Blogi 20.2.2024

Neljä näkökulmaa tekoälyn onnistuneeseen hyödyntämiseen

Digitaalinen yhteiskunta

Älykäs teollisuus

Ei liene yllättävää, että tekoäly sekä sen soveltaminen ja hyödyntäminen kiinnostavat nyt valtavasti kaikkia asiakkaitamme: Mitä tekoäly tarkoittaa juuri meille? Pitäisikö lähteä liikkeelle pienin askelin vai heti isoin harppauksin? Vai pitäisikö itse asiassa koko toiminta ajatella uusiksi?

Asiakkaamme ovat nyt erityisen kiinnostuneita näistä kysymyksistä:

  • Miten saamme riittävän ymmärryksen tekoälystä ja sen mahdollisuuksista?
  • Miten rakennamme vankan perustan tekoälyn hyödyntämiselle?
  • Miten otamme ensimmäiset askeleet, kokeilemme, opimme ja skaalaamme tekoälyn käyttöä?
  • Miten ajattelemme tietotyön uusiksi ja tehostamme sitä tekoälyllä?
  • Miten suunnittelemme ja tuotamme parempia digipalveluita tekoälyn avulla?
  • Miten tekoäly vauhdittaa meitä kohti autonomisia koneita ja laitteita?

Kun tekoälyä aletaan valjastaa käytännön voimavaraksi, kannattaa pysähtyä miettimään sitä kokonaisvaltaisesti, muutamasta eri näkökulmasta.

Tekoälymuutoksen neljä linssiä

Me Goforella pyrimme aina lähestymään digitaalisia uudistuksia neljän linssin kautta, jotka ovat liiketoimintaviisaus, eettisyys, ihmiskeskeisyys ja teknologiaosaaminen. Niistä jokaista tarvitaan, kun tekoälyyn liittyvää valtavaa muutosta viedään läpi organisaatioissa. Katsotaan vähän tarkemmin, mitä nämä neljä näkökulmaa sisältävät.

Liiketoimintaviisaus tarkoittaa, että tekoälyn hyödyntämiselle on asetettu selkeät liiketoiminnalliset tavoitteet ja organisaatiolla on kyvykkyys arvioida ja arvottaa tekoälyn käyttötapaukset tavoitellun vaikuttavuuden perusteella. Vaikka jokainen organisaation työntekijä osaisi tehdä 5 minuutissa hauskan kissavideon tekoälyllä, se tuskin on organisaation strategian mukainen tavoite. Sen sijaan, jos markkinointitiimi tekee tekoälyn avulla brändin mukaisen mainosvideon 5 minuutissa , sillä alkaa olla myös selkeää tehokkuusvaikutusta. Jos tekoäly valjastetaan tekemään laajoja markkina-analyyseja ja arvioimaan erilaisia skenaarioita päätöksenteon tueksi, voidaan tällä saavuttaa mullistavaa etua organisaation strategiatyössä. Liiketoimintavaikutus kertautuu mitä laajemmin tekoälyä saadaan käyttöön – erilaiset AI-assistentit, joilla ihmisen henkilökohtaista työtä tehostetaan vaikkapa tunnin verran per päivä, tarjoavat isossa mittakaavassa jo valtavan tuottavuusloikan.

Eettisyys tarkoittaa organisaatioiden jatkuvaa eettistä harkintaa siitä, miten tekoälyä hyödynnetään ja käytetään arjessa. On tärkeää luoda datan ja tekoälyn käytön pelisäännöt ja toimintamallit eettisesti kestävälle pohjalle. Tekoälyratkaisuja ja algoritmeja tulee osata tulkita, jotta pystytään varmistamaan niiden toimivuus myös eettisestä näkökulmasta. Esimerkiksi kasvojentunnistusratkaisuista olisi varmasti hyötyä monelle bisnekselle, mutta sellaisenaan ratkaisu on epäeettinen mm. yksityisyydensuojan, väärinkäyttömahdollisuuksien, syrjinnän ja usein myös jo juridisista näkökulmista.

