Suunnittele, hallinnoi ja simuloi

Tuotteen digitalisoitu elinkaari

Entä jos voisit digitaalisesti simuloida ja optimoida etukäteen jokaisen vaiheen tuotteesi elinkaaren aikana, suunnittelusta sen jatkokehitykseen tai uusien mallien konseptointiin ?

Parempaa laatua ja riskienhallintaa

Mitä hyötyjä elinkaaren digitalisointi tuo?

Käyttäjien odotukset, liiketoiminnan tavoitteet ja tulevaisuuden teknologiat ohjaavat koneita ja laitteita yhä monimutkaisempaan suuntaan. Perinteinen tuotekehitys ja elinkaaren hallinta ovat liian kalliita ja hitaita kiihtyvässä muutoksessa.

Digitalisoimalla tuotteen ytimen saat kaikki tuotekehityksen osa-alueet yhteen, vähennät fyysisiin prototyyppeihin liittyviä kustannuksia ja pystyt nopeuttamaan merkittävästi tuotteen saamista markkinoille. Digitalisoinnin avulla parannat tuotteen laatua, kun voit testata ja kehittää sitä digitaalisen kaksosen avulla tuotekehityksen eri vaiheissa. Tunnistat mahdolliset virheet hyvissä ajoin ja pystyt korjaamaan ne ennen fyysisen prototyypin tai koneen valmistamista, mikä tehostaa riskienhallintaa, parantaa tuotteen laatua sekä nostaa kustannustehokkuutta.

Seuraat ja analysoit tuotteen ominaisuuksien toimivuutta aiempaa tehokkaammin, kun saat dataa sen käytöstä koko elinkaaren ajalta, minkä avulla näet vastaako tuote esimerkiksi sille asetettuja ympäristö- ja liiketoimintavaatimuksia. Voit hyödyntää digitaalista elinkaarta myös tuotteen jatkokehittämisessä sekä uusien tuotteiden tuotekehityksessä.

Rakenna tuotteesi digitaalinen ydin ja hyödynnä sitä koko elinkaaren ajan

Liiketoimintamuotoilu – Digitaalinen konsepti

Oikean strategian ja keinojen tunnistaminen on tuotesuunnittelusi kannalta ensisijainen perusvaihe.

Siirtyminen digitaaliseen polkuun on muutos, jonka omaksuminen pitää varmistaa koko arvoketjussa.

Nämä kiinnostavat asiakkaitamme erityisesti: johdon konsultointi, muutosjohtaminen, konseptisuunnittelu, ketterä tuotekehitys, palvelullistaminen, vastuullisuusdata (ESG), EU:n kestävyysraportointidirektiivi (CSRD)

Tuotekehitys – Digitaalinen prototyyppi

Vähennä tuotteen markkinoille saamiseen kuluvaa aikaa ja minimoi tutkimus- ja kehityskustannukset parhaiden digitaalisten tuotesuunnittelualustojen ja -menetelmien avulla. Tuotantovaiheessa hyvä konfiguraatiohallinta säästää paljon rahaa, mikä on olennainen osa myöhemmän digitaalisen kaksosen kehittämistä.

Digitaalisten konfiguraatioiden avulla tuote voidaan valmistaa tehokkaammin ja samalla varmistaa tuotteen laadunvalvonta koko prosessin ajan.

Nämä kiinnostavat asiakkaitamme erityisesti: simulointi ja digitaalinen prototyyppi, tuotesuunnittelun alustat ja menetelmät, tietoturva, konfiguraatiohallinta, tuotannon optimointi,

Operointi – Digitaalinen kaksonen

Lopuksi digitaalinen kaksonen yhdistää tuotteen rakenteen ja käyttöympäristön datan yhteen.

Valmis digitaalinen kaksonen tuottaa laajaa analytiikkaa, jota voidaan hyödyntää sekä ylläpidossa että kehitettäessä entistä kestävämpiä tuotteita. Digitaalinen kaksonen mahdollistaa uudenlaisten liiketoimintamallien rakentamisen esimerkiksi palvelupohjaisuuden (servitization) ympärille.

Nämä kiinnostavat asiakkaitamme erityisesti: data-analytiikka, kunnossapidon uudistaminen, jatkuva kehittäminen, tuotteen elinkaaren hallinta, tuotekehityskulttuurin uudistaminen, IoT

Mallipohjainen suunnittelu – Miksi ja miten?

Mallipohjainen suunnittelu parantaa suunnitteluprosessin laatua, nopeutta ja tehokkuutta, mikä johtaa korkeampilaatuisten ja kustannustehokkaampien koneiden ja laitteiden kehitykseen. Englanninkielinen opas sisältää käytännönläheisen johdatuksen mallipohjaiseen suunnitteluun koneiden ja laitteiden, ohjausjärjestelmien ja automaation parissa työskenteleville insinööreille.

Lataa maksuton opas

Onnistumisen neljä linssiä

Ihmiskeskeisyys

Tuotteet suunnitellaan ihmisten käytettäväksi.

Uudistuksen hyödyt realisoituvat vasta, kun eri rooleissa olevat ihmiset omaksuvat uuden ajattelutavan. Nykyaikaisten älykkäiden koneiden kasvava monimutkaisuus vaatii uusia tapoja työskennellä ja ajatella. Tämä koskee paitsi johtoa, tutkimus- ja kehitystyötä ja tuotantoa, myös loppuasiakkaita. Muistetaan kuka teknologiaa käyttää.

Liiketoimintatietous

Ymmärrä älykkään tuotteesi koko elinkaari ensimmäisestä ideasta siihen asti, kun se on osa asiakkaidesi liiketoimintaa tai jopa siitä pidemmälle.

Siirtyminen perinteisestä tuotekehityksestä digitaaliseen elinkaareen vaatii huolellista suunnittelua ja johtamista. Liiketoimintariskien väheneminen, kustannusten säästö, nopeammat kehityssyklit ja ja alhaisemmat kustannukset saadaan kun pohjatyöt tehdään kunnolla.

Eettinen tasapaino

Varmista eettinen ja ympäristövastuullinen päätöksenteko koko koneen elinkaaren ajan.

Tunnista koneen käyttäjien moninaiset tarpeet sekä vaikutukset ympäristöön ja ota asianmukaiset toimenpiteet työpöydälle ennakoivasti eikä liian myöhään.

Teknologian käyttö

Teknologiat ja järjestelmät toimivat uudistuksessasi mahdollistajina.

Erillisten tutkimus- ja kehitystoimintojen korvaaminen ja niiden yhdistäminen digitaalisen kaksosen muodossa tehostavat tapaa suunnitella ja ylläpitää tuotteita. Mallipohjaisen suunnittelun ja testauksen avulla tuotehallinta ja kehitystyö voidaan yhdistää nopeamman ja paremman lopputuloksen saavuttamiseksi.

Ota yhteyttä

Ari Hirvonen

Älykäs teollisuus

ari.hirvonen@gofore.com

040 5662133

Takaisin ylös