Fimea

Low-coden käyttö kannatti – heti arvoa tuottava sovellus valmistui nopeasti

Miten tehdä kolmessa kuukaudessa manuaalisesti päivitettävistä dokumenteista nykyaikainen tietokantasovellus? Fimealaisten työtä helpottavassa ja tietoturvaa lisäävässä uudistuksessa hyödynnettiin low-code-ohjelmistokehitystä.

TAVOITE

Vähemmän manuaalista työtä ja lisää tietoturvaa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea halusi vähentää apteekkirekisterin ylläpitoon uppoavan manuaalisen työn määrää ja lisätä tietoturvan sekä -suojan tasoa. Samalla Fimea halusi selvittää, mitä mahdollisuuksia low-code-ohjelmistokehitys voisi heille avata.

Apteekkirekisteri koostui useista erillisistä manuaalisesti päivitettävistä dokumenteista, joiden käyttäminen oli hyvin työlästä. Tavoitteena oli uudistaa rekisteristä helppokäyttöinen, tietoturvallinen ja automatisoitu nykyaikainen tietokanta.

Auli Aalto / IT-projektipäällikkö, Fimea

Apteekkirekisteri sisältää ajantasaisen tiedon kaikista Suomen apteekeista, ja Fimealla on lakisääteinen tehtävä ylläpitää sitä. Se on välttämätön ja päivittäin käytössä oleva työväline apteekkitoiminnan valvonnassa, ja sen tietoja hyödyntävät myös muut viranomaiset.

RATKAISU

Low-codella palkinto saavutetaan nopeasti

Apteekkirekisterin uudistus selainpohjaiseksi sovellukseksi toteutettiin kolmessa kuukaudessa. Aikataulussa pysymisessä auttoi Goforen vahva osaaminen low-code-ohjelmistokehittämisestä, jossa perinteiseen koodaamiseen kuluva aika jää vähäiseksi. Parhaassa tapauksessa low-code nopeuttaa huomattavasti kehitystyötä ja antaa tilaa asiantuntijoiden sekä loppukäyttäjien osallistamiselle.

– Kävimme Goforen kanssa läpi lähipäivässä ja etänä rekisterin käyttötapauksia ja melkein heti pääsimmekin kliksuttelemaan ensimmäisiä versioita ja antamaan palautetta, projektiin osallistunut johtava asiantuntija Juha Sinnemäki kertoo.

Kävimme Goforen kanssa läpi lähipäivässä ja etänä rekisterin käyttötapauksia ja melkein heti pääsimmekin kliksuttelemaan ensimmäisiä versioita ja antamaan palautetta.

Juha Sinnemäki / Johtava asiantuntija, Fimea

– Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten asiantuntijat voidaan tuoda mukaan jo ohjelmistoprojektin alkuvaiheessa, ja tieto kulkee ilman välikäsiä suoraan kehittäjille. Asiantuntijaresursseja annetaan mielellään tällaisten projektien käyttöön, joissa tulos ja palkinto tulevat nopeasti, Auli Aalto kuvailee kokemuksiaan low-code-projektista.

Low-coden ansiosta projektin aikana pystyttiin ketterästi vastaamaan esille nousseisiin tarpeisiin. Esimerkiksi raportointiominaisuuksien kehittäminen ei alkujaan sisältynyt projektiin, mutta tarve tunnistettiin yhteisissä keskusteluissa, ja nyt apteekkirekisteri tarjoaa käyttäjille Power BI -raportteja.

Low-code-ohjelmistokehitys

Low-code on visuaalinen lähestymistapa ohjelmistokehitykseen. Low-code-alustoilla sovelluksia voidaan luoda graafisen käyttöliittymän ja drag-and-drop-ominaisuuksien avulla, suurempia rakennuspalikoita hyödyntäen, mikä puolestaan poistaa tarpeen perinteisille tietokoneohjelmoinnin lähestymistavoille ja manuaaliselle koodaukselle. Low-code mahdollistaa sovellusten nopeamman toimituksen vähemmällä käsinkoodauksella.

LOPPUTULOS

Skaalattava sovellus säästää aikaa ja parantaa tiedon laatua

Auli Aalto kehuu vuolaasti muutosta, jossa paljon manuaalista työtä vaatineet erilliset dokumentit vaihtuivat yhteen nykyaikaiseen tietokantasovellukseen.

– Kehitysprojekti oli erittäin kustannustehokas ja se toteutettiin käsittämättömän nopeassa aikataulussa. Low-code-mallilla toteutettu sovellus osoitti meille, että aina ei tarvitse tehdä kahden vuoden projektia, joka tuottaa arvoa vasta pitkän ajan päästä. Nyt saimme nopeasti käyttöömme toimivan ja helppokäyttöisen työkalun, Aalto sanoo.

Fimean asiantuntijoiden aikaa säästyy, kun rekisterin tietoja ei enää tarvitse päivittää ja koostaa käsin. Kun aiemmin fimealaisten piti toimittaa päivitetyt tiedot muille viranomaisille manuaalisesti, nyt tiedot siirtyvät yön aikana automaattisesti. Manuaalisen työn vähentymisen ja tietojen täyttämistä ohjaavan käyttöliittymän myötä myös tiedon laatu sekä tietosuoja- ja -turva ovat huomattavasti aiempaa paremmalla tolalla.

– Tämä oli ensimmäinen low-codella rakennettu sovelluksemme, ja se luo hyvän pohjan jatkokehittämiselle. Voimme rakentaa uusia ominaisuuksia tämän päälle ja skaalata sitä helposti ylöspäin. Fimean sisällä on myös muilta osastoilta tullut jo kyselyitä, että koska he saavat vastaavan ratkaisun, Aalto kertoo.

Projektin kohokohdat

Tavoite

Fimea halusi siirtää apteekkirekisterin tietokantaan perustuvaan sovellukseen, yksinkertaistaa päivitysprosessia ja lisätä tietoturvan sekä -suojan tasoa. Samalla haluttiin selvittää, mitä mahdollisuuksia low-code-ohjelmistokehitys voisi Fimean kehitystyölle avata.

Ratkaisu

Apteekkirekisterin uudistus selainpohjaiseksi sovellukseksi toteutettiin kolmessa kuukaudessa. Low-coden ansiosta perinteisen koodaamisen määrä pysyi pienenä, asiantuntijat tuotiin mukaan jo projektin alkuvaiheessa ja esille nousseisiin tarpeisiin reagoitiin ketterästi.

Lopputulos

Fimea sai nopeasti ja kustannustehokkaasti toimivan ja helppokäyttöisen työkalun, joka säästää asiantuntijoiden aikaa, parantaa tiedon laatua ja nostaa tietoturvan sekä -suojan tasoa. Fimea sai myös hyödyllistä oppia low-codesta ja sovelluksen, jonka päälle voidaan jatkossa rakentaa uusia ominaisuuksia.

Tärkeät luvut

  • 800+ apteekkitoimipistettä Suomessa
  • 3 kuukaudessa valmis sovellus
  • 1 yhteinen lähipäivä

OSAAMINEN

Projektissa käytetyt kyvyt

Ota yhteyttä!

Ville Suvanto

Digitaalinen yhteiskunta

ville.suvanto@gofore.com

040 765 6158

Sinua saattaa kiinnostaa myös seuraavat asiakastarinat

Takaisin ylös