Blogi 7.10.2014

Helsingin yliopiston verkkojulkaisemisesta tehdään helppoa

Gofore

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 10 vuotta sitten.

Gofore toimittaa yhdessä alihankkijansa Druid Oy:n kanssa Helsingin yliopistolle (HY) uutta julkista verkkosivustoa. Kokonaisuudessaan erittäin laaja hanke on kestänyt asiakkaan puolella jo noin puolitoista vuotta. Gofore tuli mukaan viime vuoden lopulla voitettuaan Helsingin yliopiston ketterien ohjelmistokehityspalveluiden puitesopimuksen. Helsingin yliopisto oli jo ennen toteutustyön toimittajan valintaa tehnyt ansiokasta työtä hankkeen käynnistämisessä. Konsepti on ollut työn alla jo pitkään, henkilöstö on käynyt läpi ketterän kehityksen koulutusta ja mahdollisista teknologioista on tehty Proof-of-Concepteja, jotta tiedetään millä ratkaisuilla kannattaa edetä.
Hankkeen tavoitteina on kasvattaa Helsingin yliopiston digitaalista jalanjälkeä kansainvälisesti, lisätä sisältöjen kiinnostavuutta, tuoda avoimuus ja verkottuminen paremmin näkyville sekä vahvistaa opiskelija- ja henkilöstörekrytointia. Lisäksi sivuston sisäinen ja ulkoinen käytettävyys on otettu jo tavoitteenasetannasta asti vahvasti huomioon: verkkojulkaisemisen helppous, sivuston yhtenäinen käyttäjäkokemus ja korkeatasoinen käytettävyys kuuluvat myös projektin tavoitteisiin.
Julkisen verkkosivuston uudistuksen ensimmäinen toteutusvaihe kestää vuoden 2014 loppuun. Koko hankkeelle ominaista on lean-ajattelun mukainen lähestymistapa, jossa parannetaan jatkuvasti sekä uskalletaan kokeilla ja epäonnistuakin. Itse toteutustyötä tehdään Scrum-kehyksellä: sprintit, retrot ja planningit ovat tiimin arkipäivää. Ensimmäinen pilotti, Yliopisto-lehden sivut, julkaistiin maaliskuun loppupuolella ja toinen pilotti, ajankohtaista-osio, syyskuussa. Uusi verkkosivusto toteutetaan Drupal-julkaisujärjestelmällä. Verkkosivusto on suunniteltu ja rakennettu niin, että mm. sivuston perustukseen liittyvät tehtävät ja tyylitykset ovat uudelleenkäytettäviä. Näin ollen esimerkiksi uusien tutkimusryhmäsivujen perustaminen tulee olemaan paljon helpompaa ja nopeampaa kuin aiemmalla välineistöllä. Uusien sivujen luontiin ei myöskään tarvita korkeaa tietoteknistä osaamista.
Gofore on tuonut hankkeeseen asiantuntemuksensa myös hanke- ja projektinhallinnan, projektityökalujen, kokonaisarkkitehtuurin ja avoimen datan osalta. Olemme alusta asti yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelleet ja rakentaneet verkkosivustokokonaisuutta niin, että Helsingin yliopiston kokonaisarkkitehtuuri toteutuu tässäkin projektissa.
Tällä hetkellä maailmassa on noin 15 000 yliopistoa. Helsingin yliopisto on Times Higher Education World University Rankings (THE)  -yliopistovertailussa tällä hetkellä sijalla 103. Uuden verkkosivuston julkaisu auttaa HY:n visiossa 2020: Tavoitteena on olla viidenkymmenen parhaan joukossa. Helsingin Yliopiston verkkosivuilla on tällä hetkellä noin 1,2 miljoonaa kävijää kuukaudessa. Verkkosivut ovat olleet olemassa 25 vuotta ja sisällöntuottajia on yli 1000.

Takaisin ylös