Älykäs teollisuus

Teollisuuden uusi aikakausi on digitaalinen, vastuullinen ja ihmislähtöinen

Shipping yard with containers, cranes and a cargo ship

Tulevaisuuden teollisuus tuo yhteen fyysisen ja digitaalisen maailman sekä tuotekehityksessä että palveluissa.

Digitalisaatio muutoksen tukena

Digitaaliset ratkaisut ja ohjelmistot ovat teollisuuden kilpailukyvyn kannalta erittäin keskeisessä roolissa, sillä tuotannon ja tuotteiden monimutkaisuus lisääntyy ja palvelut laajenevat entisestään. Samalla turvallisuus- ja ympäristövaatimukset kasvavat ja tuotteen koko elinkaari on otettava haltuun.

Teollisuusyritysten kilpailukykyä mitataan mm. kustannustehokkuuden, nopeuden, luotettavuuden ja muuntautumiskyvyn perusteella. Menestys riippuu jatkossa pitkälti siitä, kuinka hyvin tuotteen tai palvelun fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistämisessä onnistutaan.

Tekoäly asettaa teollisen työn uuteen muottiin. Tässä muutoksessa hyödyt toteutuvat vasta, kun ihmiset alkavat ajatella ja toimia uudella tavalla.

Älykkään teollisuuden palvelujamme hyödynnetään esimerkiksi tuotekehityksessä ja digitaalisissa palveluissa. Tutustu asiakastarinoihimme >

Tuo yhteen fyysinen ja digitaalinen maailma

Engineer controlling intelligent machine

Tuotteen digitalisoitu elinkaari

Hyödynnä digitalisaatiota fyysisen tuotteen suunnittelussa, valmistuksessa sekä hallinnassa koko elinkaaren ajan.

Illustrated man and woman with business charts

Onnistunut toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen

Uudista organisaation ydintoiminnot ja -prosessit kokonaisvaltaisella lähestymistavalla.

man with magnifier glass inspecting data on screen

Vastuullisuusdata ja -raportointi

Valmistaudu käsittelemään kestävän kehityksen dataa uusien säädösten mukaisesti.

Älykäs teollisuus hyödyntää digitalisaatiota, yhdistää ihmisen ja teknologian vahvuudet ja luo innovaatioita.

Neljä lähestymistapaa, jotka olemme tunnistaneet edellytyksenä onnistuneelle muutokselle

Liiketoimintaviisaus

Vankan perustan rakentaminen liiketoiminnalle edellyttää ymmärrystä monimutkaisesta kokonaisuudesta, jonka yritystoimintasi, sidosryhmäsi ja ekosysteemisi muodostavat.

  • Näkemykset ja visio uudistumisen ja innovaation perustana
  • Liiketoiminnan riskien vähentäminen ja sidosryhmien kokemusten parantaminen

Eettisyys

Positiivinen kehitys palvelee erilaisia tarpeita ja minimoi haitalliset vaikutukset yrityksille, ihmisille ja maapallolle.

  • Kattavat ja saavutettavat palvelut
  • Tietoturva ja eettinen tekoäly
  • Ympäristön kestävyys

Ihmiskeskeisyys

Teknologia on keino palvella ihmisiä. Onnistuneessa uudistuksessa huomioidaan ihmisten tarpeet, edut ja muutoksen tuki alusta alkaen.

  • Suunniteltu ihmisille
  • Kuulumisen ja osallistumisen tunne
  • Uusien ajattelu- ja toimintatapojen omaksuminen

Teknologiaosaaminen

Teknologia mahdollistaa kehityksen ja kasvun. Järjestelmät suunnitellaan ja rakennetaan skaalautumaan tulevaisuuden vaatimuksiin.​

  • Edistykselliset arkkitehtuuri- ja teknologiavalinnat
  • Datan, automaation ja tekoälyn hyödyntäminen
a woman and two men in front of a greenwall discussing
Machine control unit programming

Ota yhteyttä, niin jutellaan teidän liiketoiminnan tulevaisuudesta

Ari Hirvonen

Älykäs teollisuus

ari.hirvonen@gofore.com

040 5662133

Takaisin ylös