Laukaa

Digitaalinen assistentti on lähtölaukaus digitalisaatiokehitykselle ja kutsu yhteiskehittämiseen

Laukaan kunnan ja Goforen ideoima, taloustietoa louhiva ja tekoälyä hyödyntävä chatbotti sekä digitaalinen assistentti TalousEki laajentaa henkilöstön talousosaamista ja vie kohti tiedolla johtamista ja digitalisaatiota. Avoimeen lähdekoodiin perustuva ratkaisu on muiden kuntien vapaasti hyödynnettävissä.

Digitaalinen assistentti on lähtölaukaus digitalisaatiokehitykselle ja kutsu yhteiskehittämiseen

Laukaan kunnan ja Goforen ideoima, taloustietoa louhiva ja tekoälyä hyödyntävä chatbotti sekä digitaalinen assistentti TalousEki laajentaa henkilöstön talousosaamista ja vie kohti tiedolla johtamista ja digitalisaatiota. Avoimeen lähdekoodiin perustuva ratkaisu on muiden kuntien vapaasti hyödynnettävissä.

– Lähdimme pari vuotta sitten avoimin mielin kehittämään sisäisiä prosessejamme yhdessä Goforen kanssa. Muutaman ideointisession jälkeen meillä oli koossa visio ratkaisusta, joka tarjoaa uutta kuntakentälle laajemminkin, kertoo Laukaan kunnan talous- ja henkilöstöjohtaja Eero Raittila.

Kaiken taustalla oli halu kehittää kuntaan mahdollisimman laaja-alainen talousosaaminen ja siirtyä tiedolla johtamiseen. Tästä kiteytyi ajatus taloushallinnon digitaalisesta avustajasta, joka auttaisi laajoista kokonaisuuksista vastuuta kantavia esimiehiä talouden hallinnassa.

– Kuntien esimiehet ansaitsevat saada tarvitsemansa perustiedot taloudesta nopeasti ja helposti sekä taloushallinnon ammattilaisten täyden tuen haastavissa tilanteissa. Näimme heti, että digitaalinen assistentti mahdollistaa molemmat.

Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän rahoitushakuun näistä lähtökohdista yhdessä työstetty rahoitushakemus toi toivotun tuloksen ja chatbotti TalousEki on jo testikäytössä.

– Ihmettelen vieläkin, miten vain muutaman sparraustuokion jälkeen meillä oli koossa sekä visio, että käsitys sen toteuttamisen kustannuksista, aikataulusta ja oikeanlaisesta rytmityksestä. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman Goforen vahvaa osaamista julkisen sektorin tekoälyratkaisuista.

Ihmettelen vieläkin, vain muutaman sparraustuokion jälkeen meillä oli koossa sekä visio, että käsitys sen toteuttamisen kustannuksista, aikataulusta ja oikeanlaisesta rytmityksestä.

Eero Raittila, Talous- ja henkilöstöjohtaja, Laukaan kunta

Järjestelmäriippumaton, intuitiivinen palvelu

TalousEkin kehityksessä on kiinnitetty erityistä huomiota tarkoituksenmukaisuuteen ja käyttöliittymän intuitiivisuuteen.

– Koottuamme käyttäjien tarpeita yhteen, mallinsimme keskeisimmät käyttäjäpolut ja veimme botin mahdollisimman nopeasti testattavaksi jo ensimmäisen sprintin aikana. Nyt keräämme käyttäjäkokemuksia syksyllä alkavaa iterointia varten, kertovat hankkeessa alusta asti mukana olleet vision kehittämisestä, rahoitushakemuksesta ja palvelumuotoilusta vastannut Juha Tuulaniemi ja projektipäällikkö Petteri Weckström Goforelta

TalousEki onkin hieno esimerkki siitä, miten tekoäly voidaan sovittaa osaksi arkisia työkaluja. Se toimii kunnan henkilöstön päivittäisessä käytössä olevassa Microsoft Teamsissa.

– On erittäin tärkeää, että tieto ennusteista, toteumasta ja rahatilanteesta on saatavilla siellä, missä ihmiset muutoinkin ovat. Kun tähän lisää sen, ettei tietoja tarvitse enää etsiä eri paikoista ja yhdistellä käsin, ei olekaan ihme, että tähän mennessä saadut palautteet ovat olleet hyvin positiivisia, kertoo Raittila.

Skaalattavissa muihin toimintoihin ja kuntiin

Raittilan mukaan työssä on alusta asti huomioitu se, että TalousEkistä voisi muodostua kunnille yhteinen, eri toimintoihin skaalattava työkalu ja toimintamalli.

– Esimerkiksi talouden rakenne on kunnissa melko samanlainen, vaikka käytännöt ja työkalut jonkin verran vaihtelevatkin. Omat kokemuksemme ovat ainakin niin innostavia, että uskon yhteiskehittämisestä kiinnostuvia löytyvän.

Kaikki, mikä teknologian osalta on tätä silmällä pitäen tehtävissä, on tehty.

– Ratkaisu perustuu avoimeen lähdekoodiin ja on helposti ylläpidettävä. Me voimme lisäksi itse kehittää sitä toimittaja- ja järjestelmäriippumattomasti.

Raittila kiittää goforelaisia jämäkästä projektinhallinnasta, aktiivisesta otteesta ja leppoisasta, kehitysmyönteisestä ilmapiiristä sekä vahvasta näkemyksestä.

– Goforen omat botit ovat meille eräänlainen esikuva. Goforelaiset ovat olleet hankkeessa tärkeä moottori:  he ovat tuoneet peliin vahvan osaamisensa ja ideansa sekä pitäneet ilman erillistä pyyntöä huolta siitä, että hankesuunnitelma toteutuu.

Yhteistyöstä Goforen kanssa on Raittilan mukaan ollut hyötyä laajemminkin.

– Koen, että se on vienyt eteenpäin valmiuttamme siirtyä kohti digitalisaatiota ja ketterää kehitystä. Tämä on meille todella hieno lähtölaukaus kohti kunnianhimoisten tavoitteidemme saavuttamista.

Ratkaisu perustuu avoimeen lähdekoodiin ja on helposti ylläpidettävä. Me voimme lisäksi itse kehittää sitä toimittaja- ja järjestelmäriippumattomasti.

Eero Raittila, Talous- ja henkilöstöjohtaja, Laukaan Kunta

Yhteistyö Goforen kanssa vei eteenpäin kunnan valmiutta siirtyä kohti digitalisaatiota ja ketterää kehitystä.

Eero Raittila, Talous- ja henkilöstöjohtaja, Laukaan kunta

Projektin kohokohdat

Hankeideointi ja rahoituksen haku

Ideasta rahoituspäätökseen muutaman ideointisession pohjalta

Palvelumuotoilu ja tekninen kehitys osallistavin, ketterin menetelmin

TalousEkin intuitiiviset käyttäjäpolut ihastuttavat

Skaalattava, järjestelmäriippumaton ratkaisu koko kuntasektorin tarpeisiin

Kevyt ylläpito ja mahdollisuus kehittää palvelua yhteisesti tai oman kunnan voimin

Kyvykkyydet

Näillä taidoilla ja osaamisella työ toteutettiin

  • Agile Transformation & Lean
  • Data ja AI
  • Palvelumuotoilu
  • Web-kehitys

Ota yhteyttä!

Ville Suvanto

Digitaalinen yhteiskunta

ville.suvanto@gofore.com

040 765 6158

Takaisin ylös