Kolmas linssimme on ihmiskeskeisyys. Tekoälyn tulee lähtökohtaisesti auttaa ja palvella ihmisten tarpeita, niin työssä kuin arjessakin. Samalla se haastaa ja muuttaa ajattelutapaamme ja päivittäisiä rutiinejamme. On erittäin tärkeää varmistaa, että ihmiset saavat tukea tekoälyn käytössä eivätkä jää yksin. Onnistuneet muutokset organisaatioissa lähtevät siitä, että ihmiset saadaan innostumaan uudesta. Tämä korostuu tekoälyn osalta, sillä sen käyttömahdollisuuksissa on vain mielikuvitus rajana – kyse on ajattelutavan muutoksesta, jonka omaksumiseen tarvitaan tukea. Työelämän muuttaminen tekoälyavusteiseksi voi lössähtää organisaatiossa esimerkiksi siihen, että teknologiaa ei osata käyttää oikein ja tekoälytyökalut lytätään turhaksi ajanhukaksi. Tämä on yksi syy, miksi ihmisten muutosjohtamiseen on ehdottoman tärkeää panostaa tekoälysovellusten käyttöönotoissa onnistumisen varmistamiseksi.

Ja lopuksi vielä  teknologiaosaaminen. Teknologiat ovat mahdollistajia ja niitä kannattaa tutkia kokeilemalla. Erityisesti tekoälyn kohdalla teknologiavalinnoissa ei kannata lukittautua ensimmäiseen vaihtoehtoon, sillä elämme radikaalin kehityssyklin alkuvaihetta. Tämä tarkoittaa, että teknologiakehitystä kannattaa seurata aktiivisesti ja pyrkiä ymmärtämään niiden mahdollisuuksia, rajoitteita ja uhkia. Tekoälyn, kuten muidenkin teknologisten innovaatioiden kohdalla, pätee tietyt lainalaisuudet. Teknologisen perustan tulee olla kunnossa, kun lähdetään valjastamaan tekoälyä oman organisaation tarpeisiin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi data-, arkkitehtuuri- ja pilvipalvelukyvykkyyksien kestävää rakentamista.

Muista katsoa maailmaa näiden neljän linssin läpi alusta alkaen, kun lähdet valjastamaan tekoälyä organisaatiosi tueksi!

Mietitäänkö organisaatiossasi, miten tehdä tietotyöstä merkityksellisempää ja tehokkaampaa generatiivisen tekoälyn avulla?

data ja tekoäly

muutosjohtaminen

Tommi Rasinmäki

Tekoälykonsultoinnista vastaava liiketoimintajohtaja

Tommi on liikkeenjohdon konsultti, tiimien ja projektien johtaja, jolla on hyvin laaja-alainen kokemus eri toimialoista ja tehtävistä. Tällä hetkellä Tommi johtaa Goforella tekoälyyn liittyviä konsultointipalveluja. Hänen intohimonsa on yhdistellä ihmisiä, asioita ja osaamisia ongelmien ratkaisemiseksi. Tommi haluaa edistää ja tukea ihmisten ajattelutapojen muutosta, jotta tekoälyn käytöstä saadaan aito hyöty organisaatiolle ja liiketoiminnalle.

Pipsa Purhonen

Johtava konsultti, filosofian tohtori

Pipsa on viestinnän tohtori ja muutosjohtamisen ammattilainen, jolla on kokemusta liiketoiminnan kehittämisestä konsulttina, viestinnän freelancerina, tutkijana ja kouluttajana 20 vuoden ajalta. Pipsa on tukenut muutosprojekteja ja -ohjelmia lukuisissa organisaatioissa julkisyhteisöistä suuryrityksiin. Hän näkee ihmisten ottamisen digitaalisen muutoksen keskiöön kriittisenä tekijänä organisaatioiden menestymiselle.

Takaisin ylös