Entteri

Uusi suunta kohti eettistä ja arvopohjaista päätöksentekoa

Entteri halusi saada henkilöstönsä keskustelemaan yrityksen arvoista ja siitä, miten nämä arvot saataisiin sisällytettyä yrityksen liiketoimintaan. Yrityksessä haluttiin toimia vastuullisesti ja arvopohjaisesti, mutta vielä oli hieman epäselvää, miten arvoja toteutettaisiin käytännössä.

Uusi suunta kohti eettistä ja arvopohjaista päätöksentekoa

Entteri halusi saada henkilöstönsä keskustelemaan yrityksen arvoista ja siitä, miten nämä arvot saataisiin sisällytettyä yrityksen liiketoimintaan. Yrityksessä haluttiin toimia vastuullisesti ja arvopohjaisesti, mutta vielä oli hieman epäselvää, miten arvoja toteutettaisiin käytännössä.

Entteri on terveydenhuollon tietojärjestelmätoimittaja, jonka pilvipohjaista AssisDent-potilastietojärjestelmää käytetään yksityisessä suun terveydenhuollossa. Yritys toimii Suomessa ja pyrkii laajentamaan toimintaansa ulkomaille.

”Kaikki tiimimme jäsenet haluavat vaikuttaa maailmaan myönteisesti. Päivittäiset tehtävät kuitenkin vievät helposti mukanaan ja suurempi kuva unohtuu”, toteaa Entterin toimitusjohtaja Ville Tuominen.

Kaikki tiimimme jäsenet haluavat vaikuttaa maailmaan myönteisesti. Päivittäiset tehtävät kuitenkin vievät helposti mukanaan ja suurempi kuva unohtuu.

Ville Tuominen, CEO, Entteri Oy

Perustan luominen eettisemmälle ja kestävämmälle tulevaisuudelle

Projektin tavoitteena oli tukea Entterin liiketoimintaan ja henkilöstön tarpeisiin liittyvää päätöksentekoa. Gofore hyödynsi projektissa uutta Good Growth -liiketoimintamallia saadakseen tietoa siitä, mitä Entterin työntekijät ajattelevat organisaatiossa tapahtuvasta arvopohjaisesta päätöksenteosta. Tarkoituksena oli myös tutustua henkilöstön näkemyksiin siitä, millaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia sillä olisi, jos yritys laajentaisi toimintaansa ulkomaille.

”Goforen asiantuntijat fasilitoivat yrityksemme laajemmista yhteiskunnallisista vaikutuksista käytyä keskustelua hyvin harkitulla tavalla. He onnistuivat lisäämään tietoisuuttamme päivittäisten päätöstemme eettisistä vaikutuksista”, Tuominen jatkaa.

Goforen Good Growth -työpajan avulla:

1) Lisättiin tietoisuutta arvojen ja eettisten periaatteiden vaikutuksesta suunnitteluun ja yhteiskuntaan

2) Pohdittiin yrityksen YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyviä arvoja ja tavoitteita

Nämä harjoitukset loivat perustan toimenpiteille, joiden avulla voidaan siirtyä arvopohjaiseen päätöksentekoon. Lisäksi työpaja lisäsi työntekijöiden ymmärrystä siitä, miten tuotetta voitaisiin käyttää uusilla ja tuntemattomilla markkina-alueilla. Työpajassa myös keskusteltiin mahdollisista riskeistä, kuten siitä, pystyisikö joku aiheuttamaan tuotteella vahinkoa joillekin ihmisryhmille.

”Tavoitteellisessa organisaatiossa kannattaa aina käyttää hieman aikaa positiivisesta kasvusta keskustelemiseen,” Tuominen toteaa lopuksi.

Tavoitteellisessa organisaatiossa kannattaa aina käyttää hieman aikaa positiivisesta kasvusta keskustelemiseen.

Ville Tuominen, CEO, Entteri Oy

Tietoisuutta Entterin liiketoiminnan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta

Vuonna 2021 Gofore ja Entteri tekivät yhteistyötä ymmärtääkseen, miten arvot ja eettiset periaatteet voitaisiin sisällyttää Entterin suunnitteluun ja päätöksentekoon. Yhteisprojekti motivoi organisaatiota lisäämällä tietoisuutta sen tuotteiden ja palvelujen yhteiskunnallisista vaikutuksista ja auttoi ymmärtämään henkilöstön ja organisaation kestävään kehitykseen liittyvät roolit.

Gofore auttoi Entteriä käynnistämään keskustelun arvoista ja eettisistä periaatteista Gofore Good Growth -tarjonnan avulla. Projektissa hyödynnettiin Goforen palvelumuotoilumenetelmiä, eettistä suunnittelutapaa sekä Good Growth -teemoja ihmiset, luonto ja liiketoiminta.

Projektin kohokohdat

Yrityksen sisäinen keskustelu arvoista ja eettisistä periaatteista saatiin alkuun

Yksi projektin päätavoitteista oli aloittaa keskustelu arvoista; mitä ne tarkoittavat ja miten ne saadaan sisällytettyä Entterin liiketoimintaan.

Yhteistyö edesauttoi arvoista ja eettisistä periaatteista käytyä keskustelua

Goforen suunnittelumenetelmien ansiosta työntekijät kaikilla tasoilla saivat äänensä kuuluviin arvo- ja eettisyyskeskustelussa, mikä auttoi saamaan kokonaiskuvan henkilöstön arvoajattelusta.

Projektissa tunnistettiin kolme potentiaalista kestävän kehityksen tavoitetta, joiden avulla Entteri voi tuottaa arvoa

Henkilöstö tiedostaa nyt yrityksen tarjoaman palvelun yhteiskunnallisen merkityksen ja voi tehdä tietoon perustuvia päätöksiä mahdollisen kansainvälistymisen osalta

Kyvykkyydet

Näillä taidoilla ja osaamisella työ toteutettiin

  • Systeeminen johtaminen
  • Liiketoimintamuotoilu

Ota yhteyttä!

Ville Suvanto

Digitaalinen yhteiskunta

ville.suvanto@gofore.com

040 765 6158

Takaisin ylös