Case Andritz – Valvomon videoseinä

Andritzin asiakkaiden tarpeet selvitettiin palvelumuotoilun keinoin

Palvelumuotoilu mahdollistaa tuottavan yhteistyön yritysten välillä ja auttaa sitouttamaan henkilöstöä muutostilanteissa. Globaalisti sellu- ja paperiteollisuutta palveleva Andritz Oy on alan johtava järjestelmiä, laitteita ja palveluita tarjoava yritys. Andritz halusi hyödyntää palvelumuotoilua sujuvoittaakseen tuotekehityksen ja tuotetuen yhteistyötä asiakkaiden kanssa.

Andritzin asiakkaiden tarpeet selvitettiin palvelumuotoilun keinoin

Palvelumuotoilu mahdollistaa tuottavan yhteistyön yritysten välillä ja auttaa sitouttamaan henkilöstöä muutostilanteissa. Globaalisti sellu- ja paperiteollisuutta palveleva Andritz Oy on alan johtava järjestelmiä, laitteita ja palveluita tarjoava yritys. Andritz halusi hyödyntää palvelumuotoilua sujuvoittaakseen tuotekehityksen ja tuotetuen yhteistyötä asiakkaiden kanssa.

Työn keskiössä oli Adritzin palvelutuote eli tuotantolaitosten valvomoille ja Andritzin teknisen tuen työntekijöille suunnattu videoseinä. ”Valvomon videoseinän tarkoitus on helpottaa valvomossa tehtävää työtä, tiimikeskusteluja sekä valvomon yhteyksiä ja yhteistyötä Andritzin tuotekehityksen ja tuotetuen kanssa. Goforen kanssa selvitimme, millaisia asiakastarpeita tähän tuotteeseen liittyy”, kertoo Andritzin tuotepäällikkö Seppo Silenius.

Tehdasvierailuiden, haastatteluiden ja työpajojen avulla tietoa käyttötilanteista

Neljä kuukautta kestänyt projekti aloitettiin tutkimuksella. Ensin Gofore haastatteli Andritzin tuotekehityksen sekä myynnin ja markkinoinnin parissa työskenteleviä henkilöitä. Seuraavassa vaiheessa vierailtiin Andritzin asiakkaan tuotantolaitoksissa Äänekoskella ja Joutsenossa haastattelemassa valvomohenkilökuntaa ja heidän esimiehiään.

Tuotantolaitoksissa myös tarkkailtiin, millaista työntekijöiden arki valvomossa on. ”Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää valvomotyöntekijöiden tarpeita, motivaatioita ja tehtävien vaatimuksia sekä kartoittaa, millaisia tarpeita työpäivien aikana nousee esille”, valottaa Senior Service Designer Minna Vänskä Goforelta.

Tutkimusmatkojen lisäksi Andritzin palvelutuotteen kehittäjille tehtiin sähköpostikysely. Tutkimusvaiheen tuloksena raportoitiin tärkeimmät tehtävät valvomoissa, tiedonkulkutarpeet ja käyttäjäryhmät. ”Tehdasvierailujen, havainnoinnin ja työpajojen perusteella saimme kokonaiskuvan sekä asiakasymmärrystä palvelun eri käyttötilanteista. Näiden perusteella loimme käyttötilannekuvaukset ja käyttäjäpersoonia”, Vänskä sanoo.

Vierailu vielä keskeneräisessä valvomossa selvensi videoseinän sijoitukseen liittyviä tarpeita. Tutkimuksen pohjalta goforelaiset loivat konseptiehdotuksia, joissa pohdittiin informaation digitaalista sijoittamista videoseinällä. ”Koska aihe on tekninen ja haastava, toimimme koko projektin ajan yhteistyössä valvomotyötekijöiden, heidän esimiestensä sekä Andritzin kanssa. Yhteisessä työpajassa lopulta kirkastimme konseptit toimiviksi”, Minna Vänskä kertoo.

Selvää asiakashyötyä Goforen kokemuksesta ja ammattitaidosta

Projektin tuloksena Äänekosken Biotuotetehtaan kuorimon valvomoon suunniteltiin uusi videoseinä, sen fyysinen sijoittelu tilassa sekä informaation sijoittelu seinällä. Andritzin Seppo Silenius kuvailee yhteistyötä hedelmälliseksi.

”Goforelaisten ote oli hyvin järjestelmällinen, ja heistä huokui kokemuksen tuoma ammattitaito. Hyödyimme suuresti siitä, että kehitysprojektimme alkuvaiheesta lähtien viestintä oli sujuvaa. Tämän ansiosta kaikille työntekijöillemme oli selvää, mitä projektilla tavoittelemme”, Silenius kertoo.

Projektiin otettiin mukaan kaikki osapuolet kehittäjistä käyttäjiin, jotka saivat kertoa oman näkemyksensä ja toiveensa videoseinään liittyen. Tämän ansiosta muutokset toiminta- ja yhteistyötapoihin oli helpompi hyväksyä ja omaksua.

”Jokainen palvelutuotteen parissa työskentelevä pääsi vaikuttamaan sen kehittämiseen, mikä sitouttaa aivan eri tavalla kuin ylhäältä tulevat ohjeet ja määräykset. Esimerkiksi Äänekosken sellutehtaalla hahmottelimme yhdessä asiakkaan kanssa erilaisia käyttöliittymiä. Pidän tällaista kaikkia osapuolia kuuntelevaa ja huomioivaa työtapaa erittäin tehokkaana”, Seppo Silenius toteaa.

Andritz oli niin tyytyväinen kehitysprojektiin, että on aloittanut Goforen kanssa keskustelut toisesta vastaavanlaisesta hankkeesta.

Goforelaisten ote oli hyvin järjestelmällinen, ja heistä huokui kokemuksen tuoma ammattitaito. Hyödyimme suuresti siitä, että kehitysprojektimme alkuvaiheesta lähtien viestintä oli sujuvaa. Tämän ansiosta kaikille työntekijöillemme oli selvää, mitä projektilla tavoittelemme.

Seppo Silenius, Tuotepäällikkö, Andritz

Projektin kohokohdat

Valvomon videoseinä työn keskiössä

Palvelumuotoilun avulla sujuvoitettiin tuotekehitystä ja tuotetuen yhteistyötä asiakkaiden kanssa.

Perusteellinen tutkimus tuotti tuloksia

Tehdasvierailuiden, haastatteluiden ja työpajojen avulla saatiin ratkaisevaa tietoa käyttötilanteista

Kaikki sidosryhmät osallistettiin muutokseen

Projektiin otettiin mukaan kaikki osapuolet kehittäjistä käyttäjiin. Tämän ansiosta muutokset toiminta- ja yhteistyötapoihin oli helpompi hyväksyä ja omaksua.

Kyvykkyydet

Näillä taidoilla ja osaamisella työ toteutettiin

  • Palvelumuotoilu

Ota yhteyttä!

Ari Hirvonen

Älykäs teollisuus

ari.hirvonen@gofore.com

040 5662133

Takaisin ylös