Tutkimusraportti

Pistemäisistä digiprojekteista kohti laajaa vaikuttavuutta hyvinvointialueilla

Hyvinvointialueet

Missä mennään ja mihin ollaan menossa? Miten digitalisaatiolla voidaan parantaa hyvinvointialueiden toimintaa ja mistä löytää lisää vaikuttavuutta?

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuoden 2023 alussa. Uudistuksen tavoitteena oli varmistaa suomalaisille yhdenvertaiset palvelut, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua. Yhtenä keskeisenä keinona tähän tavoitteeseen pääsemiseksi on nähty digitalisaation mahdollistamat uudet ratkaisut ja tavat tarjota hyvinvointipalveluita kansalaisille.

Teimme vuosien 2023-2024 vaihteessa tutkimuksen, jossa selvitimme hyvinvointialueiden nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä haastattelemalla kuudeltatoista hyvinvointialueelta yhteensä kahtakymmentä johtotehtävissä toimivaa henkilöä. Kuvaamme tutkimuksessa hyvinvointialueiden ensimmäistä vuotta ja sen tapahtumia, ja tuomme esille konkreettisesti sen, minkälaisiin hankkeisiin alueet seuraavaksi keskittyvät.

Lataa tutkimusraportti

Takaisin ylös