Blogi 28.9.2015

Mitä! Julkisen sektorin hanke ilman massapalavereita

Gofore

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 9 vuotta sitten.

Julkisen sektorin ohjelmistohankkeet mielletään hitaiksi, kankeiksi ja tylsiksi. Palveluita rakennetaan vuosikausia, byrokratia on aina läsnä ja teknologioina ovat ennalta valitut valmistuotteet. Me teimme asiat eri tavalla.

On vuosi 2015

Aloitimme vuoden 2015 alussa sähköisten palveluiden kehittämishankkeen Työterveyslaitoksella. Tämän vuoden aikana julkaistaan useita palveluja, tärkeimpinä Laatuportaali ja Nollatapaturmaa -foorumi. Gofore Oy vastaa palveluiden kokonaistoimituksesta. Tiimi koostuu kehittäjistä, käyttökokemussuunnittelijoista, järjestelmäasiantuntijoista ja tuoteomistajista. Tämän lisäksi olemme käyttäneet muita asiantuntijoita niin tilaajan kuin toimittajan puolelta.

Kauas pilvet karkaavat

Emme käytä käyttöpalvelutoimittajan konesalipalveluita, vaan infrastuktuuri on rakennettu Amazonin pilvipalveluiden ympärille. Infrastruktuuri on virtualisoitu, automatisoitu ja mukautuva. Infrastuktuurin hallinnasta vastaa kehitystiimi.
Tämä DevOps-kulttuuri poistaa rajan kehitystiimin ja palvelinylläpidon väliltä. Palvelupyyntöjä ei lähetetä käyttöpalvelutoimittajalle, vaan muutokset infrastuktuuriin tapahtuvat osana päivittäistä työtä. Infrastuktuuri elää ja kehittyy rinnan muun palvelukehittämisen kanssa.
Automatisoinnin johdosta palveluiden julkaisutahti on niin nopea kuin haluamme. Julkaisun hallinta ei vaadi viikkojen suunnittelua, vaan yhdellä napin painalluksella asennamme uuden version palvelusta. Nopean julkaisutahdin avulla palvelua voidaan muuttaa nopeasti ja mahdolliset virheet korjata huomaamattomasti.
Pilvipalvelut tarjoavat myös monia muita etuja. Voimme esimerkiksi ohjelmoida palvelinkapasiteetin nousemaan ruuhka-aikoina ja laskemaan iltaisin ja viikonloppuisin. Pitkiä sopimuksia ei ole. Levytilan tai kapasiteetin loppumista ei tarvitse murehtia.

Aamu alkaa arkkitehtuurilla

Palvelun arkkitehtuuri on rakennettu alhaalta ylöspäin yrityksen ja erehdyksen kautta. Emme ole lukeneet vanhentuneita arkkitehtuuridokumentteja tai noudattaneet monimutkaisia viitekehyksiä. Arkkitehtuuriksi valitsimme nykyaikaisen mikropalveluarkkitehtuurin ja teknologioina ovat uudet avoimen lähdekoodin tuotteet. Käytämme konttiteknologiaa, joka entisestään helpottaa palveluiden asennuksia ja ylläpitoa.
Maailma muuttuu nopeasti ja it-ala vielä nopeammin. Moni valinta arkkitehtuurin ja teknologioiden suhteen on tehty vasta juuri ennen toteutusta. Todennäköisyys oikeille päätöksille on näin suurempi. Tiimin sitoutuminen on myös parempaa, koska he vastaavat päätöksistä.
Dokumentaatio on myös helpompi pitää ajan tasalla, koska suurin osa dokumentaatiosta kirjoitetaan jälkikäteen. Lopulta dokumentaation laatu muuttuu liiketoimintapäätöksiksi: käytetäänkö tällä viikolla budjetti palvelun A tarkkaan dokumentointiin vain palvelun B toteuttamiseen. 

Älä pelkää (UX-suunnittelijaa)

UX eli käyttökokemussuunnittelija on tärkeä osa tiimiämme. UX-suunnittelija varmistaa, että palvelu on helppokäyttöinen ja vastaa käyttäjän tarpeita. Leiskoja tai rautalankakuvia ei ole tehty kuukausia etukäteen, vaan palvelun suunnittelua tehdään pala kerrallaan. Nopeimmillaan aamupäivällä UX-suunnittelijan johdolla tehty suunnitelma on toteutuksessa iltapäivällä ja valmis julkaistavaksi seuraavana aamuna. Tehtävän suunnittelu on vapaamuotoista, pitäen sisällään esimerkiksi kuvan, fläppitaululle piirretyn hahmotelman tai muutaman ranskalaisen viivan. Tehtävien valmistumisen jälkeen suunnitelmat heitetään roskiin. Tärkeässä roolissa UX-työssä on käyttäjätestaus. Suunnittelija testauttaa käyttöliittymää, konsepteja ja prototyyppejä jatkuvasti sekä haastattelee loppukäyttäjiä koko ajan – ei vain projektin alussa tai lopussa. UX-suunnittelija myös koodaa käyttöliittymää, kerää sekä suunnittelee analytiikkaa, paperiprotoilee uusia konsepteja.

Back to black

Tuoteomistajat istuvat tiimin kanssa samassa tilassa. Lähes kaikki viestintä tapahtuu suullisesti. Sähköpostia ei tuoteomistajan tiimin välillä käytetä. Sähköistä tehtävienhallintajärjestelmää ei ole. Massapalavereja ei pidetä.
Julkisella sektorilla tehtäviä ohjelmistoprojekteja ei saa käyttää tekosyynä tehottomuuteen. Vaikka organisaatiorakenne, lainsäädäntö ja tietosuoja asettavat ehtoja, pohjimmiltaan kyse on uskalluksen puutteesta.  Mutta mitään yllä olevia asioita ei olisi tapahtunut ilman hyvää yhteistyötä tilaajan kanssa. Tässä vaiheessa haluan kiittää kaikkia sähköisten palveluiden kehittämishankkeessa toimivia Työterveyslaitoksen työntekijöitä. Te teitte tämän mahdolliseksi.

Viitteet / luettavaa:

Laatuportaali.fi
Nollis.fi
DevOps – Sovelluskehittäjän roolin evoluutio
5 Important Benefits of Infrastructure as a Service
The Lean UX Manifesto: Principle-Driven Design
What is Docker?

Takaisin ylös