Turun kaupungin nuorisopalvelut

Sprinttityöskentely osallisti sekä henkilöstön että asiakkaat ja loi perustan strategialle, jolla on vahva kytkös arjen työhön

Intensiivisessä strategiasprintissä tulevaisuuden suuntaviivat kiteytettiin tehokkaasti ja moniäänisesti. Osallistava työskentely toimii lähtölaukauksena strategialle, jolla on vahva yhteys käytännön työhön ja johon jokaisen työntekijän on helppo sitoutua.

Sprinttityöskentely osallisti sekä henkilöstön että asiakkaat ja loi perustan strategialle, jolla on vahva kytkös arjen työhön

Intensiivisessä strategiasprintissä tulevaisuuden suuntaviivat kiteytettiin tehokkaasti ja moniäänisesti. Osallistava työskentely toimii lähtölaukauksena strategialle, jolla on vahva yhteys käytännön työhön ja johon jokaisen työntekijän on helppo sitoutua.

Myös kunnat ja kaupungit ovat uuden edessä, kun johtaminen on murroksessa. Moderni johtaminen tapahtuu yhä enemmän tieto ja palveluketjut edellä, ja päätöksiä täytyy tehdä ennakoiden. Jotta Turun kaupunkistrategian kärkiteemoiksi nostettu asiakaslähtöisyys voi aidosti toteutua myös tulevaisuudessa, on oikeita valintoja tehtävä jo nyt.

Muutokseen vastatakseen Turun nuorisopalvelut päätti tehdä rohkeasti uudenlaisen strategian, jossa yhdistyvät suuret linjat, arjen työ ja vahva asiakasymmärrys. Samalla haluttiin oppia lisää sprinttimuotoisesta työskentelystä ja tehdä tilaa vuoropuhelulle, joka liian usein jää arjen kiireen jalkoihin.

”Meillä oli tarvetta vähän ravistella organisaatiota, saada monia ääniä kuuluviin ja kerätä uusia näkökulmia”, kertoo projektista vastannut Toni Ekroos Turun kaupungilta.

Strategiasprintissä tuloksia syntyi jo viikossa

Perinteisesti strategian luominen voi olla hidas prosessi, jonka venyvät aikataulut turhauttavat. Turun nuorisopalveluille räätälöity sprintti sen sijaan toteutettiin viiden päivän mittaisena intensiivityöskentelynä, jossa keskustelua fasilitoivat Goforen asiantuntijat. Osallistujat tyhjensivät kalenterinsa ja keskittyivät täysin yhdessä huoneessa toteutettuun sprinttityöskentelyyn.

Goforelaiset ohjasivat työskentelyä tehtävillä, jotka herättivät keskustelua, tarjosivat työkaluja ajattelutyölle ja auttoivat kaivautumaan pintaa syvemmälle. Yksilö- ja ryhmätyöskentelyn yhdistäminen takasi sen, että kaikkien ääni saatiin kuuluviin ja työpajan osallistujilla oli mahdollisuus esittää ajatuksiaan tasapuolisesti. Näkemyksiä kerättiin myös suoraan asiakkailta haastattelun keinoin, ja tulevaisuuden kuva kirkastui kuva skenaarioajattelua hyödyntäen. Yhteistyön tuloksena kiteytettiin Turun nuorisopalveluiden visio ja pitkän aikavälin tavoitteet.

”Fasilitoidussa sprinttityöskentelyssä osallistujat voivat keskittyä toisiltaan oppimiseen ja heittäytymiseen. Goforen tiimin tehtävä oli luoda luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri sekä yhdistellä ja analysoida kertynyttä materiaalia. Vastasimme myös siitä, että etenimme määrätietoisesti kohti tavoitettamme”, kertoo Goforen palvelumuotoilija Maiju Kinnunen.

Prototyypistä saatu palaute antaa strategialle oikean suunnan

Vaikka suuri osa henkilöstöstä sai hyvän ymmärryksen strategiasta ja sen kytköksistä käytännön työhön jo sprintin aikana, myös lopputulokselta odotettiin konkretiaa.

”Toiveena oli, että strategia ei olisi vain ylätason sanoja, vaan helposti ymmärrettävissä organisaation kaikilla tasoilla”, toteaa Jaana Petäjoki, joka toimii vastaavana ohjaajana Turun nuorisopalveluissa kehittämisen ja johdon tuen tehtävissä.

Tästä syystä ja Design Sprintille tyypilliseen tapaan kertynyt materiaali koostettiin strategiaprototyypiksi, joka altistettiin sidosryhmien palautteelle. Varhain saatu palaute paljastaa paitsi puutteet myös onnistumiset, jolloin mahdolliset korjausliikkeet voidaan tehdä riittävän ajoissa.

”Mieleen on jäänyt etenkin eräs noin 20-vuotias asiakkaamme, joka otti strategian kommentoinnin ihan asiakseen. Oli ilo nähdä, miten kiinnostunut hän oli tehtävästä”, kertoo nuorisosihteeri Anni-Reetta Sorell.

Palautteessa esiin nousseet huomiot ja kehityskohteet kirjattiin ylös, ja niistä muodostettiin konkreettinen suunnitelma strategian jatkotyöstämistä varten.

”Sprinttityöskentely ei ollut mitään bulkkia, vaan räätälöinti ja asiaan perehtyminen näkyi kaikessa. Konsultin rooli oli juuri tästä syystä uskottava ja jätti meille hyvän ja lämpimän fiiliksen”, Toni Ekroos summaa.

Sprinttityöskentely ei ollut mitään bulkkia, vaan räätälöinti ja asiaan perehtyminen näkyi kaikessa. Konsultin rooli oli juuri tästä syystä uskottava ja jätti meille hyvän ja lämpimän fiiliksen.

Toni Ekroos, Projektivastaava, Turun kaupunki

Projektin kohokohdat

Tavoite

Luoda strategia, joka on helposti ymmärrettävä ja jossa erilaiset näkökulmat pääsevät esiin.

Lähestymistapa ja työ

Strategiasprintti osallisti sekä henkilöstön että asiakkaat ja yhdisti arjen työn pitkän tähtäimen tavoitteisiin.

Lopputulema

Yhteistyön tulos kiteytettiin strategiaprototyypiksi, josta saadun palautteen pohjalta muodostettiin suunnitelma strategian jatkotyöstämiseksi.

Kyvykkyydet

Näillä taidoilla ja osaamisella työ toteutettiin

  • Palvelumuotoilu

Ota yhteyttä!

Ville Suvanto

Digitaalinen yhteiskunta

ville.suvanto@gofore.com

040 765 6158

Takaisin ylös