Eettinen muotoilu

Etiikan lähtökohtana on edistää hyvää elämää oikeudenmukaisissa yhteiskunnissa. Kuinka voimme huomioida tämän digitaalisia palveluja luodessamme? Lataa tästä eettisen designin opas, joka auttaa sinua kohti eettistä muotoilua.

Ethical Design Guide

Seuraava askel käyttäjäkeskeisen muotoilun kehityksessä – eettinen muotoilu

Eettisen digitalisaation tulee olla osallistavaa, ottaa huomioon ihmisten hyvinvointi ja nähdä teknologia pikemminkin yhteistyössä ihmisen kanssa kuin ihmisen korvaajana. Sen tulee myös tunnistaa sosiaalisten innovaatioiden tärkeys teknologisten innovaatioiden rinnalla. Digitalisaation yleisenä tavoitteena tulisi olla hyvän elämän luominen oikeudenmukaisissa yhteiskunnissa, sopusoinnussa luonnon kanssa.

Eettiseen digitalisaation tavoitteisiin pääseminen edellyttää paradigman muutosta – erilaista lähestymistapaa, joka perustuu ihmiskeskeisen muotoilun oppeihin. Se edellyttää eettistä muotoilua ja tämä opas auttaa sinua sitä kohti.

Opas sisältää:

Pohdintaa

  • Lähestymistavastamme kohti sosiaalisesti kestävää digitalisaatiota.
  • Muistutuksen siitä, että ihmisillä on aktiivinen rooli teknologioiden ohjaamisessa yhteiskunnan kannalta tärkeisiin suuntiin.
  • Tarpeesta sosiaalisille innovaatioille teknologisten innovaatioiden lisäksi.

Työkaluja

  • Eettisen muotoilun linssit, joilla muotoilua voidaan ohjata systemaattisesti eettiseen suuntaan.
  • Kanvaksia, joiden avulla voidaan hyödyntää eettistä ajattelua suunnittelutyössä ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä sosiaalisesti kestävään digitalisaatioon liittyen.

Toteutetaan eettistä digitalisaatiota yhdessä

Kutsumme sinut mukaan luomaan eettistä digitaalista maailmaa ja siten kaventamaan digitaalista kuilua eri ihmisten välillä! Lataa ilmainen opas ja tutustu vinkkeihimme ja työkaluihimme.

Keskustellaan lisää, ota yhteyttä osoitteeseen design@gofore.com

Lataa ilmainen englanninkielinen opas eettisesti kestävään muotoiluun

Ethical Design Guide
Takaisin ylös