Toiminnanohjausjärjestelmän tulee helpottaa päivittäistä työtä

Onnistu kerralla ERP-hankkeessa

Mitä jos ERP-hanke ei olisikaan taas viiden vuoden mittainen painajainen?

Illustrated man and woman with business charts

OIemme kumppanisi ERP-muutoksen kaikissa vaiheissa

Huomioi data

Uudista toiminnanohjausjärjestelmäsi datalähtöisesti, jotta varmistat liiketoimintakriittisen datan eheyden sekä datan hyödynnettävyyden ihmisille, prosesseille, ja esimerkiksi tekoälylle, kun uusi järjestelmä on käytössä.

Huomioi nämä: Datastrategia, data-arkkitehtuuri ja tiedonhallinta.

Ole ihmisten tukena

Auta ihmisiä omaksumaan uudet käyttäytymismallit jo alusta alkaen. Suunnittele toiminnanohjausjärjestelmä siten, että se tukee ihmisiä suoriutumaan tehokkaammin ja keskittymään arvoa tuottaviin tehtäviin.

Huomioi nämä: Muutosjohtaminen ja -mittaus, käyttäjäkoulutukset ja prosessiautomaatio.

Varmista laatu alusta alkaen

Huomioi testaus ja laadunvarmistus alusta alkaen ja varaa niille riittävästi aikaa ja budjettia. Laatupoikkeamat voivat vaarantaa koko hankkeen onnistumisen.

Huomioi nämä: Hankekatselmointi, testauksen hallinta, testiautomaatio, vaatimusten hallinta, järjestelmäintegraatiotestaus ja käyttäjähyväksymistestaus.

 

Saavuta tavoitellut hyödyt

Johda hyötyjen toteutumista koko hankkeen ajan yhdistämällä hankkeen aikainen päätöksenteko tavoiteltaviin liiketoimintahyötyihin. Näin varmistat onnistumisen ensimmäisellä yrityksellä.

Huomioi nämä: Hankeohjaus, hyötyjen toteutumisen mittaaminen ja kokonaiskustannusten seuranta.

Saavuta täysi arvo ERP-sijoituksellesi

Suunnittele

Aseta selkeä strateginen suunta ja varmista hankkeen kustannustehokkuus kokonaisvaltaisella ja laadukkaalla suunnittelulla.

 • Strateginen suunnittelu
 • Hyöty-kustannuslaskelma
 • Hankkeen esiselvitys
 • Hankesuunnitelman laatiminen
 • Hankintaprosessin läpivienti
 • Vaatimusmäärittely
 • Järjestelmän tekninen suunnittelu
people sharing ideas around a table

Toteuta

Etene järjestelmällisesti kohti tavoitteita ja onnistu kerralla

 • Arkkitehtuurin hallinta
 • Toimittajien hallinta
 • Tiedon hallinta
 • Hanke- ja projektijohtaminen
 • Muutosjohtaminen
 • Testaus ja laadunvarmistus

Paranna

Varmista liiketoiminnan jatkuvuus tukemalla järjestelmän tehokasta käyttöä ja elinkaaren hallintaa.

 • Arkkitehtuurin hallinta
 • Tiedon hallinta
 • Projektijohtaminen
 • Muutosjohtaminen
 • Testaus ja laadunvarmistus

Lataa opas ja onnistu ERP-uudistuksessa!

Englanninkielinen oppaamme kertoo, miten ydinprosessien ja -järjestelmien kehityksessä onnistutaan ihmislähtöisesti.

Lataa maksuton opas

Sinua saattavat kiinnostaa myös nämä aiheet

Onnistumisen elementit

Neljä näkökulmaa onnistuneeseen uudistukseen

Ihmislähtöisyys

Uuden järjestelmän hyödyt saadaan aikaan vasta, kun käyttäjät omaksuvat uudet rutiinit korvaamaan vanhoja. Ota käyttäjien tarpeet ja käyttötavat huomioon jo varhaisessa vaiheessa ja ota heidät mukaan muutokseen.

Liiketoimintaviisaus

Liiketoiminnan eri toiminnot, sidosryhmät ja ekosysteemit muodostavat monimutkaisen systeemin, jota täytyy ymmärtää, jotta uudistuksella on onnistumisen edellytykset. Rakenna vahva perustus nyt tehostaaksesi toimintaa tulevaisuudessa.

Eettisyys

Tee eettisesti ja ympäristön kannalta kestäviä valintoja alusta saakka. Analysoi palvelun vaikutukset maapallolle, ja ymmärrä käyttäjien tarpeiden moninaisuutta – ja toimi näiden tietojen mukaisesti.

Teknologiaosaaminen

Teknologiat ja niiden hankinta ovat uudistumisen mahdollistajia. Kun oikeat teknologiat, kyvykkyydet, arkkitehtuuri ja jatkuva laadunvarmistus ovat paikoillaan, tavoitellut hyödyt on mahdollista saavuttaa.

Ota yhteyttä!

Ari Hirvonen

Älykäs teollisuus

ari.hirvonen@gofore.com

040 5662133

Takaisin ylös