudistushankkeilla voi olla kova hinta. Prosentin heitto budjetissa voi tarkoittaa suuria lisäkustannuksia ja pahimmillaan lopullinen hinta voi olla jopa kaksinkertainen alkuperäiseen arvioon verrattuna.

Vastaus: Hallittu uudistus ja muutoksen kokonaiskuvan ymmärtäminen auttaa kulujen ennustamisessa ja realistisen budjetin laatimisessa sekä vähentää yllättävien kulujen kertymistä.

Sitoutuneemmat työntekijät

Ongelma: Uudistushankkeet koskettavat operatiivista toimintaa ja täten yrityksen kaikkien työntekijöiden arkisia prosesseja. Isoissa organisaatioissa tästä kuroutuu suuri, kankea ja vaikeasti hallinnoitavissa oleva kokonaisuus.

Vastaus: Uudistamishankkeen tarkka määrittely ja suunnittelu helpottuvat, kun alusta saakka kartoitetaan ja ymmärretään, mitä kaikki tekevät päivittäisessä työssään. Tämä myös mahdollistaa sujuvan ja keskeytymättömän työskentelyn.

Tehokkaampaa toimintaa

Ongelma: Uudistushanke voi pahimmillaan johtaa tilanteeseen, jossa suurin osa ajasta käytetään suunnitelmallisen toimimisen sijaan tulipalojen sammuttamiseen. Kun tietojärjestelmät eivät toimi kuten pitäisi, työnteko vaikeutuu ja tehokkuus kärsii.

Vastaus: Toimintojen ja järjestelmien kokonaisvaltainen integraatio mahdollistaa organisaation tehokkuuden ja ydinprosessien ylläpitämisen myös uudistuksen aikana.

Miten ydinprosessien uudistamisessa onnistutaan?

YMMÄRRÄ KOKONAISUUS JA RAKENNA POHJA

 • Kustannus- ja hyötyanalyysi
 • Visio, tavoitteet ja mittarit uudistumiseen ja sitoutumisen varmistamiseen
 • Palvelutuotannon ja organisaation järjestelmien ymmärtäminen
 • Vaatimusmäärittely ja käytettävyysarviointi
 • Eettinen ja ympäristöllinen kestävyysarviointi
 • Hankinnan suunnittelu ja toteutus
 • Tarvittavan ajattelutavan ja kyvykkyyksien rakentaminen

JOHDA KOMPLEKSISTA UUDISTUSTYÖTÄ

 • Prosessien kehittäminen
 • Kokonaisarkkitehtuuri
 • Tiedonhallinta ja tietojohtaminen
 • Tietoturva ja tietosuoja
 • Uusien roolien ja vastuiden määrittely ja toteutus
 • Dynaaminen riskienhallinta
 • Jatkuva laadunvarmistus
 • Uusien ja olemassa olevien tietojärjestelmien integrointi ja datamigraatiot

TEHOT IRTI UUDISTUKSESTA

 • Käyttöönotto toimintayksiköissä
 • Onnistumisen mittaaminen
 • Automatisoitu toimintaprosessien testaus
 • Sovellusten ja pilvipalveluiden hallinta
 • Kypsyystasoarviointi
 • Asiakassegmentointia hyödyntävien palveluiden kehitys
 • Tiedolla johtamisen käytäntöjen ja kulttuurin kehittäminen

Onnistu ydinjärjestelmän muutoksessa

Oppaamme kertoo, miten asiakas- ja potilastietojärjestelmän muutosprojektin onnistuminen varmistetaan ihmislähtöisellä toimintatavalla.

Lataa maksuton ja saavutettava opas

Lue asiantuntijoidemme näkemyksiä ja asiakastarinoita aiheesta

Onnistumisen elementit

Neljä näkökulmaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamiseen

Liiketoimintaviisaus

Hyvinvointialueen palvelu-tuotanto on monimutkainen systeemi, joka täytyy ymmärtää, jotta uudistuksella on onnistumisen edellytykset. Hyödynnä uutta järjestelmää ja sen tuomaa tietoa ihmislähtöisten palveluiden kehittämisessä.

Eettisyys

Asiakas- ja potilastietojärjestelmissä oleva sisältö on ihmisille kaikkein arkaluontoisinta tietoa. Tee potilaiden ja asiakkaiden tietosuojan ja -turvan kannalta viisaita päätöksiä ensimetreiltä saakka. 

Ihmislähtöisyys

Uuden järjestelmän hyödyt saadaan aikaan vasta, kun käyttäjät omaksuvat uudet rutiinit korvaamaan vanhoja. Ota käyttäjien tarpeet ja käyttötavat huomioon jo varhaisessa vaiheessa ja ota heidät mukaan muutokseen.

Teknologiaosaaminen

Teknologiat ja niiden hankinta ovat uudistumisen mahdollistajia. Kun oikeat teknologiat, kyvykkyydet, arkkitehtuuri ja jatkuva laadunvarmistus ovat paikoillaan, tavoitellut hyödyt on mahdollista saavuttaa.

Ota yhteyttä!

Ville Suvanto

Julkishallinto

ville.suvanto@gofore.com

040 765 6158

Takaisin ylös