Ydinprosessien ja -järjestelmien tulisi helpottaa päivittäistä työtä

Onnistunut ERP-järjestelmien uudistus

Mitä jos liiketoiminnan ydinprosessien ja -järjestelmien uudistus ei olisikaan taas viiden vuoden mittainen painajainen?

Illustrated man and woman with business charts

Vältä sudenkuopat

Mihin ongelmiin ydinprosessien hallittu ja koordinoitu uudistus tarjoaa ratkaisun?

Kustannukset kuriin

Sudenkuoppa: Ydinliiketoimintaprosessien ja -järjestelmien uudistushankkeet ovat kalliita ja voivat helposti ylittää budjetin, jos jokin menee pieleen. Prosentin ero budjetissa voi tarkoittaa suuria lisäkustannuksia – pahimmillaan lopullinen hinta voi olla jopa kaksinkertainen alkuperäiseen arvioon verrattuna.

Vastaus: Hallittu uudistus ja muutoksen kokonaiskuvan ymmärtäminen auttaa kulujen ennustamisessa ja realistisen budjetin laatimisessa sekä vähentää yllättävien kulujen kertymistä.

Sitoutuneemmat työntekijät

Sudenkuoppa: ERP uudistushankkeet koskettavat operatiivista toimintaa ja täten yrityksen kaikkien työntekijöiden arkisia prosesseja. Isoissa organisaatioissa tästä kuroutuu suuri, kankea ja vaikeasti hallinnoitavissa oleva kokonaisuus.

Vastaus:Uudistamishankkeen tarkka määrittely ja suunnittelu helpottuvat, kun alusta saakka kartoitetaan ja ymmärretään, mitä kaikki tekevät päivittäisessä työssään. Tämä myös mahdollistaa sujuvan ja keskeytymättömän työskentelyn uudistuksen aikana ja sen jälkeen.

Tehokkaampaa toimintaa

Pitfall: Uudistushanke voi pahimmillaan johtaa tilanteeseen, jossa suurin osa ajasta käytetään suunnitelmallisen toimimisen sijaan tulipalojen sammuttamiseen. Kun tietojärjestelmät eivät toimi kuten pitäisi, työnteko vaikeutuu ja tehokkuus kärsii.

Vastaus: Toimintojen, järjestelmien ja liiketoimintayksiköiden kokonaisvaltainen integraatio mahdollistaa organisaation tehokkuuden ja ydinprosessien ylläpitämisen myös uudistuksen aikana.

Miten toiminnanohjausjärjestelmien uudistamisessa onnistutaan?

YMMÄRRÄ KOKONAISUUS JA RAKENNA POHJA

 • Kustannus- ja hyötyanalyysi
 • Visio, tavoitteet ja mittarit uudistumiseen ja sitoutumisen varmistamiseen
 • Palvelutuotannon ja organisaation järjestelmien ymmärtäminen
 • Vaatimusmäärittely ja käytettävyysarviointi
 • Eettinen ja ympäristöllinen kestävyysarviointi
 • Hankinnan suunnittelu ja toteutus
 • Tarvittavan ajattelutavan ja kyvykkyyksien rakentaminen
people sharing ideas around a table

JOHDA KOMPLEKSISTA UUDISTUSTYÖTÄ

 • Prosessien kehittäminen
 • Kokonaisarkkitehtuuri
 • Tiedonhallinta ja tietojohtaminen
 • Tietoturva ja tietosuoja
 • Uusien roolien ja vastuiden määrittely ja toteutus
 • Dynaaminen riskienhallinta
 • Jatkuva laadunvarmistus
 • Uusien ja olemassa olevien tietojärjestelmien integrointi ja datamigraatiot

TEHOT IRTI UUDISTUKSESTA

 • Onnistumisen mittaaminen
 • Automatisoitu toimintaprosessien testaus
 • Sovellusten ja pilvipalveluiden hallinta
 • Kypsyystasoarviointi
 • Asiakassegmentointia hyödyntävien palveluiden kehitys
 • Tiedolla johtamisen käytäntöjen ja kulttuurin kehittäminen

Lataa opas ja onnistu ERP-uudistuksessa!

Englanninkielinen oppaamme kertoo, miten ydinprosessien ja -järjestelmien kehityksessä onnistutaan ihmislähtöisesti.

Lataa ilmainen opas

Sinua saattavat kiinnostaa myös nämä aiheet

Onnistumisen elementit

Neljä näkökulmaa onnistuneeseen uudistukseen

Ihmislähtöisyys

Uuden järjestelmän hyödyt saadaan aikaan vasta, kun käyttäjät omaksuvat uudet rutiinit korvaamaan vanhoja. Ota käyttäjien tarpeet ja käyttötavat huomioon jo varhaisessa vaiheessa ja ota heidät mukaan muutokseen.

Liiketoimintaviisaus

Liiketoiminnan eri toiminnot, sidosryhmät ja ekosysteemit muodostavat monimutkaisen systeemin, jota täytyy ymmärtää, jotta uudistuksella on onnistumisen edellytykset. Rakenna vahva perustus nyt tehostaaksesi toimintaa tulevaisuudessa.

Eettisyys

Tee eettisesti ja ympäristön kannalta kestäviä valintoja alusta saakka. Analysoi palvelun vaikutukset maapallolle, ja ymmärrä käyttäjien tarpeiden moninaisuutta – ja toimi näiden tietojen mukaisesti.

Teknologiaosaaminen

Teknologiat ja niiden hankinta ovat uudistumisen mahdollistajia. Kun oikeat teknologiat, kyvykkyydet, arkkitehtuuri ja jatkuva laadunvarmistus ovat paikoillaan, tavoitellut hyödyt on mahdollista saavuttaa.

Ota yhteyttä!

Ari Hirvonen

Älykäs teollisuus

ari.hirvonen@gofore.com

040 5662133

Takaisin ylös